Grand Prix Lider Rozwoju Regionalnego dla Powiatu Pilskiego

 

Powiat pilski odniósł wielki sukces. Podczas VIII Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości, odbywającego się w październiku 2021 roku Krakowie, powiat pilski został laureatem Grand Prix Lider Rozwoju Regionalnego 2020/2021.

VIII Polski Kongres Przedsiębiorczości odbywał się w dniach 5-7 października 2021 roku w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie. Tegoroczna edycja rozpoczęła się od wizyt studyjnych, dzięki którym uczestnicy Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości mogli lepiej poznać zrealizowane inwestycje w Krakowie.

Polski Kongres Przedsiębiorczości jest największym mobilnym wydarzeniem gospodarczym w Polsce. Uczestniczą w nim przedstawiciele świata nauki, biznesu, samorządu, administracji rządowej oraz parlamentarzyści. W trakcie wydarzenia poruszane są najważniejsze kwestie, dotyczące polskiej i światowej gospodarki. Istotnym aspektem Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości jest również szeroko pojęta kultura, która jako fundament odpowiedniego funkcjonowania sektorów gospodarczych na stałe wpisała się w tematykę corocznych spotkań. Polski Kongres Przedsiębiorczości to ponad 20 paneli dyskusyjnych, 150. prelegentów i 2.000 uczestników. Polski Kongres Przedsiębiorczości, dzięki transmisjom online, wydarzenie obserwowało kilkadziesiąt tysięcy internautów.

 

 

Wśród prelegentów VIII Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości był Eligiusz Komarowski – starosta pilski, który brał udział w dyskusji na temat perspektyw rozwoju samorządu. W debacie uczestniczyli także m. in.: Jacek Jaśkowiak – prezydent Poznania i Katarzyna Szumielewicz z Dyrekcji Generalnej do spraw Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) z Komisji Europejskiej.

 

 

Wielkim wyróżnieniem dla powiatu pilskiego była nagroda Grand Prix Lider Rozwoju Regionalnego 2020/2021, którą podczas VIII Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości odebrali Eligiusz Komarowski – starosta pilski i Kazimierz Wasiak – Przewodniczący Rady Powiatu w Pile. „Jestem dumny, że Powiat Pilski znalazł się w gronie wyróżnionych samorządów, a pozytywne zmiany jakie u nas zachodzą, zauważane są na arenie ogólnopolskiej. Nagroda, którą otrzymaliśmy to powód do satysfakcji raz tak naprawdę jest to jedna z form podziękowania dla moich współpracowników, którzy przyczynili się do tego sukcesu.” – Skomentował przyznanie nagrody Grand Prix Lider Rozwoju Regionalnego 2020/2021 Eligiusz Komarowski – starosta pilski.

 

 

Tytuł Lider Rozwoju Regionalnego przyznawany jest organizacjom i samorządom działającym dla dobra lokalnej społeczności, skutecznie pozyskującym pieniądze z funduszy Unii Europejskiej na inwestycje, które realizują je sprawnie i szybko, pamiętając przy tym o wielu innych potrzebach mieszkańców. Jest to nagroda Polskiej Agencji Przedsiębiorczości oraz redakcji „Biznes Plus” Gazety Wyborczej i “Forum Przedsiębiorczości” Magazynu Forbes.

 

 

Idea Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości powstała w 2013 roku w Katowicach. Od tego czasu na stałe wpisała się w kalendarz najważniejszych wydarzeń gospodarczych w Polsce. Z roku na rok Polski Kongres Przedsiębiorczości staje się najbardziej medialnym kongresem w Polsce, dzięki współpracy ponad podziałami. Wydarzenie jest jednocześnie jednym z najczęściej cytowanych wydarzeń w mediach ogólnopolskich. Od początku tej idei wymiany doświadczeń jej organizatorem jest Polska Agencja Przedsiębiorczości z Katowic, której misją jest szeroko rozumiane wsparcie krajowego biznesu.

 

 

Rekomendację Polskiemu Kongresowi Przedsiębiorczości dał m. in. Andrzej Duda – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej słowami: „Przekazuję wyrazy uznania za zaangażowanie na rzecz rozwoju polskiej przedsiębiorczości, wspierania rodzimych inicjatyw gospodarczych oraz promowania innowacyjnych rozwiązań w biznesie. Jestem przekonany, że debata przedstawicieli środowisk ekonomicznych, ludzi nauki i samorządowców przyczyni się do umacniania więzi pomiędzy uczestnikami Kongresu oraz pogłębienia partnerstwa na szczeblu lokalnym, regionalnym i ogólnokrajowym, umożliwiając dalszy rozwój Polski.”

 

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /SYL/ 08.10.2021