Tashkent Textile Week, czyli Taszkienckie Targi Tekstylne

 

Podczas Tashkent Textile Week podpisano porozumienia deklarujące prowadzenie produkcji włókienniczej, w oparciu o niezatrudnianie dzieci na plantacjach bawełny przestrzeganie praw pracowniczych, społeczną odpowiedzialność biznesu i zrównoważony rozwój.

Zreformowana uzbecka branża tekstylna zwiększa eksport

W stolicy Uzbekistanu odbyły się Tashkent Textile Week, czyli Taszkienckie Targi Tekstylne. W ich ramach miały miejsce: 6 Międzynarodowe Targi Tekstyliów i Mody UzTextileExpo – Spring 2023, Forum Tekstylne, II Międzynarodowa Konferencja Konfederacji Pracodawców oraz liczne seminaria. – „Swoje produkty zaprezentowało na wystawie UzTextileExpo 160 przedsiębiorstw z 10 państw (m.in. z Republiki Federalnej Niemiec, Chińskiej Republiki Ludowej, Republiki Indii, Republiki Turcji, Korei, Republiki Białorusi, Republiki Tadżykistanu, Federacji Rosyjskiej i Islamskiej Republiki Pakistanu) oraz ponad 60 przedsiębiorstw uzbeckich. W ciągu trzech dni wystawę odwiedziło 10.000 zwiedzających.” – Twierdzi Shakhzoda Kuchkarova –  koordynator Tashkent Textile Week.

Taszkencki Tydzień Tekstylny odbył się w UzExpoCenter, a udział w jego otwarciu wzięli przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, organizacji międzynarodowych, firm tekstylnych i pokrewnych z m.in. z Republiki Białorusi, Chińskiej Republiki Ludowej, Islamskiej Republiki Iranu, Islamskiej Republiki Pakistanu, Federacji Rosyjskiej, Korei,   Ludowej Republiki Bangladeszu , Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Indii, Republiki Turcji i Republiki Tadżykistanu.

Wiosenne wydanie kwartalnika „Raport ESG”

Po inauguracji wystawy goście mogli uczestniczyć w briefingu prasowym poświęconemu otwarciu po raz pierwszy w historii Taszkienckiego Tygodnia Tekstylnego pawilonu niemieckiego. Zaprezentowane zostały w nim najnowsze technologie i urządzenia do produkcji tekstyliów, a także produkty wielu niemieckich przedsiębiorstw. Republika Federalna Niemiec jest jednym z głównych europejskich odbiorców uzbeckich produktów włókienniczych, a podmioty z tego państwa bardzo mocno angażują się w dostarczanie wiedzy z zakresu know-how, technologii i urządzeń dla tutejszych producentów tekstyliów.

Wydarzeniem specjalnym Taszkienckiego Tygodnia Tekstylnego było Forum Przedsiębiorczość Społeczna w Przemyśle Tekstylnym, z udziałem Przewodniczącej Senatu Uzbekistanu – Tanzili Narbajewej, Wicepremiera – Zh. Khodzhaeva, koordynatora Organizacji Narodów ZjednoczonychConsuelo Vidal Bruce i dyrektora generalnego Międzynarodowej Federacji Producentów Tekstyliów (ITMF) – Christiana Schindlera.

Obiektyw Gospodarczy dla Instytutu Biznesu

„Podczas wystąpień poruszono kwestie społecznej odpowiedzialności biznesu w branży tekstylnej, ochrony praw pracowniczych i poprawy warunków pracy oraz zrównoważonej produkcji. Duże zainteresowanie wzbudziło seminarium Kobieta biznesu w branży tekstylnej. W Forum wzięło udział około 200 uczestników z 20 państw.” – Twierdzi Nodira Alikhanova z Uzbeckiego Stowarzyszenia Przemysłu Włókienniczego i Odzieżowego.

Duże zainteresowanie wzbudził panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli UNECE (Europejskiej Komisji Gospodarczej – jednej z komisji regionalnych Organizacji Narodów Zjednoczonych), podczas którego dyskutowano nad zagadnieniami wprowadzania technologii cyfrowych do procesów produkcyjnych i zarządzania przedsiębiorstwem, które mogą znacząco podnieść efektywność i jakość produkcji, poprawić warunki pracy oraz chronić prawa pracowników. Jedną z głównych korzyści wynikających z cyfryzacji jest możliwość zapewnienia przejrzystości łańcucha dostaw.

Pracodawcy godni zaufania w cenie

Dyskusje prowadzone na Forum Tekstylnym i w trakcie seminariów zostały skonkretyzowane w formie podpisanych porozumień z udziałem przedstawicieli władz rządowych, uzbeckiego Stowarzyszenia Producentów Wyrobów Tekstylnych Uztekstilprom, a związkami zawodowymi, przedstawicielami Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz krajowymi i międzynarodowymi organizacjami dbającymi o podnoszenie standardów produkcji i praw człowieka. Ich celem jest m. in. realizacja ochrony praw pracowniczych, przestrzeganie zakazu korzystania z pracy dzieci, prowadzenie produkcji zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz wprowadzenie przejrzystości produkcji, dzięki zastosowaniu technologii cyfrowych.

„Działania te mają na celu otwarcie nowych światowych rynków zbytu dla uzbeckich tekstyliów.” – Uważa Ilkhom Khaydarov – Prezydent Stowarzyszenia Przemysłu Włókienniczego i Odzieżowego Uztekstilprom.

Agencja Informacyjna, gospodarka, Jerzy Niemociński, 7.07.2023