Rusza XII edycja konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”

 

Rozpoczęło się zgłaszanie nominacji do KonkursuPracodawca Godny Zaufania”. Przedsiębiorstwa już mogą zgłaszać swoje kandydatury przez formularz dostępny na stronie internetowej wraz z uzasadnieniem.

 

Finał XI konkursu „Pracodawca Godny Zaufnia”

 

Podstawowym celem KonkursuPracodawca Godny Zaufania” jest promowanie wśród pracodawców odpowiedzialnej, zgodnej z normami europejskimi polityki pracowniczej i polityki socjalnej. Tytuł ten przyznawany jest firmom i instytucjom, które w zakresie polityki pracowniczej sięgają po ciekawe i skuteczne rozwiązania – uwzględniając rozwój zawodowy pracowników i ochronę ich praw.

 

Ze względu na zmieniającą się sytuację na rynku pracy organizatorzy KonkursuPracodawca Godny Zaufania” postanowili rozszerzyć listę kategorii, w których przedsiębiorcy mogą się zgłaszać. Obok stałej tematyki tj.: „Programy stażowe”, „Wolontariat”, „Motywacja”, „Edukacja” i „Firma przyjazna osobom z niepełnosprawnościami”, przedsiębiorstwa mogą zgłaszać się do nowych kategorii tj.: „Lider ESG”, „Rozwój i cyfryzacja” oraz „Działalność zagraniczna”.

 

Do tej pory, jedynie członkowie Kapituła KonkursuPracodawca Godny Zaufania” mogli zgłaszać kandydatów do nagrody. Ze względu na duże zainteresowanie przedsiębiorstw, zmieniono regulamin Konkursu aby pozwolić zainteresowanym na samodzielne zgłoszenia. Na stronie internetowej KonkursuPracodawca Godny Zaufania”, pod adresem: www.pracodawcagodnyzaufania.pl stworzono specjalną zakładkę z formularzem który pozwala przedsiębiorcom na samodzielne złożenie wniosku. Przedstawiające osiągnięcia w zakresie polityki pracowniczej. Zgłoszenia można dokonywać do 7 listopada 2022 r.

 

„Pracodawca Godny Zaufania” w nowej odsłonie

 

Kandydatów do nagrody nadal mogą zgłaszać członkowie Kapituły KonkursuPracodawca Godny Zaufania”. W organie tym znajdują się przedstawiciele instytucji pozarządowych; organizacji przedsiębiorców, think-tanków i uczelni wyższych takich jak Centrum im. Adama Smitha, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Instytut Biznesu, Instytut ESG – działający w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, Instytut Staszica, Krajowa Izba Gospodarcza, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Stowarzyszenie Integracja i Współpraca, Warsaw Enterprise Institute, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania czy Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

 

Podczas gali XII KonkursuPracodawca Godny Zaufania”, oprócz wyróżnień, zostanie też przyznana nagroda Specjalna Kapituły oraz nagroda Dziennikarska dla publicystów i dziennikarzy najbardziej zaangażowanych w promocję pozytywnych rozwiązań polityki pracowniczej.

 

 „Spowolnienie gospodarcze, które się pojawiło 2022 r. i problemy geopolityczne powodują, że sytuacja pracowników i kandydatów do pracy w części branż może ulec pogorszeniu.” – uważa Andrzej Arendarski – prezydent Krajowej Izby Gospodarczej. – „Z jednej strony rosnąca inflacja przekłada się na coraz większe roszczenia płacowe, z drugiej strony wiele podmiotów gospodarczych zaczyna doświadczać poważnych trudności, wynikających ze wzrostu cen, kosztów prowadzenia działalności i problemów z pozyskaniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Wraz ze zmieniającą się sytuacją, zmieniają się również postawy zarówno przedsiębiorców, jak i pracowników. Okres niepewności związanej z wciąż aktywną pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz toczącą się wojną za wschodnią granicą Rzeczpospolitej Polskiej nie sprzyja zmianie zatrudnienia. Dlatego tym bardziej warto docenić pracodawców, którzy wykazali się, w tym trudnym czasie, pro pracowniczą postawą.” – Uważa Andrzej Arendarski – prezydent Krajowej Izby Gospodarczej.

 

Juliusz Bolek: Jak motywować? – Oto jest pytanie!

 

Uroczystą galę XII KonkursuPracodawca Godny Zaufania”, która odbędzie się w poniedziałek 28 listopada 2022 r., poprzedzą debaty eksperckie, które będą poruszały istotne problemy związane z inflacją oraz jej wpływem na funkcjonowanie pracodawców i pracowników, wpływem wojny i migracji mieszkańców Ukrainy na rynek pracy w Polsce oraz zagadnieniom związanym z problem braku kadr w branżach strategicznych.

 

Wyniki XII KonkursuPracodawca Godny Zaufania” zostaną ogłoszone na Gali i przyznaniu nagród, w poniedziałek 28 listopada 2022 r. w Warszawie, Wyróżnienia zostaną przyznane w 8. Kategoriach: „programy stażowe”, „wolontariat”, „motywacja, „edukacja”, „firma przyjazna osobom z niepełno sprawnościami”, „lider ESG”, „rozwój i cyfryzacja”, „działalność zagraniczna”. Wyróżnieni zostaną również dziennikarze i publicyści zajmujący się problematyką pracowniczą.

 

Tegoroczna edycja KonkursuPracodawca Godny Zaufania” została objęta Patronatem Honorowym Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Finansów, Rzecznika Praw Obywatelskich, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Partnerem Strategicznym jest Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Partnerem jest Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”. Partnerami, a merytorycznymi są: Panel Ariadna oraz Instytut Staszica.

 

Agencja Informacyjna, gospodarka, /DEC/ 15.10.2022