Finał XI konkursu „Pracodawca Godny Zaufnia”

 

Podczas uroczystej gali ogłoszono wyniki XI edycja Konkursu o Tytuł „Pracodawca Godny Zaufania”, którego organizatorami są Krajowa Izba Gospodarcza, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” i Agencja Impressarium. Kapituła nagrodziła przedsiębiorstwa i instytucje, które wdrażają interesujące i efektywne rozwiązania, uwzględniając rozwój zawodowy pracowników i ochronę ich praw.

 

W Kapitule Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” są przedstawiciele instytucji pozarządowych – organizacji przedsiębiorców, think-tanków i uczelni. Reprezentowane są przez m.in.: Krajową Izbę Gospodarczą, Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Instytut Biznesu, Instytut ESG – działający w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, Instytut Staszica, Centrum im. Adama Smitha, Warsaw Enterprise Institute, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania, Stowarzyszenie Integracja i Współpraca (organizator Welconomy Forum in Toruń) czy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Agencję Impressarium.

 

„Pracodawca Godny Zaufania” w nowej odsłonie

 

„Pomysł, aby wyróżniać przedsiębiorców, poprzez konkurs „Pracodawca Godny Zaufania” uważam za bardzo ciekawy.” – Przekonuje Sławomir Skowiński z Centrum Informacji. – „Ta inicjatywa ma ogromny walor edukacyjny. Pozwala innym przedsiębiorstwom poznawać ciekawe rozwiązanie związane z pracownikami oraz inspirować ich do podobnych inicjatyw. Wyniki konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” to ważne wskazówki dla pracowników i kandydatów do pracy, którzy są zainteresowani atrakcyjnym miejscem zatrudnienia. Dla przedsiębiorców, którzy obecnie walczą o pracowników ma to bardzo instotne znaczenie.” – Komentuje Sławomir Skowiński z Centrum Informacji.

 

Gala XI Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” została poprzedzona debatą pt. „ESG – jak pracodawcy włączają się do procesu zrównoważonego rozwoju”. Była ona poświęcona była korelacjom między wprowadzeniem wieloletnich strategii ESG do przedsiębiorstwa, a ich wynikami finansowymi. W dyskusji uczestniczyli: Tomasz Półgrabski – wicedyrektor ds. ESG i Public Affairs Benefit Systems; Kamil Rybikowski – Dyrektor Gabinetu Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców; Karolina Opielewicz – członek zarządu Krajowej Izby Gospodarczej; Andrzej Czernek – wiceprezes zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”; Michał Kępowicz– szef departamentu relacji strategicznych w Philips oraz Marta Mikliszańska – szef działu Public Affairs & Sustainability Allegro.

 

Jak motywować pracowników w czasach pandemii?

 

Po debacie „ESG – jak pracodawcy włączają się do procesu zrównoważonego rozwoju” ogłoszono wyniki XI Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”. Kapituła postanowiła wyróżnić następujące przedsiębiorstwa: w kategorii „Programy stażowe” zwyciężyła spółka Allegro za program stażowy Allegro e-Xperience skierowany do osób rozpoczynających swoją karierę, przede wszystkim do młodych talentów z obszaru IT, ale również do osób, które chcą rozpocząć swoją karierę w analityce, sprzedaży, obsłudze klienta, marketingu, zarządzaniu kapitałem ludzkim, finansach i wielu innych działach. Programy kierowane są również do osób, które chcą się przebranżowić.

 

W kategorii „Wolontariat” wyróżniono Auchan Polska, za program wolontariatu pracowniczego – Dni Otwartości, który został zainaugurowany w roku 2018. Celem projektu jest promowanie otwartości pracowników Auchan na rzecz społeczeństwa. Pomoc ukierunkowana jest na projekty związane z walką z niedożywieniem i ubóstwem, tworzeniem więzi społecznych, przeciwdziałaniem wykluczeniu, promowaniem zdrowego żywienia, aktywności fizycznej, organizacją zbiórek na rzecz potrzebujących i akcji rejestracji potencjalnych dawców szpiku spośród Klientów Auchan na rzecz Fundacji DKMS.

 

Juliusz Bolek: Jak motywować? – Oto jest pytanie!

 

W kategorii „Motywacja” zwycięskie okazało się Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”. Doceniono prowadzenie wspólnego dialogu z pracownikami. Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” ceni zdanie pracowników. Co kwartał organizuje sesje Q&A (ang. questions and answers, po polsku: pytania i odpowiedzi), podczas których zarząd odpowiada na pytania pracowników. W momencie kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, o to jak poprawić kondycję finansową organizacji, Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” zapytało właśnie własnych pracowników. Wprowadzono tzw. „Oszczędny Portfel” – skrzynkę na pomysły pracowników w tym zakresie. Najnowszym projektem Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” jest Akademia Liderów. Liderzy są szkoleni na osoby sprawiedliwe, wrażliwe społecznie, uczciwe, transparentne, które cenią współpracę i działanie zespołowe.

 

W kategorii „Edukacja” doceniono IKEA Retail w Polsce za kreowanie środowiska, w którym pracownicy mogą bezustannie się rozwijać. IKEA posiada 8 różnych programów edukacyjnych i prowadzi działania skierowane do pracowników z obszaru Health & Wellbeing (Zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie). IKEA umożliwia pracownikom pokrycie kosztów nauki języków obcych oraz posiada dofinansowanie do studiów wyższych. Zatrudnieni mają także dostęp do bardzo szerokiej i zróżnicowanej oferty szkoleń, która jest stale rozbudowywana. Przedsiębiorstwo koncentruje się przede wszystkim na awansach wewnętrznych. Aż 82,5 proc. stanowisk kierowniczych w całej organizacji w 2020 roku finansowym zostało obsadzonych w drodze awansu wewnętrznego.

 

W kategorii „Bezpieczeństwo” zwyciężył Polfrost Terminal za prowadzoną politykę bezpieczeństwa pracy. Przedsiębiorstwo ciągle się rozwija, poszerzając swoje horyzonty i dając możliwości rozwoju swoim pracownikom m.in. poprzez zastosowanie nowych technologii, pozwalających zwiększyć efektywność pracy jak również poprawić bezpieczeństwo i zminimalizować ryzyko wystąpienia jakichkolwiek wypadków.

 

Instytut Biznesu przyznał nagrody „Ambasador” i „Certyfikaty Jakości”

 

W kategorii „Firma Przyjazna Niepełnosprawnym” tytuł „Pracodawcy Godnego Zaufania” zdobył Carrefour za aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych. Carrefour inicjatywę zatrudniania osób niepełnosprawnych rozpoczął już w 2006 roku. Nawiązał wtedy współpracę z Mazowieckim Związkiem Głuchych. Projekt został wdrożony pilotażowo najpierw w jednej placówce, a następnie wdrożony we pozostałych na inne sklepy. Początkowo, zatrudniając osoby niepełnosprawne, sieć korzystała ze wsparcia Polskiego Związku Głuchych, a następnie Stowarzyszenia Niepełnosprawni dla Środowiska EKON i Platformy Integracji Osób Niepełnosprawnych (PION), z którym współpracuje do dziś.

 

W 20201 roku Kapituła Konkursu zdecydowała również o przyznaniu Nagrody Specjalnej „Pracodawcy Godnego Zaufania” dla firmy Benefit Systems. Wyróżniono spółkę Benefit Systems, która okazała się godnym zaufania pracodawcą w bardzo trudny dla sektora fitness czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wiarygodnym i wspierającym partnerem dla całej branży i zatrudnionych w niej osób oraz odpowiedzialnym partnerem społecznym.

 

W Konkursie „Pracodawcy Godnego Zaufania” wyróżniono także dziennikarzy, którzy zajmują się zawodowo problematyką pracowniczą. Nagrody otrzymali: Tomasz Dereszyński – wydawca i dziennikarz Polska Press oraz Damian Szymański – zastępca redaktora naczelnego money.pl. Tomasz Dereszyński został wyróżniony za zaangażowanie w problemy społeczne oraz rzetelne informowanie społeczeństwa o aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Dziennikarz zajmuje się również popularyzacją postaw i wartości społecznej odpowiedzialności biznesu. Damian Szymański został doceniony za dociekliwość i rzetelne informowanie o wszystkich nieprawidłowościach związanych z rynkiem pracy oraz olbrzymi wkład w edukację ekonomiczną społeczeństwa.

 

Więcej informacji na stronie Konkursu: https://pracodawcagodnyzaufania.pl/index.php

 

XI Konkurs „Pracodawcy Godnego Zaufania” został przeprowadzony pod patronatem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Partnerami merytorycznymi są: Instytut Staszica i ogólnopolski panel badawczy Ariadna. Partnerami XI Konkurs „Pracodawcy Godnego Zaufania” są: Kapsch Telematic Services, Diaverum oraz Confirme. Patronat medialny objęli: dziennik „Gazeta Polska”, „Super Biznes” – dodatek ekonomiczny do dziennika „Super Express”, Dziennik „Gazeta Prawna”, agencja informacyjna ISBnews, RaportCSR.pl, Kurier365.pl i Biznesciti.com.

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /ART/2.12.2021