Polscy ziemianie w obronie Polski

 

Ukazała się książka „Polscy ziemianie w obronie ojczyzny podczas wojny z bolszewikami 1919–1921”. Autorem jest dr Marcin K. Schirmer. Publikacja przedstawia udział ziemian w obronie odradzającej się Rzeczpospolitej Polskiej podczas wojny polsko-radzieckiej (rosyjskiej)w latach 1919-1920.

 

“Corrida” Książką Roku

 

Wojskowa napaść na młodą Rzeczpospolitą Polską Armii Czerwonej pod dowództwem Rosjan w 1919 roku to historia, o której już mało kto pamięta. Marcin K. Schirmer postanowił to zmienić i przygotował publikację „Polscy ziemianie w obronie ojczyzny podczas wojny z bolszewikami 1919–1921”, która ma przypomnieć nieznane epizody z tego okresu.

 

Wojna polsko-radziecka (wojna polsko-rosyjska, wojna polsko-bolszewicka, wojna polsko-sowiecka 1919–1921) – to wojna pomiędzy odrodzoną Rzeczpospolitą Polską (II RP) a ówczesną Rosyjską Federacyjną Socjalistyczną Republiką Radziecką (RFSRR), która chciała podbić europejskie państwa i przekształcić je w republiki radzieckie, podporządkowane centrali w Moskwie, zgodnie z ideologią, doktryną polityczną i programem politycznym Rosyjskiej Partii Komunistycznej (bolszewików) (RKP(b)) i jej deklarowanymi celami politycznymi, określanymi jako „rewolucja z zewnątrz”. Bohaterskie, pełne poświęcenie polskiego społeczeństwa w tej wojnie, doprowadziło do jej zakończenia, co ostatecznie przekreśliło plany rosyjskiej ekspansji i uchroniło zachodnia Europę przed komunistyczną ideologią.

 

Udział ziemian w wojnie polsko-bolszewickiej 1919–1921 nadal jest mało znany i pomijany. – Książka dr Marcina K. Schirmera „Polscy ziemianie w obronie ojczyzny podczas wojny z bolszewikami 1919–1921”, powstała, aby udokumentować wkład ziemiaństwa w odzyskanie przez Polskę niepodległości oraz podkreślić jego znaczenie w przełomowych dla Polski chwilach. Materiał ilustracyjny, w dużej mierze publikowany po raz pierwszy, pochodzi w większości z archiwów rodzinnych.

 

Nieznane losy Ziemiaństwa

 

W środę 19 października 2022 r. o godz.17.30 w Centralnym Przystanku Historia Instytut Pamięci Narodowej przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie odbędzie się spotkanie z dr Marcinem K. Schirmerem , z okazji premiery książki „Polscy ziemianie w obronie ojczyzny podczas wojny z bolszewikami 1919–1921”.

 

W wydarzeniu, wspólnie z autorem Marcinem K. Schirmerem, weźmie udział prof. dr hab. Jan Żaryn z Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego. Dyskusję poprowadzi dr Marcin Chorązki z krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Spotkanie ma charakter otwarty, wstęp jest wolny. Na miejscu będzie możliwość nabycia książki.

 

Dr Marcin Konrad Schirmer – historyk sztuki, prezes Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, badacz i popularyzator wiedzy o polskich dworach i ich znaczeniu dla historii Polski. Ukończył studia magisterskie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego –Akademii Rolniczej w Warszawie. Studiował także na Wydziale Historii Sztuki na Uniwersytecie Warszawskim oraz MBA Academy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest jednym z założycieli Ruchu Normalne Państwo – organizacji pożytku publicznego, którego celem jest działanie na rzecz budowy Rzeczpospolitej Polskiej jako państwa prawa. Troska o uczciwość i przejrzystość w życiu politycznym oraz zwiększenie roli obywatela w życiu publicznym.

 

Świat polskiej szlachty

 

Dr Marcin Konrad Schirmer jest uczestnikiem sesji naukowych, poświęconych historii szlachty i ziemiaństwa organizowanych przez muzea w Siedlcach i Drozdowie pod Łomżą. Autor wystawy w Muzeum w Drozdowie Fenomen rodziny Lutosławskich – wystawa o ziemiaństwie łomżyńskim, poświęconej roli i historii okolicznego ziemiaństwa. W kręgu jego zainteresowań badawczych znajduje się kultura materialna i historia ziemiaństwa polskiego oraz dzieje architektury, ze szczególnym uwzględnieniem założeń rezydencjonalnych XVIII-XX w. Członek Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów.

 

W kręgu zainteresowań dr Marcina Konrada Schirmera pozostaje kultura materialna i dzieje ziemiaństwa polskiego oraz polskich elit historycznych. Interesuje się także historią architektury, ze szczególnym uwzględnieniem założeń rezydencjonalnych XVIII-XX wieku.

 

Dr Marcin Konrad Schirmer jest autorem książki „Dwory i majątki ziemskie w okolicach Łomży” (2007), będącej monografią majątków ziemskich i rodzin posesorów znajdujących się na terenie powiatu łomżyńskiego. Inne książki tego autora to: „Arystokracja. Polskie rody”, „Dwory i dworki w II Rzeczypospolitej” oraz „Wybitni przedstawiciele ziemiaństwa łomżyńskiego XIX i XX wieku. W służbie dla regionu i kraju”. Autor artykułów w dzienniku „Rzeczpospolita”, roczniku Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego – „Studia łomżyńskie” i w słowniku biograficznym „Ziemianie polscy XX wieku”. Członek redakcji i autor wielu artykułów w kwartalniku PTZ „Wiadomości Ziemiańskie”.

 

Agencja Informacyjna, Kultura /BEJ/ 14.10.2022