Samvel Mkrtchian: Domagamy się jednoznacznej reakcji na zbrodnie wojenne Azerbejdżanu

Republika Armenii domaga się jasnej i jednoznacznej reakcji na przerażające zbrodnie wojenne popełnione przez uzbrojonych Azerów.  Będziemy konsekwentnie dążyć do podnoszenia tej kwestii na odpowiednich międzynarodowych platformach i sądach, aby postawić przed sądem sprawców i organizatorów ww. haniebnych zbrodni – pisze ambasador Republiki Armenii w Polsce Samvel Mkrtchian.

13 września siły zbrojne Azerbejdżanu, wyraźnie łamiąc międzynarodowe prawo humanitarne i konwencje genewskie, ostrzelały szereg ormiańskich miast i wiosek przy użyciu ciężkiej broni, w tym artylerii, rakiet i UAV.

Ten ostatni akt agresji Azerbejdżanu jest rażącym naruszeniem podstawowych zasad i zobowiązań OBWE, Karty Narodów Zjednoczonych i Aktu Końcowego z Helsinek.

Zwracamy uwagę społeczności międzynarodowej na wagę jasnego i jednoznacznego potępienia agresji Azerbejdżanu na Armenię, w wyniku której doszło do naruszenia granicy państwowej i okupacji suwerennego terytorium naszego kraju.  Jesteśmy głęboko przekonani, że tylko jasna reakcja i odpowiednia ocena agresywnych działań Azerbejdżanu, w tym odpowiednie aktywne działania dyplomatyczne i inne dostępne działania społeczności międzynarodowej, mogą zapobiec nowej wojnie w regionie.

Użycie siły lub groźba użycia siły podważa toczące się w regionie procesy mające na celu zaprowadzenie pokoju i bezpieczeństwa na Kaukazie Południowym, a także uregulowanie wszelkich kwestii związanych z konfliktem w Górskim Karabachu.


W zeszłym tygodniu użytkownicy azerbejdżańscy regularnie publikowali w mediach społecznościowych liczne filmy pokazujące oczywiste i niezaprzeczalne zbrodnie wojenne, w tym pozasądowe zabójstwa ormiańskich jeńców wojennych, torturowanie ormiańskich żołnierzy, w tym kobiet, oraz profanację zwłok popełnionych przez azerbejdżańskie siły zbrojne.

Republika Armenii domaga się jasnej i jednoznacznej reakcji na przerażające zbrodnie wojenne popełnione przez uzbrojonych Azerbejdżanów.  Będziemy konsekwentnie dążyć do podnoszenia tej kwestii na odpowiednich międzynarodowych platformach i sądach, aby postawić przed sądem sprawców i organizatorów ww. haniebnych zbrodni.

Jednocześnie społeczność międzynarodowa jest zobowiązana do zwiększenia presji na Azerbejdżan w celu natychmiastowej repatriacji wszystkich ormiańskich jeńców wojennych i cywilów nielegalnie przetrzymywanych w Azerbejdżanie.  Pilnym wymogiem jest również wyjaśnienie przypadków wymuszonych zaginięć i losów osób zaginionych.

Samvel Mkrtchian, Ambasador Republiki Armenii w Polsce.