Pracodawca Godny Zaufania debata „Kultura pracy – od strategii do praktyki”

Pracodawca Godny Zaufania: „Kultura pracy – od strategii do praktyki” – konkluzje

Agencja Informacyjna: „Kultura pracy – od strategii do praktyki” to tytuł debaty jaka odbyła się podczas XXXI kongresu społeczno-gospodarczego Welconomy Forum in Torun. Uczestnicy dyskusji oceniali najnowsze trendy i kluczowe wyzwania związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi.


Uczestnicy debaty „Kultura pracy – od strategii do praktyki”

W debacie „Kultura pracy – od strategii do praktyki” udział wzięli m.in.: Andrzej Czernek – dyrektor generalny Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”; prof. Piotr H. Skarżyński – Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach, ekspert Światowej Organizacji Zdrowia (ang.: World Health Organization – WHO – wyspecjalizowana organizacja Narodów Zjedoczonych); Agnieszka Żyro – prezes zarządu Anwil; Szymon Poliński – prezes zarządu Fabryki Cukierniczej Kopernik; Przemysław Worek – Starszy Inspektor Pracy oraz Joanna Chorwacka – psycholog. Panel przygotowała Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego w ramach XIV edycji Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”. 

Wiodące tematy debaty „Kultura pracy – od strategii do praktyki”

Wiodącymi tematami debaty „Kultura pracy – od strategii do praktyki” podczas XXXI kongresu społeczno-gospodarczego Welconomy Forum in Torun, było znaczenie sztucznej inteligencji (ang. artificial intelligence – AI – obliczenia przez maszyny liczące, wykorzystują i same tworzące aplikacje) w rozwoju gospodarki, w kontekście niedoboru fachowców, wynikającego z zaniedbania edukacji branżowej w Europie, czy rosnących problemów wypalenia zawodowego wśród pracowników i różnorodności pokoleniowej w organizacjach. 

Andrzej Czernek – dyrektor generalny Fundacji „Teraz Polska”: Zmienił się stosunek pracodawców do pracowników

Andrzej Czernek – dyrektor generalny Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” naświetlił drogę, którą przebył rynek pracy na przestrzeni lat.

– „Kilkanaście lat temu wspólnie z Krajową Izbą Gospodarczą i Fundacją im. XBW Ignacego Krasickiego powołaliśmy konkurs „Pracodawca Godny Zaufania”. Jego celem było wskazywanie, nagradzanie i promowanie dobrych praktyk, podejmowanych przez pracodawców. 15 lat temu rynek pracy wyglądał zupełnie inaczej. Był to przede wszystkim rynek pracodawcy, dlatego stosunki z pracownikami układały się „różnie”. W tamtym czasie propracownicze inicjatywy wydawały się innowacyjne. Z czasem stały się normą. – stwierdził Andrzej Czernek – dyrektor generalny Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” podczas debaty„Kultura pracy – od strategii do praktyki”

Według Czernka zmienił się stosunek pracodawców do pracowników. Przestrzeganie praw pracowniczych a także inne dodatkowe benefity, mają na celu przyciągnięcie pracowników i stworzenie im takich warunków, takiej kultury pracy, które pozwala w maksymalnym stopniu wykorzystać wiedzę i kwalifikacje pracowników.

Prof. Piotr H. Skarżyński – ŚCS i ekspert WHO: AI zmieni rynek pracy

W debacie „Kultura pracy – od strategii do praktyki” uczestniczył prof. Piotr H. Skarżyński – reprezentujący Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach i ekspert Światowej Organizacji Zdrowia, który zwrócił uwagę na wpływ AI na rynek pracy.

– „Część zawodów naturalnie ewoluuje zarówno z powodu sztucznej inteligencji jak i również cyfryzacji, na przykład wykorzystywania aplikacji mobilnych, które pozwalają pewne rzeczy wykonywać nawet w sposób automatyczny. Na pewno AI zmieni rynek pracy i pewne stanowiska, zarazem otwiera szansę, aby tworzyć bardziej zaawansowane i efektywne miejsca pracy. Zaniepokojenie mogą czuć na przykład.  Sztuczna inteligencja może zastąpić część miejsc pracy i uzupełnić lukę pokoleniową. Tam, gdzie dziś jest 15. redaktorów, wystarczy ośmiu. Myślę, że będzie to kwestia skali zmian, a nie całkowitego zastępowania zawodów przez sztuczną inteligencję.” – Prognozuje prof. Piotr H. Skarżyński reprezentujący Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach i ekspert Światowej Organizacji Zdrowia.

Prof. Henryk Skarżyński: Sztuczna inteligencja w medycynie
Prof. Henryk Skarżyński: Sztuczna inteligencja w medycynie

Szymon Poliński – prezes zarządu Fabryki Cukierniczej Kopernik: trzeba zacząć kształcić pracowników, którzy faktycznie są potrzebni

Z kolei Szymon Poliński – prezes zarządu Fabryki Cukierniczej Kopernik ocenił największe wyzwania, które przed pracodawcami stawia rynek pracy.

– „Pierwszym wyzwaniem jest niedobór pracowników technicznych, elektryków, mechaników, operatorów maszyn. Wynika to z tego, że po 1989 r. popełniono wszystkie możliwe błędy edukacyjne, w tym zakresie. Trzeba to poprawić i tu potrzebna jest współpraca instytucji państwowych z przedsiębiorstwami, żeby zacząć kształcić pracowników, którzy faktycznie są potrzebni na rynku pracy. Tak, aby edukacja nie była oderwana od gospodarki. Drugim wyzwaniem są pracownicy z pokolenia Z. To pokolenie ma swoje plusy i minusy. Pracodawcy muszą uczynić wszystko, aby wykorzystać potencjał tego wchodzącego na rynek pracy pokolenia. Powinno ono szukać porozumienia z pokoleniami, które już schodzą z rynku pracy. I tu również jest bardzo duże wyzwanie przed przedsiębiorcami.” – Uważa Szymon Poliński – prezes zarządu Fabryki Cukierniczej Kopernik.

W debacie „Kultura pracy – od strategii do praktyki” Szymon Poliński dodał, że praca powinna być bardzo dobrze wynagradzana, jednak sztucznie ustanawiane minimalne wynagrodzenie tworzy sytuacje bardzo utrudniające efektywną działalność przedsiębiorstw i rodzące poczucie niesprawiedliwości.

Agnieszka Żyro – prezes zarządu Anwil: firmowego programu sukcesji

W debacie „Kultura pracy – od strategii do praktyki” Agnieszka Żyro – prezes zarządu Anwil przypomniała, że w spółka, której przewodzi, które zatrudnia prawie 1.800 osób. Taka załoga składa się z przedstawicieli różych pokoleń które różnią się w preferowanych wartościach.

– „Różnorodność pokoleniowa znajduje odzwierciedlenie w Anwil. Od pokolenia „Z”, po pokolenie, które budowało Anwil i które kończy aktywność zawodową. Pogodzenie tych różnych światów, mających zupełnie odmienne oczekiwania, stawia przed menedżerami zadania trudne do zrealizowania. Każdy menadżer spotyka się na co dzień z tą różnorodnością. Najważniejsze jest to, że tak komunikujemy, tak rozmawiamy, tak tworzymy zespoły, żeby ta różnorodność pozwalała znaleźć nam wszystkim szansę, a nie żeby była dla nas problemem. Praca nad komunikowaniem, przekazywaniem wiedzy jest bardzo trudnym zadaniem, w branży sektora ciężkiej syntezy chemicznej.

Największy problem nie dotyczy pracowników wysokokwalifikowanych, ale technicznych. Zdobycie na rynku pracy takiego pracownika, zmotywowanie go żeby wybrał Anwil, żeby przepracował w niej pierwsze 12 miesięcy i stwierdził, że jest to miejsce pracy w którym chciałby się rozwijać, powoduje, że każdego dnia wyznaczamy sobie integracyjne cele.” – Wyjaśnia Agnieszka Żyro – prezes zarządu Anwil.

W debacie „Kultura pracy – od strategii do praktyki” kako przykład integrowania pokoleń Agnieszka Żyro – prezes zarządu Anwil przytoczyła m.in. cykliczne spotkania z pracownikami, podczas których pracownicy niekiedy przejawiali bardzo krytyczne emocje, związane z konfliktami, powstałymi na tle przechodzenia starszych z nich, na emeryturę. Spotkania zaowocowały powstaniem firmowego programu sukcesji, zakładającym szczegółowe planowanie przechodzenia pracowników na emeryturę, co pozwoliło zniwelować konflikty.

Joanna Chorwacka – psycholog: wypalenie zawodowe pojawia się coraz częściej

Podczas debaty „Kultura pracy – od strategii do praktyki” psycholog Joanna Chorwacka przytoczyła własne doświadczenia z praktyki terapeutycznej.

– „Pracownicy często odczuwają wypalenie zawodowe. Coraz częściej się o tym mówi, że dochodzą do ściany, zarówno w swoim rozwoju zawodowym, jak i w ogóle w pracy. Przy czym, pokolenie wchodzące na rynek pracy, ma zupełnie inne potrzeby niż pokolenie 40+. My nie wiedzieliśmy, że można podróżować, inaczej żyć. Często ma ono taką zuchwałość i odwagę, której brakuje starszemu pokoleniu.” – Tłumaczy Joanna Chorwacka – psycholog. – „To wypalenie zawodowe coraz częściej się pojawia w praktyce terapeutycznej. Myślę, że jednak bardzo wielu pracowniko brakuje pewności siebie, poczucia własnej wartości, posiadają zaniżoną samoocenę.

Przemysław Worek: niepokojące zjawiska w traktowaniu przepisów prawa pracy i (BHP).

Starszy Inspektor Pracy Przemysław Worek wskazał na pewne niepokojące zjawiska w traktowaniu przepisów prawa pracy i bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).

– „Inspektor pracy nie jest kimś kto tylko przyjeżdża, aby karać, lecz stara się zrozumieć specyfikę zakładu. Często spotykamy się z sytuacjami konfliktów wewnętrznych czy zjawisk mających znamiona mobbingu. Ale zauważamy też, że wzrasta świadomość pracodawców, że prawo pracy nie jest skierowane przeciwko nim, że nie jest tak, że pracownik ma większe prawa niż pracodawca. Przepisy Kodeksu pracy, rozporządzeń około ustawowych mają na celu uporządkowanie procesu pracy.” – mówił w debacie „Kultura pracy – od strategii do praktyki” Przemysław Worek – Starszy Inspektor Pracy. 

– „W moim przekonaniu polski pracownik trochę nadal tkwi w innej epoce, w której przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy kojarzyły się z przybrudzoną tabliczką i poczuciem oporu.”

Ekspert zwrócił też uwagę, że Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi działania na rzecz kultury pracy, zdrowia psychicznego pracowników i popularyzacji dobrych praktyk czemu służy konkurs „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Jednym z laureatów konkursu jest Anwil S.A.

Debata „Kultura pracy – od strategii do praktyki”, podczas XXXI kongresu społeczno-gospodarczego Welconomy Forum in Torun, zorganizowała, Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego, w ramach projektu XIV Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”. Do konkursu przedsiębiorstwa mogą zgłaszać swoje kandydatury od kwietnia do końca września 2024 r.

Co to jest Konkurs Pracodawca Godny Zaufania?

Konkurs od 15 lat promuje dobre wzorce pracodawcy, w tym społeczne zaangażowanie, wolontariat pracowniczy, dostępność i inkluzywność przedsiębiorstw. Pracodawcy mogą ubiegać się o tytuł w jednej z 10 kategorii, takich jak: motywacja, rozwój i cyfryzacja, zdrowie czy lider ESG. Przedsiębiorstwo musi zatrudniać też, co najmniej 50 pracowników, choć ten wymóg nie dotyczy kategorii MŚP (Małe i Średnie Przedsiębiorstwa). Organizatorzy wyróżnią też przedstawicieli mediów, dziennikarzy, którzy promują pozytywne rozwiązania z zakresu polityki pracowniczej i wartości odpowiedzialnego biznesu.

Jak wziąć udział w XIV Konkursie „Pracodawca Godny Zaufania”?

Zgłoszenie należy wysłać za pośrednictwem strony konkursu, na której znajdziemy formularz (https://pracodawcagodnyzaufania.pl/). Po wypełnieniu dokumentu, należy zaznaczyć kategorię Konkursu i wypełnić ankietę. Zgłoszenie trafi do Kapituły Konkursu, w której zasiadają przedstawiciele organizacji pozarządowych, think tanków i pracowników uczelni, takich jak: Instytut Biznesu, Krajowa Izba Gospodarcza, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego, Instytut ESG, Instytut Staszica, Centrum im. Adama Smitha, Warsaw Enterprise Institute, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Stowarzyszenie Integracja i Współpraca (organizatora Welconomy), Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Patroni i partnerzy XIV Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”

Patronat honorowy nad XIV Konkursem „Pracodawca Godny Zaufania” objął Rzecznik Praw Obywatelskich. Partnerami merytorycznymi są: Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna, Instytut Staszica oraz Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP). Partnerami medialnymi są: Agencja Informacyjna (www.agencja-infomacyjna.com), „Super Biznes” – dodatek do dziennika „Super Express”, Obserwator Gospodarczy, Raport CSR.pl (www.RaportCSR.pl), O ESG (www.oESG.pl) oraz Kurier 365.pl (www.kurier365.pl). 

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Zapraszamy do lektury innych publikacji o tematyce gospodarczej. Agencja Informacyjna.

AI, Gospodarka /KAM/ 11.04.2024.