światowy dzień poezji 2024

21 marca – Światowy Dzień Poezji

Agencja Informacyjna: 21 marca to pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Tego dnia obchodzony jest Światowy Dzień Zespołu Downa (znany również jako Dzień Kolorowej Skarpetki). 21 marca to od 1999 r. Światowy Dzień Poezji ustanowiony przez UNESCO (ang. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Edukacji, Nauki i Kultury), natomiast od 2012 roku to także Międzynarodowy Dzień Lasów ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Stanów Zjednoczonych w celu podnoszenia świadomości ludzi na temat znaczenia lasów dla prawidłowego funkcjonowania planety.

21 marca 2024 roku XXIV Światowy Dzień Poezji organizowany przez Związek Literatów na Mazowszu.

Od 2000 roku obchody Światowego Dnia Poezji organizuje także Związek Literatów na Mazowszu. W trakcie wydarzenia odbywają się spotkania autorskie, prelekcje naukowe o poezji, koncerty poetyckie oraz przyznawanie nagrody Złote Pióro dla autora „Książki Roku”. Wydarzenie rozpocznie się prelekcją „O znaczeniu poezji”, wygłoszona przez prof. Annę Czajkę Cunico z Wydziału Hermeneutyki Filozoficznej na Uniwersytecie w Genuiusja we Włoszech. Następnie zostanie rozstrzygnięty XXI Konkursu na Książkę Roku 2023, a laureat otrzyma nagrodę „Złote Pióro” (werdykt przedstawi 5-osobowe jury pod przewodnictwem  ks. dr. Eligiusza Dymowskiego OFM z Krakowa). Wyróżniona osoba  dokona prezentacji nagrodzonej książki. Zostanie także ogłoszony wyniku Konkursu na Wiersz Roku organizowanego przez Związek Pisarzy Katolickich. Na finał odbędzie się Koncert gitarowy dwojga uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. St. Moniuszki w Ciechanowie, z klasy Tomasza Kaszubowskiego: Marii Jackowskiej i Franciszka Ochnio.

XXIV Światowy Dzień Poezji – kim są organizatorzy

XXIV Światowy Dzień Poezji ustanowiony przez UNESCO odbędzie się w czwarek 21 marca 2024 roku, o godz. 17.00, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ciechanowie (Krzywa Hala, Plac Piłsudskiego 1). Organizatorami są: Związek Literatów na Mazowszu i Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie. Mecenat: Starostwo Powiatowe w Ciechanowie i Prezydent Miasta Ciechanów. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła Agencja Informacyjna.

„Osobiście nigdy nie przywiązywałem znaczenia do nagród. Jednak jak się okazuje mają one znaczenie dla czytelników dla których są kompasem w poszukiwania tego co ich interesuje. Jestem bardzo związany ze Światowym Dniem Poezji, ponieważ właśnie w ramach obchodów tych uroczystości dwukrotnie zostałem wyróżniony.” – Ujawnia Juliusz Erazm Bolek – poeta – laureat Nagrody Światowego Dnia Poezji ustanowionego przez UNESCO. – „Raz była to bardzo prestiżowa Nagroda Światowego Dnia Poezji ustanowionego przez UNESCO, którą otrzymałem w 2010 roku. Drugim razem otrzymałem Złote Pióro za Książkę Roku, za którą jury uznało mój poemat „Corrida”, w 2017 roku.”– Przypomina Juliusz Erazm Bolek – poeta – laureat Nagrody Światowego Dnia Poezji ustanowionego przez UNESCO.

Światowy Dzień Poezji – idea 

Celem tego dnia jest promocja czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji na całym świecie. UNESCO zadeklarowało, że ten dzień ma „dać nowy impuls, aby docenić poezję oraz poprzeć krajowe, regionalne i międzynarodowe ruchy poetyckie”. Z okazji Światowe Dnia Poezji w okolicach 21 marca, co roku, na całym świecie, organizowane są festiwale, konferencje, konkursy, koncerty, spotkania literackie i autorskie, poświęcone upowszechnianiu i popularyzacji poezji. Główne uroczystości Światowego Dnia Poezji odbywają się w Paryżu we Francji. 

Dzień Poezji – historia 

Kiedyś Dzień Poezji był obchodzony 5 października. W drugiej połowie XX wieku społeczność światowa zaczęła go obchodzić 15 października, w dniu urodzin Wergiliusza, wybitnego poety starożytnego Rzymu. Tradycja obchodów tego święta w październiku utrzymuje się w wielu krajach, czasem w innym dniu lub w listopadzie. Natomiast w Stanach Zjednoczonych Ameryki cały kwiecień jest Miesiącem Poezji.

„Poezja jest ważna bo rozbudza wyobraźnię i pokazuje świat jakiego nie znaliśmy, choć w nim uczestniczymy, żaden smartfon tego nie potrafi.” – Twierdzi Juliusz Erazm Bolek – poeta – laureat Nagrody Światowego Dnia Poezji ustanowionego przez UNESCO. – „Uczynienie z 21 marca – pierwszego dnia wiosny święta poezji uważam za wspaniałą ideę. Pomysłodawca, którego nie znam, powinien być za to nagrodzony. 15 października miał też oczywiście swoje uzasadnienie. Dlatego wówczas są organizowane tak zwane „Jesienie Poezji” i wówczas aura tworzy atmosferę sprzyjającą refleksjom i zadumie, dla których wiersze są doskonałą inspiracją. Osobiście uważam, że to właśnie wiosną, kiedy budzi się przyroda jest szczególna okazja do wzruszeń. Światowy Dzień Poezji to bardzo dobra okazja do rozmowy o wierszach oraz promocji zarówno autorów jak i czytelnictwa.” 

Światowy Dzień Poezji UNESCO – początki 

W Polsce pierwszy propagowania Światowego Dnia Poezji podjął się Aleksander Nawrocki – poeta, krytyk, tłumacz, eseista, twórca, szef Wydawnictwa Książkowego IBiS i redaktor naczelny pisma „Poezja Dzisiaj jedynego w kraju czasopisma, poświeconego poezji. Po śmierci 1 maja 2022 roku nazwany „Ministrem Poezji” przez Miłosza Kamila Manasterskiego – redaktora naczelnego Agencji Informacyjnej. 

Laureaci Nagrody Światowego Dnia Poezji ustanowionego przez UNESCO

Aleksander Nawrocki od 1999 r. organizował w Polsce Światowy Dzień Poezji UNESCO. Podczas obchodów którego wybitnym poetom polskim, niestandardowym, była przyznawana Nagroda Światowego Dnia Poezji ustanowionego przez UNESCO (ang. Award Word Poetry Day UNESCO). Jej laureatami byli m. in.: ks. Jan Twardowski, Ernest Bryll, Juliusz Erazm Bolek, Bohdan Wrocławski, Roman Śliwonik, Krzysztof Boczkowski, Stefan Jurkowski, Jacek Cygan, Andrzej Zaniewski, Miłosz Manasterski, Kazimierz Brakoniecki, Tadeusz-Wyrwa Krzyżański, Jarosław Klejnocki, Danuta Błaszak, Adam Siemieńczyk, Marlena Zynger, Jacek Jaszczyk i Dariusz Tomasz Lebioda.

Od 2017 roku Związek Pisarzy Katolickich przyznaje, z okazji Światowego Dnia Poezji ustanowionego przez UNESCO nagrodę „Wiesz Roku”. Jej Laureatami byli m. in. „Bogurodzica”, ks. Jan Twardowski, Juliusz Erazm Bolek, Marek Czuku, ks. Jan Chlebowski, Dariusz Węcławski i Tomasz Walenty Wybranowski.

Co to jest poezja?

Poezja (z gr. ποίησις, poíesis – tworzenie, wytwórczość, sztuka poetycka) – wieloznaczny termin, współcześnie stanowiący przede wszystkim określenie dzieł literackich nienapisanych prozą lub synonim liryki. Historycznie, nieużywane już znaczenie terminu „poezja”, to ogół wszystkich dzieł literatury pięknej, co wynikało z tego, że większość wszystkich dzieł pisana była pisana była mową wiązaną, a dzieła pisane prozą cenione były niżej. Węższe znaczenie terminu „poezja” oznacza mowę wiązaną, tj. wszystkie utwory pisane wierszem. W tym znaczeniu termin „poezja” jest przeciwieństwem terminu „proza”. Obecnie zakres terminu „poezja” pokrywa się z zakresem terminu „liryka”. Kiedy używa się terminu „poezja” jako synonimu terminu „liryka”, włącza się w jego zakres nie tylko liryczne utwory wierszowane, ale także utwory liryczne pisane prozą (poematy prozą).

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Zapraszamy do lektury innych publikacji, które znajdziesz tutaj. Agencja Informacyjna.

AI Kultura /dec/ 15.03.2024