Prof. Marcin Wiącek Rzecznik Praw Obywatelskich RPO

Prof. Marcin Wiącek, RPO: Nie wolno nam, choćby pośrednio, wspierać reżimów, które rażąco gwałcą prawa człowieka

Agencja Informacyjna: Prof. Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich: W ESG chodzi o to, aby stymulować, zachęcać przedsiębiorców do tego, by pamiętali, iż nie są tylko uczestnikami gospodarki rynkowej, ale mają również pewne obowiązki wobec dobra wspólnego.

Wypowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Marcina Wiącka podczas otwarcia III Kongresu ESG “Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa”. Śródtytuły pochodzą od redakcji.


Prof. Marcin Wiącek: W ESG chodzi o to, aby by przedsiębiorcy pamiętali, że mają obowiązki wobec dobra wspólnego

Za kilka miesięcy upłynie termin implementacji dyrektywy wdrażającej obowiązek raportowania ESG. Poza tym jest to pierwszy rok sprawozdawczy, co jest ogromnym wyzwaniem dla największych przedsiębiorców, których nowe obowiązki obejmują już w przyszłym roku. 

Dzisiaj dużo bardzo mówi się o raportowaniu, obowiązkach sprawozdawczych, standardach, taksonomiach i tak dalej. Mamy dookoła liczne oferty szkoleń, doradztwa, dziesiątki konferencji, debat i wydarzeń. To oczywiście dobrze, ale nie możemy zapominać, co jest i co powinno być celem zmian, jakie niesie za sobą i ESG.

Chodzi o to, aby stymulować, zachęcać przedsiębiorców do tego, by pamiętali, iż nie są tylko uczestnikami gospodarki rynkowej, ale mają również pewne obowiązki wobec dobra wspólnego. Aby pamiętali o tym, że nawet najdoskonalszy raport ESG zgodny od strony formalnej z wszelkimi wytycznymi standardami, nawet najdoskonalszy raport powinien być jednocześnie odzwierciedleniem rzeczywistości, powinien być wyrazem realnej troski o poszanowanie praw człowieka, a nie tylko nie tylko zbiorem górnolotnych deklaracji.  Mówię o prawach człowieka, gdyż moim zdaniem to jest punkt wyjścia do dyskusji o ESG. 

Prof. Marcin Wiącek: ESG jest szansą na to, aby wolność i godność były chronione lepiej

Każde nowe prawo, w tym obowiązek raportowania, o którym mówimy, powinno służyć człowiekowi, ochronie wolności, godności człowieka. Myślę, że się zgodzimy wszyscy, że ESG jest szansą na to, aby wolność i godność były chronione lepiej, pełniej. Jest szansą na to, że o prawach człowieka zaczniemy jeszcze częściej niż dotąd mówić nie tylko jako o uprawnieniach ludzi względem władzy, państwa, instytucji publicznych, ale także z tej perspektywy oceniać relacji między ludźmi a prywatnymi podmiotami gospodarczymi. 

Proszę pozwolić, że podzielę się z państwem kilkoma przemyśleniami inspirowanymi moim doświadczeniem.

Rzecznik Praw Obywatelskich: Większość osób z niepełnosprawnościami nie może znaleźć w Polsce pracy odpowiadającej ich kwalifikacjom


Rokrocznie do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływa kilkadziesiąt tysięcy skarg.  Ogromna część tych skarg dotyczy spraw, które powinny być poruszane na takich wydarzeniach jak dzisiejszy Kongres (przyp. III Kongres ESG „Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa”). Zacznę od tego, że niewątpliwym obowiązkiem nas wszystkich jest dążenie do wyrównywania szans, solidarność z innymi, tworzenie warunków, aby każdy człowiek mógł realizować swoje aspiracje niezależnie od indywidualnych cech biologicznych, cech społecznych. Niezależnie od trudności, jakie postawiło przed nim życie. Niezależnie od tego, czy miał w życiu szczęście.

Otrzymujemy setki tysięcy skarg od osób z niepełnosprawnościami. Są to często ludzie doskonale wykształceni, znający języki obce, posiadający unikalne umiejętności, ale rzeczywistość okazuje się dla nich bezwzględna. Większość osób z niepełnosprawnościami nie może znaleźć w Polsce pracy odpowiadającej ich kwalifikacjom. Są proponowane im głównie stanowiska w firmach ochroniarskich czy firmach sprzątających. Nie mogą przeprowadzić się do większego miasta, gdzie łatwiej znaleźć pracę, ponieważ nie ma mieszkań odpowiednio dostosowanych do ich potrzeb. A państwo oferuje im głównie świadczenia, zapomogi i zasiłki, bo tak jest najłatwiej.

I do tego do tego dochodzą wszechobecne stereotypy: że osoba z niepełnosprawnością to jest gorszy pracownik, że będzie mniej wydajny, że będzie pracował wolniej, brał więcej zwolnień, że trzeba będzie dostosować miejsce pracy. I to to powinno się skończyć, to nie ulega wątpliwości. 

Mam nadzieję, że ESG jest kolejnym czynnikiem, który może doprowadzić do tego, że przedsiębiorcom wreszcie uda się uczynić to, czego się nie udało póki co uczynić państwu i władzy: zapewnić osobom z niepełnosprawnościami warunki do tego, aby przestali się czuć czyimiś podopiecznymi, a zaczęli być równoprawnymi członkami naszego społeczeństwa.

III Kongres ESG
III Kongres ESG

Rzecznik Praw Obywatelskich: Starsze osoby pomijane są w rekrutacjach i awansach


Zmiana perspektywy potrzebna jest również w odniesieniu do osób starszych. W działalności mojej jako Rzecznika Praw Obywatelski również obserwuję tutaj pewne niedobre tendencje. Starsze osoby pomijane są w rekrutacjach. A jak już są pracownikami, to nie oferuje się im szkoleń, utrudnia awanse i czasami się zachęca też do przejścia na emeryturę. Zamiast korzystać z doświadczenia takich osób, ich potencjału do dzielenia się wiedzą. Wielu przedsiębiorców niestety prowadzi politykę odmładzania swoich kadr i właśnie zniechęcania, nakłanianie osób starszych do tego, żeby już odeszli z rynku pracy. 

I tu również wielką rolę od odgrywają negatywne stereotypy, o czym dowiadujemy się ze skarg wpływających do Rzecznika o postrzeganie osoby starszej jako mniej poradnej, mniej wydajnej, mniej efektywnej (…)

Żabka Polska umożliwia obcokrajowcom rozwój biznesu w Polsce.

Rzecznik Praw Obywatelskich: Musimy być przygotowani na wyzwania migracyjne

Trzecią grupą ludzi, o których chciałbym powiedzieć, są cudzoziemcy. Migranci, osoby, które z różnych przyczyn poszukują w Polsce w naszym kraju lepszego życia, a więc także możliwości pracy czy korzystania ze swobody gospodarczej. I ostatnie 2 lata to były największe lata wyzwań pod tym względem, jakie kiedykolwiek spotkały Polskę. Oczywiście chodzi mi przede wszystkim o kilka milionów ludzi, którzy, którzy przybyli do naszego kraju z Ukrainy, uciekając przed wojną wywołaną przez agresję rosyjską.


Ale prędzej czy później, myślę, że raczej prędzej, kolejne wyzwania pojawią się i my musimy być na nie przygotowani. Oczywiście wiele można mówić o migracji i o jej przyczynach i skutkach. Ale chciałbym jedną rzecz podkreślić, o której moim zdaniem zbyt mało się mówi w tym kontekście: według ekspertów już za kilka lat w niektórych miejscach na świecie temperatura może dojść do takich poziomów, że ludzie nie będą tam w stanie fizycznie przeżyć fizycznie, nie będą w stanie przeżyć w niektórych miejscach na świecie, w szczególności w Afryce.


I to jest oczywiste, naturalne, że ci ludzie staną się uchodźcami, tak zwanymi uchodźcami klimatycznymi. I będą poszukiwali warunków do życia w Europie i w tym w Polsce. I tak będzie i nie zmienimy tego. To jest to jest coś, co nastąpi, ale możemy się przygotować na tę sytuację. Ufam, że społecznie odpowiedzialny biznes będzie w stanie właściwie wykorzystać też potencjał tych ludzi i podać im rękę. 

Rzecznik Praw Obywatelskich: Mamy dziesiątki skarg od osób pracujących na umowach cywilnych

Szanowni Państwo, o ile oczywiście bardzo dużo jeszcze mógłbym mówić o dziesiątkach problemów, które mam nadzieję będą dzisiaj przedmiotem debat i wystąpień podczas Kongresu. O kobietach, które wciąż nie mają optymalnych warunków pozwalających im na łączenie życia zawodowego z życiem rodzinnym, na swobodny powrót do pracy po urodzeniu dziecka. O osobach pracujących na umowach cywilnych, o których zapomina się, że w istocie wykonują często analogiczną pracę jak osoby na etatach, a gwarancje nie przysługują im na przykład w zakresie wypoczynku. Tu są skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich w tym zakresie. 

Można mówić jeszcze o osobach mieszkających na terenach wiejskich dotkniętych ubóstwem, wykluczeniem transportowym, których szanse na rozwój zawodowy są mniejsze z przyczyn niezależnych od nich. Można jeszcze mówić o osobach, to jest bardzo ważne, podnoszących się po rozmaitych kryzysach: ppuszczających ośrodki wychowawcze, opuszczających zakłady karne, wychodzących z chorób psychicznych czy z bezdomności. 

Czy firma Oriflame prowadzi działalność w Rosji tak jak przed agresją na Ukrainę? Dziennikarskie śledztwo AI.

Prof. Marcin Wiącek: Nie wolno nam, choćby pośrednio wspierać reżimów, które rażąco gwałcą prawa człowieka

Pamiętajmy również o tym, że nie wolno nam, choćby pośrednio wspierać reżimów, które rażąco gwałcą prawa człowieka, korzystając z niewolniczej pracy ludzi, w tym dzieci, czy traktują swoich obywateli w sposób przedmiotowy, naruszając jej godność. Mam na myśli łańcuchy dostaw i politykę doboru kontrahentów. Uważam, że są pewne wartości uniwersalne, które zawsze powinny przeważać nad skądinąd oczywistym dla biznesu dążeniem do maksymalizowania zysków. 

Społecznie odpowiedzialny biznes to jest biznes, który nie boi się dyskutować o problemach współczesnego świata, o prawach człowieka, o ludziach potrzebujących, wsparcia i wyrównania szans. Dlatego jeszcze raz podkreślę, że gratuluję i cieszę się, że kwestie, o których powiedziałem, a także wiele innych, będą również przedmiotem debat na dzisiejszym Kongresie. 

Szanowni Państwo, zwracam się do organizatorów (III Kongresu ESG “Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa” – przyp. red.): proszę przyjąć ode mnie wyrazy uznania za to, że już po raz trzeci za udało się państwu zgromadzić grono wybitnych ekspertów i praktyków po to, żeby dyskutować o szansach i wyzwaniach dla współczesnego biznesu. To jest bardzo ważne i będę zawsze wspierał tego typu inicjatywy. Jest ogromnym zaszczytem dla mnie, że mogę otworzyć dzisiejsze wydarzenie. Dziękuję.

Prof. Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich RP.

Wypowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Marcina Wiącka podczas otwarcia III Kongresu ESG “Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa”.

Kim jest prof. Marcin Wiącek?

Marcin Wiącek urodził się 28 marca 1982 r. w Mińsku Mazowieckim. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany nauk prawnych. Kierownik Zakładu Praw Człowieka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym i prawach człowieka.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Centrum Prawa Amerykańskiego (2006 r.). W 2009 r. obronił doktorat dotyczący pytania prawnego sądu do Trybunału Konstytucyjnego. W tym samym roku został zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji UW.

W 2013 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie kolokwium habilitacyjnego i rozprawy poświęconej dopuszczalności stosowania przez sądy i Trybunał Konstytucyjny regulacji konstytucyjnych w sprawach wywodzących się z okresu powojennego.

Od 2019 r. jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2003–2007 był pracownikiem Trybunału Konstytucyjnego. W latach 2007-2021 był zatrudniony w Biurze Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego. W latach 2014–2018 był członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. W latach 2014–2016 był kierownikiem aplikacji legislacyjnej prowadzonej przez Rządowe Centrum Legislacji. Był również członkiem Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Członek Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain, działającym na Wydziale Prawa i Administracji UW.

Autor ponad stu publikacji naukowych dotyczących w szczególności prawa konstytucyjnego, sądownictwa konstytucyjnego, sądownictwa administracyjnego oraz ochrony praw człowieka. Uczestnik licznych konferencji naukowych, w tym międzynarodowych.

Współpracował jako ekspert z wieloma instytucjami publicznymi, m.in. z Kancelarią Prezydenta RP, Biurem Analiz Sejmowych, Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, Rządowym Centrum Legislacji, Najwyższą Izbą Kontroli, Krajową Radą Sądownictwa, Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Rozwoju, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwem Skarbu Państwa, Ministerstwem Finansów, Urzędem m.st. Warszawy, Marszałkiem Województwa Mazowieckiego.

Uzyskał odznaczenie „Zasłużony dla Warszawy”, nadane przez Radę m.st. Warszawy, a także medal „Pamiętam-Pomagam”, przyznany przez Związek Powstańców Warszawskich i Fundację Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego.

Posługuje się językami angielskim i francuskim.


ESG
IV Kongres ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa – już 29 stycznia 2025 r.

III Kongres ESG „Liderzy zrównoważonego rozwoju – Europa” 2024

III Kongres ESG „Liderzy zrównoważonego rozwoju – Europa” pokazał, że autentyczne zaangażowanie w zrównoważony rozwój i integracja zasad ESG w codzienne działania firm są kluczowe dla budowania lepszego jutra. Inkluzywność, współpraca między firmami i odpowiedzialne zarządzanie łańcuchem dostaw to filary, na których powinien opierać się każdy model biznesowy zainteresowany zrównoważonym rozwojem.

Patronat honorowy nad III Kongresem ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa objęli: Rzecznik Praw Obywatelskich, Minister Nauki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, JM Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

Patronat objęli: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Agencja Nadzoru Audytowego, Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz Politechnika Warszawska.

Partnerem Strategicznym jest: ORLEN.

Partnerami Głównymi są: Adamed Pharma, Alior Bank, AMS, Diaverum, Hasco-Lek S.A., Lidl Polska, PGE Polska Grupa Energetyczna, Grupa Żabka.

Partnerami są: Bank Gospodarstwa Krajowego, Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP), PZU, Huawei Polska, DS Smith. 

Beata Dziekanowska, Ferrero: Zrównoważony rozwój to jest szacunek dla innych

Partnerami wspierającymi są: Polska Grupa Porcelanowa, PwC, Grupa Ferrero, Tarczyński, IAR Technologies oraz COGIT, Dobra Fundacja, Bio Planet, LONGI Solar oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Partnerami merytorycznymi są: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Krajowa Izba Gospodarcza, Szkoła ESG, PRME – Polish Chapter Priciples for Responsible Management, Instytut Staszica, Instytut Biznesu, Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Unsung Heroes, Fundacja Polski Instytut Rozwoju Rodziny, Our Future Foundation, Centrum Etyki Technologii Instytutu Humanites, Warsaw Enterprise Institute, Polityka Insight, Fundacja Instytut Studiów Wschodnich – organizator Forum Ekonomicznego, Związek Pracodawców Klastry Polskie, Olimpiady Specjalne Polska. 

Partnerami badawczymi są: PSMM Monitoring & More oraz Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna.

Partnerami medialnymi są: Dziennik Gazeta Prawna, Wyborcza.biz, Polska Agencja Prasowa, Super Biznes, Gazeta Polska, Raport ESG, RaportCSR.pl, oESG.pl, PracodawcaGodnyZaufania.pl, Agencja Informacyjna, Obserwator Gospodarczy, ngo.pl, Świat OZE.

Więcej informacji na stronie: www.esgkongres.pl i https://oesg.pl/3-kongres-esg/

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Zapraszamy do lektury innych publikacji o tematyce ESG, które znajdziesz tutaj. Agencja Informacyjna.

AI Opinie, 15.03.2024 r.

Fot. główna: prof. Marcin Wiącek, fot. G. Krzyżewski, źródło