Powstało Muzeum Osiedla Praga II

Muzeum Osiedla Praga II. Pierwsza w Polsce taka placówka

Agencja Informacyjna: Muzeum Osiedla Praga II to społeczna inicjatywa. której celem jest zachowanie pamięci o początkach osiedla i codzienności mieszkańców. Osiedle jest pierwszym w Polsce, które posiada własną placówkę tego rodzaju. W muzeum Osiedla Praga II w Warszawie zgromadzono zdjęcia, historyczne plany i dokumenty. Organizatorom udało się pozyskać też wiele eksponatów z czasów budowy osiedla. 

Osiedle Praga II w Warszawie – historia

Osiedle Praga II w Warszawie powstawało w latach 1950-1956 oraz 1959-1967 przez Zakład Osiedli Robotniczych. Biuro projektowe, którego kierownikiem był Jerzy Gieysztor miało numer 12 i nosiło nazwę Miastoprojekt-Stolica. W skład pracowni architektonicznej osiedla Praga II w Warszawie wchodzili m.in. architekci: Jerzy Kumelowski Edmund Sulimierski, Stanisław Kawka, Jerzy Brzeziński, Jacek Nowicki, Zofia Lamprecht, Zdzisław Kuśnierkiewicz i Bogusław Narczewski. Osiedle Praga II w Warszawie uważane jest najczęściej za przykład tzw. budownictwa socrealistycznego. Nazywane bywa „praskim MDMem”.  

Osiedle Praga II w Warszawie jest położone w na prawobrzeżnej części Warszawy w granicach ulic: 11 Listopada, Ratuszowej, Jagiellońskiej i Starzyńskiego. Układ urbanistyczny osiedla Praga II został w 2010 roku wpisany do rejestru zabytków przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (decyzja nr 458/2010).

Osiedle Praga II w Warszawie w liczbach

Na osiedlu Praga II w Warszawie, na obszarze ponad 50 ha, zaplanowano 7 kolonii mieszkaniowych, na których znaleźć się miało 110 budynków mieszkalnych oraz obiekty kulturalne, handlowe i społeczne. Budowa osiedla była skokiem technologicznym powojennej Warszawy. W budynkach zaplanowano centralne ogrzewanie, sieci telefoniczne i radiowe, a także zsypy na śmieci.

Osiedle było budowane w cieniu konfliktu nuklearnego, w czasach „zimnej wojny” (bardzo wysokiego napięcia wojennego pomiędzy Stanami Zjednoczonymi Ameryki i państwa Europy Zachodniej oraz Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich i tzw. Blokiem państw socjalistycznych Europy Wschodniej, którego punktem krytycznym była próba umieszczenia przez komunistów rakiet nuklearnych na Kubie). Dawne relikty historii takie jak punkty obserwacyjne, podziemne tunele i schrony nadają osiedlu charakter wyjątkowego miejsca. Na osiedlu Praga II w Warszawie mieszka obecnie około 7.000 osób.

Cel Muzeum Osiedla Praga II w Warszawie

W zasobach muzeum Osiedla Praga II w Warszawie znajduje się blisko 60 eksponatów, m.in. przedmioty codziennego użytku z czasów budowy osiedla, z lat 60. i 70. XX w. To m.in. maszyna kalkulacyjna KR-13, aparat Smena 8 i porcelitowe serwisy kawowe z lat 60.

Pomysłodawca muzeum Kamil Ciepeńko: To muzeum stworzone przez mieszkańców i dla mieszkańców

„Idea muzeum powstała wraz z rozpoczęciem działalności Archiwum Społecznego Osiedla Praga II. Celem jest zbieranie fotografii, dokumentów i pamiątek.” – Wyjaśnia Kamil Ciepieńko – pomysłodawca  muzeum Osiedla Praga II w Warszawie. – „Przez lata udało nam się zgromadzić tak wielką kolekcję zdjęć, że w końcu trzeba je pokazać. To muzeum stworzone przez mieszkańców i dla mieszkańców.” – Tłumaczy Kamil Ciepieńko – pomysłodawca  muzeum Osiedla Praga II w Warszawie.

Celem muzeum Osiedla Praga II w Warszawie jest gromadzenie i ochrona zbiorów, w tym fotografii i dokumentów, od lat powojennych (po 1945 r.), przez okres Polski Rzeczpospolitej Ludowej (PRL – 1952-1989) do czasów transformacji ustrojowej w latach 90. XX w. Ważnym celem muzeum jest również pobudzenie aktywności społecznej, poprzez zaangażowanie lokalnej społeczności, w poszukiwania i gromadzenie pamiątek historycznych oraz relacji ustnych.

Idea budowy muzeum wraz z rozpoczęciem działalności Archiwum Społecznego Osiedla Praga II, którego celem jest zbieranie fotografii, dokumentów i pamiątek.W tym samym roku ukazała się też pierwsza publikacja, która opisuje dzieje osiedla. Książka „Praga II. Nasza historia” (154 str.) została wydana w nakładzie 3.000 egz., dzięki społecznej zbiórce. Publikacja była bezpłatna, a cały nakład rozpowszechniony wśród mieszkańców. Autorem książki jest Kamil Ciepieńko.

W ramach działania Archiwum Społecznego Osiedla Praga II odbyły się m.in.: plenerowe zbiórki zdjęć, podczas których skanowano i opisywano zdjęcia; spotkania dyskusyjne z mieszkańcami w bibliotekach publicznych na Pradze-Północ oraz wykład inaugurujący działalność Praskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pt. „Archiwistyka Społeczna na przykładzie Archiwum Społecznego Osiedla Praga II”.

Muzeum muzeum Osiedla Praga II w Warszawie znajduje się przy pl. gen. Józefa Hallera 6, w tymczasowej siedzibie, w lokalu, w którym w latach 60. XX wieku działały legendarne Delikatesy. Na pierwszej wystawie, która potrwa do połowy 15 kwietnia 2024 r., zostanie przedstawionych ponad 80 fotografii i grafik, w tym zdjęcia mieszkańców, a także historyczne plany i dokumenty z początków budowy osiedla.

Partnerzy i organizatorzy Muzeum Osiedla Praga II w Warszawie

Twórcą Muzeum Osiedla Praga II w Warszawie jest Kamil Ciepieńko, radny dzielnicy Praga-Północ ze stowarzyszenia Kocham Pragę. Organizatorem muzeum jest Fundacja Praga Pomaga. Partnerami są: Odział Warszawski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego i Stowarzyszenie Kocham Pragę.

Adres Muzeum Osiedla Praga II

Muzeum Osiedla Praga II mieści się przy pl. gen. Józefa Hallera 6, Warszawa. Jest ono czynne w czwartki w godz. 14.00-19.00 i soboty w godz. 11.00-14.00. Wstęp jest bezpłatny. Obiekt jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej informacji o Muzeum Osiedla Praga II w Warszawie można znaleźć na stronie internetowej https://praga2.pl/

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Zapraszamy do lektury innych publikacji, które znajdziesz tutaj. Agencja Informacyjna.

AI Kultura /DEC/ 15.03.2024.