Juliusz Erazm Bolek „Explicite” i Światowy Dzień Poezji

 

Zbliża się wiosna, a wraz z jej kalendarzowym początkiem, który przypada na 21 marca Światowy Dzień Poezji ustanowiony przez UNESCO. Z tej okazji Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego zorganizował wyjątkową ekspozycję konkretnej poezji „Explicite”, której autorem jest Juliusz Erazm Bolek.

Andrzej S. Grabowski: Juliusz Erazm Bolek – twórca wielowymiarowy

Do 3 kwietnia 2023 r. przy schodach ruchomych, obok Trasy W-Z, przechodzącej pod placem Zamkowym w Warszawie, na górnym i dolnym poziomie będzie można oglądać prace poezji konkretnej stworzone przez Juliusza Erazma Bolka – laureata wielu nagród m. in. Światowego Dnia Poezji ustanowionego przez UNESCO. „Poezja konkretna” (ang. concrete poetry, fr. poesie concrete, niem. konkrete Dichtung, konkrete Poesie, ros. konkretnaja poezija) – kierunek artystyczny łączący elementy poezji i sztuk wizualnych. W tego typu pracach graficznych istotą jest zastosowany układ typograficzny, tak jak w tradycyjnych wierszach znaczenie słów, rym i rytm w tradycyjnej poezji. Utwory  stanowią  kompozycje wizualne zbudowane z układów liter i znaków typograficznych, bez konieczności  podporządkowania jakimś związkom semantycznym czy syntaktycznym. Poezja konkretna wyraźnie odcina się od odniesień do świata pozaliterackiego i jest asemantyczna. Jej treścią są zestawy liter, znaków diakrytycznych, cyfr czy nagranych dźwięków. Znaczenia implikowane przez tego typu poezję powstają w obrębie samego tekstu i istnieją jedynie w tym zamkniętym układzie. Taki typ poezji konkretnej tworzy Juliusz Erazm Bolek.

Utwory Juliusza Erazma Bolka, prezentowane na wystawie „Explicite” w przestrzeni przy schodach ruchomych, słynnej Trasy W-Z w Warszawie, to tylko pozornie prace abstrakcyjne. W rzeczywistości wszystkie posiadają swój indywidualny koncept. Czasem jest bardzo oczywisty, nieraz odkrycie myśli przewodniej wymaga odnalezienia właściwego klucza.” – Wyjaśnia Kama Zboralska – kurator wystawy poezji konkretnej „Explicite” Juliusza Erazma Bolka i wybitny mecenas sztuki współczesnej i jej promotor. – „Prace Poety można odbierać jako grafiki lub/i jako utwory komunikujące treści i/lub emocje. Niektóre prace różnią się między sobą detalami, ale to właśnie te detale potrafią diametralnie zmienić wymowę dzieła. Poezję Juliusza Erazma Bolka charakteryzuje minimalizm i lapidarność. A także, podobnie jak jego literacką twórczość, żart, ironia i aluzja. Uwagę zwracają prace Juliusza Erazma Bolka, które zmieniają swoje znaczenie w zależności od tego czy są pokazywane pojedynczo czy w zestawie z innymi. Warto podkreślić, że jest to zupełnie nowy zabieg formalny wśród autorów, zajmujących się poezją konkretną.” – Twierdzi Kama Zboralska – kurator wystawy poezji konkretnej „Explicite” Juliusza Erazma Bolka i wybitny mecenas sztuki współczesnej i jej promotor.

Juliusz Erazm Bolek: Monochrome

Juliusz Erazm Bolekpoeta i pisarz. W 2010 roku otrzymał Nagrodę Światowego Dnia Poezji, ustanowionego przez UNESCO (Award Word Day of Poetry UNESCO) za książkę „Abracadabra”. W 2012 roku jego tom wierszy „Skróty szaleństwa” został wydany w formie koncertowego słuchowiska z udziałem zespołu heavy-metalowego Scream Maker. W 2017 roku jego poemat „Corrida” został wyróżniony tytułem „Wiersz Roku”. Publikacja została uznana za „Książkę Roku”, a autor otrzymał nagrodę „Złote Pióro”. W 2022 roku Juliusz Erazm Bolek otrzymał nagrodę „Optymista Roku” za swoje dokonania literackie, w szczególności za poemat „Sekrety Życia. Kalendarz Poetycki”, afirmujący życie. Inne, najbardziej znane, publikacje to „Prywatne zagrożenie”, „Ars Poetica” oraz najnowsza książka „Ogród – The Garden”. 

Juliusz Erazm Bolek bada granice formy. W efekcie swych poszukiwań napisał opowiadanie „Serpentyna” w drugiej osobie liczby pojedynczej, wiersze dialogowe oraz stworzył nowy gatunek literacki, tak zwany „emaliowany felieton poetycki” (połączenie felietonu z wierszem). Zajmuje się również poezją konkretną. Prace z tego zakresu zostały opublikowane w jego książce „Litery i symbole”.

Co ukrywają litery?

Juliusz Erazm Bolek szuka także nowych form prezentowania literatury. Tworzy plakaty poetyckie. Były one prezentowane na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych. Prace ukazały się w dwóch albumach „Och! Ziemio Ty Moja” i „Obrazy ze słów”. Jego książka „Sekrety życia. Kalendarz poetycki” pobiła Rekord Guinnessa na największy tom wierszy. Od 2007 roku współpracuje z graficzką dr Luizą Kwiatkowską, razem z którą co roku publikują ścienny kalendarz artystyczny. Co roku pisze wiersze z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy. Wynalazł też i opatentował nową formę książki – „bodybook”, którą można powiesić na szyi.

Juliusz Erazm Bolek jest redaktorem naczelnym niezależnego pisma artystycznego „Enigma. Ludzie * Sztuka * Myśli”. Jego twórczość poety została przetłumaczona na ponad 30 języków. Zrealizowano dwa filmy dokumentalne o nim.

Ekspozycja konkretnej poezji „Explicite” Juliusza Erazma Bolka dostępna jest w korytarzach schodów ruchomych Trasy W-Z od strony wschodniej – wejście do schodów ruchomych na górny poziom od strony ul. Senatorskiej 1, a dolny poziom od strony al. Solidarności na wysokości placu Zamkowego w Warszawie. Kuratorem ekspozycji jest Kama Zboralska – wybitny mecenas sztuki współczesnej i jej promotor.

“Corrida” Książką Roku

Organizatorem wystawy konkretnej poezji „Explicite” Juliusza Erazma Bolka jest Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Patronat na wystawą objęli: Agencja Informacyjna, portal Informacyjny, Centrum Informacji i Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego.

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego swoją działalność opiera głównie o szeroko pojęte krajoznawstwo. Realizuje wystawy fotografii, organizuje sesje i sejmiki krajoznawcze, na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego. Towarzystwo daje możliwość aktywnego poznawania Polski podczas wycieczek pieszych i autokarowych. Organizujemy imprezy na orientację w terenie, podczas których kompas i latarka są obowiązkowym ekwipunkiem uczestników.

Jan Stępień: Tęsknota Juliusza Erazma Bolka do raju utraconego

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego prowadzi jedyną w kraju Galerię Pamiątek Turystycznych – gromadzi wszelkiego rodzaju znaczki, plakietki, proporczyki, medale, odznaki i odznaczenia, odciski pieczęci, regulaminy imprez turystycznych. Organizuje wystawy pamiątek turystycznych. Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego daje możliwości realizacji marzeń. Należy zrobić ten pierwszy krok, aby prawdziwa podróż mogła się rozpocząć. Pierwszy, ale jakże ważny! Warto podążać za swoimi marzeniami, iść tam gdzie nogi poniosą, dążyć do realizacji swych planów. Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego zaprasza wszystkich, którzy mają marzenia i chcą je realizować.

Agencja Informacyjna, kultura, /DEC/ 16.03.2023