Liczby mówią: Powstanie Warszawskie

Powstanie Warszawskie to zbrojne wystąpienie Polaków przeciwko Niemcom, okupującym, od września 1939 roku, Warszawę, stolicę Polski, zorganizowane przez Amię Krajową, w ramach akcji „Burza”.

Było ono połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Podziemnego Państwa Podziemnego. Swoim maksymalnym zasięgiem objęło część lewobrzeżnych dzielnic Warszawy, niewielki obszar prawobrzeżnej części miasta, a także Puszczę Kampinoską, Legionowo i okolice Marek.

Powstanie Warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku o godz. „W” (godz. 17.00). trwało do 3 października 1944 roku. Łącznie trwało 63 dni.

2.000 żołnierzy wystawili do walki Armia Krajowa, Narodowe Siły Zbrojne, Korpus Bezpieczeństwa i Polska Armia Ludowa,

3.500 żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego dowodzonej przez gen. Zygmunta Berlinga zginęło w walkach w Warszawie,

1.570 żołnierzy niemieckich zostało zabitych,

7.474 żołnierzy niemieckich zostało rannych,

16.000 żołnierzy niemieckich było w Warszawie i okolicach,

18.000 Powstańców zginęło w Powstaniu Warszawskim,

25.000 Powstańców zostało rannych,

36.500 żołnierzy Armii Krajowej zmobilizowano 1 sierpnia 1944 roku, tego dnia tylko co dziesiąty Powstaniec posiadał broń,

50.000 Powstańców brało udział w walkach z niemieckim okupantem,

50.000 żołnierzy niemieckich i służb pomocniczych brało udział w walkach z Powstańcami, byli doskonale wyposażeni, wspierani przez czołgi, samoloty i artylerię,

65.000 mieszkańców (dokładna liczba nie jest znana) Woli (dzielnica stolicy) zostało zamordowanych przez Niemców, większość zginęła w dniach 5-7 sierpnia 1944 roku, była to prawdopodobnie największa jednorazowa masakra ludności  cywilnej dokonana w Europie w czasie II wojny światowej, a zarazem jedna z największych w historii pojedyncza zbrodnia popełniona na narodzie polskim,  do historii przeszła pod hasłem „Rzeź Woli”,

600.000 mieszkańców Warszawy, Niemcy wygnali z miasta

Źródła: raport von dem Bacha-Zalewskiego z 5 października 1944 roku, www.powstanie.pl , www.sppw1944.org , wikipedia

Agencja Informacyjna

Agencja InformacyjnaLiczby mówią /BEJ/ 10.06.2019

Fot. Tadeusz Bukowski – Jan Grużewski; Stanisław Kopf (1957) Dni Powstania, Kronika Fotograficzna Walczącej Warszawy, Warszawa: PAX, ss. s.208 no ISBNhttp://powstanie-warszawskie-1944.ac.pl/baon_kilinski.htmhttp://www.polonica.net/Powstanie_Warszawskie.htm, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2909636