Liczby mówią: Uzbrojenie Powstańców Warszawy

Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17:00, godzina „W”. Siły powstańcze wydawały się znaczące. Niemal 50 tysięcy powstańców Armii Krajowej zorganizowanych w Zgrupowania, które obejmowały bataliony i inne formacje zbrojne.

Problem stanowiło uzbrojenie polskich żołnierzy, bowiem mieli trudności z dotarciem do zakonspirowanych magazynów broni. Z udokumentowanych źródeł wynika, ze w momencie wybuchu Powstania mieli oni dostęp do zaledwie 40% zasobów przygotowanego uzbrojenia, co w praktyce oznaczało:

7 ciężkich karabinów maszynowych

35 karabinów przeciwpancernych i Piatów

60 ręcznych karabinów maszynowych

300 pistoletów maszynowych

1000 karabinów zwykłych

1700 pistoletów zwykłych

25000 granatów

Takie uzbrojenie oznaczało, ze tylko co dziesiąty powstaniec miał możliwość korzystać z przygotowanej broni. Pozostali mogli jedynie zdobyć broń w trakcie walk przejmując ją od wroga lub poległych towarzyszy.

Agencja Informacyjna

Agencja Informacyjna, Liczby mówią /now/ 27.07.2020 r.