63 dni Powstania Warszawskiego

 

1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17:00 rozpoczęła się w Warszawie akcja „Burza”. 50 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej ruszyło do walki z okupującymi stolicę wojskami niemieckimi. Trwające 63 dni Powstanie Warszawskie było największym zrywem ruchu oporu w okupowanej Europie.

Godzina „W” to kryptonim dnia i godziny rozpoczęcia Powstania Warszawskiego. Przypadała na wtorek 1 sierpnia 1944 roku, godzina 17:00. Armia Krajowa w ramach akcji „Burza” dokonała wystąpienia zbrojnego przeciwko okupującym Warszawę Niemcom. Jednocześnie akcja łączyła się z ujawnieniem najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Zasięg akcji obejmował część lewobrzeżnych dzielnic Warszawy, Puszczę Kampinoską, Legionowo oraz okolice Marek.

Choć Powstanie Warszawskie militarnie było wymierzone przeciw Niemcom, to politycznie toczyło się przeciw ZSRR oraz podporządkowanym mu polskim komunistom. Dowództwo Armii Krajowej chciało samodzielnie wyzwolić Warszawę jeszcze przed wkroczeniem do niej Armii Czerwonej. Takie działania miały wzmocnić międzynarodową pozycję rządu RP na uchodźstwie, a także powstrzymać Stalina przed sowietyzacją Polski. W efekcie wybuchu powstania Armia Czerwona wstrzymała ofensywę w kierunku Warszawy, a Józef Stalin konsekwentnie odmawiał pomocy powstańcom. Jedyne wsparcie pojawiło się ze strony USA i Wielkiej Brytanii. Miało ono jednak ograniczony charakter i nie wpłynęło na sytuację polskiej stolicy.

Na sytuację powstańców wpływało także słabe uzbrojenie oraz niemożność przedostania się do większości zasobów ukrytej broni. W rezultacie oddziały powstańcze prowadziły samotną walkę z przeważającymi siłami niemieckimi. Powstanie Warszawskie zakończyło się kapitulacją 3 października 1944 roku.

W trakcie trwających 63 dni walk straty wojsk polskich wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli. Naloty i ostrzały artyleryjskie, a także masakry urządzane przez oddziały niemieckie pochłonęły od 150 do 200 tysięcy cywilów. Walki powstańcze oraz systematyczne wyburzanie miasta przez Niemców spowodowały, że zniszczeniu uległa większa część lewobrzeżnej Warszawy, w tym zabytki oraz inne miejsca o wadze kulturalnej i duchowej.

Powstanie Warszawskie uznawane jest obecnie za jedno z najważniejszych wydarzeń w  historii Polski. Nadal pozostaje także przedmiotem wielu dyskusji o jego zasadności. Głównie ze względu na jego tragiczne skutki oraz olbrzymie straty ludzkie i materialne.

By upamiętnić ten ważny aspekt polskiej historii Ewelina Pilawa napisała to wierszy o Powstaniu zatytułowany „63 dni- wiersze o Powstaniu Warszawskim””. 31 lipca, z okazji 76 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, Muzeum Więzienia Pawiak zorganizowało na kanale YouTube wydarzenie, podczas którego wiersze z tomiku odczytały tomiku odczytały: Beata Michalec, Zastępca Dyrektora Muzeum Niepodległości oraz autorka.

Relacja ze spotkania dostępna jest pod linkiem:

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaKultura /now/ 31.07.2020

Źródło foto: www.sppw1944.org