20 marca – Międzynarodowy Dzień Szczęścia

 

20 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Szczęścia – święto, które trzeba celebrować.

 „Szczęście jest czymś, co przychodzi pod wieloma postaciami, więc któż je może rozpoznać?”. – Ernest Hemingway 

Międzynarodowy Dzień Szczęścia (ang. International Day of Happiness) został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją A/RES/66/281 z dnia 28 czerwca 2012 roku. Za dzień jego corocznego obchodzenia przyjęto datę 20 marca. Święto ma upamiętniać rezolucję ONZ, według której „dążenie do szczęścia jest podstawowym celem człowieka”. Rezolucja stwierdzała także potrzebę bardziej kompleksowego, sprawiedliwego i zrównoważonego podejścia do rozwoju gospodarczego, który promuje zrównoważony rozwój, walkę z ubóstwem, szczęście i dobrobyt dla wszystkich narodów.

W swojej uchwale Zgromadzenie Ogólne ONZ zwracało się do wszystkich państw członkowskich, organizacji systemu Narodów Zjednoczonych i innych organizacji międzynarodowych oraz regionalnych, a także społeczeństwa obywatelskiego, w tym organizacji pozarządowych i osób fizycznych. Uchwała apeluje do odpowiedniego obchodzenia Międzynarodowego Dnia Szczęścia, między innymi przez edukację i publiczne działania podnoszące świadomość społeczeństwa w dążeniu do szczęścia.

Uchwalenie tego Dnia było częścią dyplomatycznej kampanii himalajskiego królestwa Bhutanu, które już od 1972 stosuje wskaźnik szczęścia narodowego (GNH). Wskaźnik ten ma na celu ocenę jakości życia w sposób bardziej całościowy, a nie tylko wyłącznie ekonomiczny.

W ciągu wieków powstało wiele cytatów, wierszy i prób zdefiniowania czegoś tak nieuchwytnego jak szczęście. Dla każdego jest ono czymś indywidualnym. Opiera się na poczuciu bezpieczeństwa, zdrowiu, miłości, spełnieniu a także względach materialnych. Obecnie, w związku z panującą pandemią,  szczęście przydałoby się wszystkim.

Zespół Agencji Informacyjnej życzy więc wszystkim w tym wyjątkowym dniu, i nie tylko, wiele szczęścia!

Zapraszamy także do obejrzenia poetyckiego teledysku inspirowanego wierszem Juliusza Erazma Bolka, laureata Światowego Dnia Poezji ustanowionego przez UNESCO.

 

 

Agencja Informacyjna

Agencja InformacyjnaKultura /now/ 18.03.2023