Wiersz Roku 2022: „ Świętości dowodu”

 

Kapituła Nagrody „Wiersz RokuZwiązku Pisarz Katolickich za rok 2022 wyróżniła wiersz „Świętości dowodu”, który napisał Dariusz Węcławski. Twórczość tego Poety stanowi swoisty dialog z Bogiem.

https://dzieje.pl/kultura-i-sztuka/juliusz-erazm-bolek-odebral-wyroznienie-za-wiersz-roku-2017

Związek Pisarzy Katolickich od 2017 roku organizuje konkurs Wiersz Roku. Kapituła konkursu poszukuje poetyckich utworów literackich, odwołujących się do chrześcijańskich i humanistycznych wartości. Organizatorom zależy na promocji utworów o szczególnych walorach artystycznych godnych tytułu „Wiersz Roku”.

W 2017 roku Kapituła Konkursu za „Wiersz Roku” uznała poemat „Corrida” Juliusza Erazm Bolka. W 2018 roku wyróżniono pieśń „Bogurodzica”. W 2019 roku nagrodzono utwór „Sonet III”, którego autorem jest Marek Czuku. Wierszem roku za rok 2020 został utwór „Śpieszmy się”, którego autorem jest ks. Jan Twardowski. W 2021 roku wyróżniono utwór „List do Zalęknionych” stworzony przez Tomasza J. Chlebowskiego. Dokonane przez jury wybory wskazują, że jest to bardzo szerokie spektrum utworów, które są wyróżnianie jest bardzo szerokie.

Znamy Wiersz Roku 2019

Współczesny wierszŚwiętości dowodu”, którego autorem jest Dariusz Węcławski, który został wyróżniony przez kapitułę nagrody „Wiersz Roku”, odnosi się do zwątpienia wierzących, którzy stymulowani mnogością różnego typu bodźców, mogą mieć trudność w dostrzeganiu rzeczy doniosłych. Za takie dzieło, z pewnością, możną uznać m. in. posługę ks. Karola Wojtyły oraz jego późniejszą działalność jako papieża Jana Pawła II. Właśnie za jego pontyfikatu „zstąpił Duch i odmienił oblicze tej ziemi” – jak trafnie dostrzega Poeta. Znamienne jest, że Dariusz Węcławski swój wiersz napisał znacznie wcześniej niż powstał obecny zamęt medialny wokół tej Postaci.

W Kapitule KonkursuWiersz Roku” uczestniczą Juliusz Erazm Bolek ( Przewodniczący, pisarz i laureat nagrody), Tomasz J. Chlebowski (poeta, laureat nagrody), Miłosz Manasterski (pisarz, dziennikarz), Jerzy Mosoń (publicysta), Zbigniew Wacław Kowalewski (dokumentalista i pisarz).

 

 

Świętości dowodu

 

….. a przecież

zstąpił Duch

i odmienił

oblicze tej ziemi

….. a przecież

dłoń słaba

chorobą rażona

oparła się

pięściom z żelaza

….. a przecież

choć umarł Jeden

milion serc popękały

 

szukajcie tego

co już objawione

 

Dariusz Węcławski

 

„Bardzo się cieszę, że uczestniczę w pracach kapituły konkursu „Wiersz Roku”. Mam okazję zapoznawać się z bardzo ciekawymi utworami poetyckimi, pretendujący do nagrody.” – Wyznaje Juliusz Erazm Bolek – poeta, laureat wielu nagród literackich m. in. Światowego Dnia Poezji ustanowionego przez UNESCO oraz „Wiersz Roku”. – Jury konkursu zaproponowano kilka utworów Dariusza Węcławskiego m. in. „Suplikacja 21”, „Bóg rzeczy małych”, „Błogosławiony”, „Wielki Piątek”, „Piękny kościół ale bez boga”, „Podziękowanie” oraz nagrodzony „Świętości dowodu”. Ta mnogość bardzo ciekawych utworów sprawiła, że dokonanie wyboru było trudne. Jury musiało się zdecydować, zgodnie z regulaminem konkursy, na jeden utwór. Wygrał wiersz „Świętość dowodu”. To bardzo ciekawy wybór wiersza, który mniej mówi o Bogu, a więcej ludziach, zagubionych w szumie medialnym XXI wieku. Dariusz Węcławski widział bardzo wiele i rozumiał to co widzi. Świadectwem tego są jego utworu. Fatalną informacją była wiadomość o Jego śmierci. Na pocieszenie mamy jego twórczość. Warto się z nią zapoznać. Wiersze Dariusza Węcławskiego skłaniają do głębokiej refleksji i przebudzenia.” – Uważa Juliusz Erazm Bolekpoeta, laureat wielu nagród literackich m. in. Światowego Dnia Poezji ustanowionego przez UNESCO oraz „Wiersz Roku”.

Odszedł Dariusz Węcławski

Dariusz Węcławskipoeta, eseista, animator kultury. Opublikował 4 książki poetyckie: „Moje tam” (Warszawa, 1999), „…zasuszone róże ożywają na końcu świata…” (Ciechanów, 2003), „Droga” (Ciechanów, 2008) i „Wiersze straszne i przerażające” (Ciechanów, 2014). W 2022 r. ukazały się dwie jego książki prozatorskie: „Ciechanów Ukrainie” (Oficyna ZLM, Ciechanów 2022) i „Ćwierćwiecze Parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie 1966-2021” (wraz z ks. Janem Jóźwiakiem). Obydwie opublikowała Oficyna Związku Literatów na Mazowszu. Wiersze Dariusza Węcławskiego zostały przetłumaczone na język albański, hebrajski, angielski, publikowano je w regionalnych i lokalnych czasopismach oraz almanachach.

 Dariusz Węcławski pisał wiele recenzji do tomików poezji, a także spektakle Witkacego (publikowanych w „Dzienniku Teatralnym”, „e-teatr” i prasie lokalnej). Był współautorem i wydawcą tomu „Płomyki Pamięci” (2011), wydawcą i współautorem czterech antologii poezji osób chorych na stwardnienie rozsiane i ich przyjaciół: „W alejach Viteraju” (2004), „Zielone aleje nadziei” (2009), „Aleja życia” (2010) oraz „Czwarta Aleja czyli nasz Hyde Park”.

Dariusz Węcławski był twórcą i organizatorem cyklicznych wydarzenie „Dąbkowskie Wieczory Poezji” (ponad 40 edycji w zabytkowym dworku Doberskich w Dąbku). Juror wielu konkursów literackich. Uhonorowany m.in. Odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2016) oraz „Medalem za Zasługi dla Ciechanowa” (2017). Dariusz Węcławski zmarł 13 litego 2023 r.

„Ciechanów Ukrainie” Dariusza Węcławskiego

Organizatorem konkursu „Wiersz Roku” jest Związek Pisarzy Katolickich, który nawiązuje do tradycji przedwojennej organizacji o tej samej nazwie. Wiedza o jej istnieniu, działalności i twórcach została praktycznie zniszczona, przez system komunistyczny Polski Ludowej, po II wojnie światowej. Obecny Związek Pisarzy Katolickich pragnie nawiązać do tradycji przedwojennej organizacji. Podejmuje też działania związane z promocją i popularyzacją literatury o wartościach chrześcijańskich i humanistycznych. Przykładem jest organizowanie konkursu „Wiersz Roku”.

Agencja Informacyjna, kultura, /DEC/ 20.03.2023