Czyste Powietrze+ z większymi dopłatami i prefinansowaniem

W nowej edycji cieszącego się dużą popularnością programu „Czyste Powietrze” zostało zastosowane nowe rozwiązanie finansowe, korzystne dla nowych beneficjentów. Właściciele domów jednorodzinnych ubiegający się dotację na wymianę starego pieca (tzw. kopciucha) oraz ocieplenie domu otrzymają prefinansowanie, czyli wypłatę pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem remontu. Będzie można dostać „z wyprzedzeniem” nawet 34.500 zł, czyli 50 proc. maksymalnej możliwej kwoty dotacji.

W ramach programu „Czyste Powietrze+” można będzie uzyskać dofinansowanie większe o 10 tys. złotych w porównaniu z poprzednią edycją. Kwota dofinansowania może wynieść nawet  69 tys. zł przy miesięcznym dochodzie nie większym niż 900 lub 1260 zł na osobę (dotyczy odpowiednio gospodarstw wieloosobowych i jednoosobowych), oraz dla osób z ustalonym prawem do zasiłku.

– Ogłaszamy dzisiaj nowy, ogólnopolski program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, którzy wciąż mają stare piece węglowe. Jest to program CZYSTE POWIETRZE + – mówi Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska. –  Istotą tego programu jest to, że dajemy przedpłatę, czyli uruchamiamy dotację jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji, co pomoże osobom najuboższym. Tym, którzy chcą wymienić piec w swoim domu, ale często nie mają pieniędzy, żeby podjąć się takiej inwestycji z własnych środków. Przeznaczamy kwotę 1,8 miliarda złotych na to działanie. Liczymy, że dzięki temu jeszcze tego lata i tej jesieni rozpoczną się remonty w polskich domach. Szacujemy, że ponad 37 tysięcy rodzin w całej Polsce może skorzystać z programu i przejść na bardziej ekologiczne źródła ogrzewania swoich domów – mówi minister Anna Moskwa.

Rządowy program priorytetowy „Czyste Powietrze” został uruchomienia we wrześniu 2018 r. i doczekał się już trzeciej edycji.

– Zmiany w programie „Czyste Powietrze” to niezbędny krok do usprawnienia procesu walki ze smogiem i ograniczenia niskiej emisji – mówi Agata Śmieja, prezes Fundacji Czyste Powietrze, organizatorka Szczytu Klimatycznego Togetair. – W Polsce wciąż ponad 4 mln domów jednorodzinnych wymaga termomodernizacji, w tym wymiany nieefektywnych i nieekologicznych źródeł ciepła, tzw. kopciuchów. Zwiększenie poziomu dofinansowania oraz wprowadzenie zasady prefinansowania może być skutecznym wsparciem dla beneficjentów i odpowiedzią na rosnące ceny energii, paliw oraz inflację, spowodowaną obecną sytuacją geopolityczną. Skrócenie czasu wypłaty środków oraz możliwość prefinansowania inwestycji umożliwi większej ilości osób skorzystanie z dofinansowania i poprawy złej jakości powietrza w Polsce – podkreśla Agata Śmieja, prezes Fundacji Czyste Powietrze.

Dokumenty do programu „Czyste Powietrze+” można składać wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie NFOŚiGW (GWD) – z możliwością podpisania wniosku elektronicznie profilem zaufanym, a w przypadku braku takiego podpisu, po przesłaniu wersji elektronicznej wniosku, wydrukowania formularza, ręcznego podpisania i przesłania pocztą lub przekazania za pośrednictwem punktu informacyjno-konsultacyjnego w gminie.

Rozpatrzenie wniosku zainteresowanej osoby powinno trwać do 14 dni. Następnie w ciągu dwóch tygodni od zawarcia umowy z beneficjentem będzie uruchomiona transza zaliczkowa na konto wykonawcy, czyli 50 proc. przyznanej wartości dotacji jako część jego wynagrodzenia.

Agencja Informacyjna, Gospodarka /EST/ 18.07.2022