Małgorzata Golińska

Małgorzata Golińska: Polska ma ponad stuletnie doświadczenie w dziedzinie ochrony przyrody

Polska ma tę szczęśliwą sytuację, że my mając ponad stuletnie doświadczenie w ochronie przyrody, prowadząc wielofunkcyjnie zrównoważoną gospodarkę leśną na ponad 30 proc. obszarów naszego kraju, mamy to doświadczenie, które pozwala nam skutecznie chronić gatunki – mówi Małgorzata Golińska, wiceminister klimatu i środowiska, Główny Konserwator Przyrody.

Z Małgorzatą Golińską – Głównym Konserwatorem Przyrody, wiceministrem Klimatu i Środowiska rozmawia Agnieszka Zaręba.

Zacznijmy od ochrony bioróżnorodności w Polsce, bo jest to temat, który jest Pani szczególnie bliski.

Małgorzata Golińska: Tak, dzisiaj jednym z wyzwań globalnych w trakcie dyskusji o zmianach klimatu jest utrata różnorodności biologicznej. Świat dyskutuje jak chronić gatunki, jak przywracać do życia te, które już wyginęły, wskazując jednocześnie, że wraz z utratą gatunków i siedlisk, zaczynamy tracić nasze zdrowie i bardzo często warunki do życia. Polska ma tę szczęśliwą sytuację, że my mając ponad stuletnie doświadczenie w ochronie przyrody, prowadząc wielofunkcyjnie zrównoważoną gospodarkę leśną na ponad 30 proc. obszarów naszego kraju, mamy to doświadczenie, które pozwala nam skutecznie chronić gatunki. Dodatkowo możemy poszczycić się tym, że gatunki które były na skraju wyginięcia, jak polski żubr, przywróciliśmy dla przyrody i dla świata, więc z naszych doświadczeń mogą korzystać inne państwa i chętnie się tymi doświadczeniami dzielimy. 

Rozmawiamy także o przeciwdziałaniu zmianom klimatu. W związku z tym, jak my jako obywatele, możemy się zaangażować w tej proces?

Małgorzata Golińska: Dzisiaj kiedy mówimy o zmianach klimatu często odczuwamy skutki tych zmian. To są bardzo często susze, albo odwrotnie – nawalne deszcze. Często są to huragany, czasem są to susze w mieście czy właśnie powodzie miejskie. Nie na wszystko możemy mieć wpływ jako indywidualna osoba, natomiast gromadzenie wody, zmiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne to są tematy, które dotyczą nas wszystkich. Segregowanie śmieci, posługiwanie się coraz częściej rzeczami, które mogą podlegać recyklingowi to są wyzwania dość proste, którym sprosta każdy z nas.

Spotykamy się 22 kwietnia, a to wyjątkowa data, na którą przypada Międzynarodowy Dzień Ziemi. Na koniec podpowiedzmy w jaki sposób możemy sami indywidualnie rozpocząć proces zmian? Bo podobno, żeby zmienić świat trzeba zacząć od siebie.

Małgorzata Golińska: Najważniejsza jest świadomość tego, że to co chcemy zrobić, czy robimy jest z korzyścią nie tylko dla siebie, ale i dla naszego otoczenia. Dzisiaj jest wiele propozycji, czy Lasy Państwowe, czy Parki Narodowe, czy organizacje pozarządowe, uczelnie, które proponują aby ten dzień został uczczony chociażby poprzez udział w różnego typu konferencjach społecznych, spotkaniach, spacerach leśnych, nawet zbieraniu śmieci. I myślę, że są to działania, które na co dzień może podjąć każdy z nas. Segregacja śmieci, wyjścia do lasu po to chociażby, aby zaczerpnąć świeżego powietrza, a rozejrzyjmy się, czy czasem nie przynieśliśmy ze sobą śmieci, a może uda nam się posprzątać te, które zostawił ktoś przed nami. 

Oczywiście wszyscy podpisujemy się pod apelem Pani Minister. Dbajmy wspólnie o klimat i o środowisko. Dziękuję bardzo za rozmowę. 

Wywiad przeprowadzony podczas Międzynarodowego Szczytu Klimatycznego TOGETAIR 2022 w Warszawie. Rozmawiała Agnieszka Zaręba.

Agencja Informacyjna, Wywiady, /SYL/, 13.05.2022