Gruntowne zmiany w europejskiej zielonej polityce – Togetair 2022

 

Inwazja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę podważył fundamenty dotychczasowego myślenia o kierunkach transformacji energetycznej. Unia Europejska stanęła przed pilną potrzebą przewartościowania dotychczasowych założeń dotyczących tempa zmian, używanych technologii oraz – przede wszystkim – roli gazu jako paliwa przejściowego w procesie. Dostosowanie planów transformacji proklimatycznej do nowej sytuacji geopolitycznej i gospodarczej będzie wiodącym tematem licznych paneli Szczytu Klimatycznego Togetair 2022.

 

„Aktualna sytuacja geopolityczna wskazała, że europejska transformacja energetyczna pomijała aspekt bezpieczeństwa energetycznego, uznając sens i konieczność opierania się na gazie ziemnym, jako tzw. przejściowym paliwie.” – Uważa Jakub Wiech – zastępca redaktora naczelnego Energetyka24 – „Bezprecedensowa, od czasu II wojny światowej, brutalna agresja Rosji na Ukrainę, czyli głównego dostawcy tego surowca do państw Unii Europejskiej, powinna zmienić nastawienie do tego państwa, ze wszystkimi konsekwencjami. Wspólnota powinna w znacznie większej mierze oprzeć się na własnych zasobach – na źródłach odnawialnych oraz energetyce jądrowej, która również gwarantuje istotny stopień suwerenności energetycznej.” – Przekonuje Jakub Wiech – zastępca redaktora naczelnego Energetyka24

 

Niezależność energetyczna na wokandzie szczytu klimatycznego Togetair 2022

 

3 dni, 30 debat, dziesiątki polskich i zagranicznych ekspertów – tak przedstawia się międzynarodowy Szczyt Klimatyczny Togetair , który odbędzie się w dniach 20-22 kwietnia 2022 r., w Warszawie. W programie szczególna uwaga jest zwrócona w sprawie bezpieczeństwa energetycznego Polski i Europy, w perspektywie polityki klimatycznej. Eksperci będą szukać między innymi odpowiedzi na pytania, jak zareaguje Europa? Zwiększając presję technologiczną i inwestycyjną, przyspieszając przejście w 100 proc. na źródła odnawialne, czy może przywracając do łask technologie dotąd poddawane w wątpliwość, takie jak atom? Cała agenta tematyczna międzynarodowego Szczytu Klimatycznego Togetair2022 dostępna jest pod linkiem: https://togetair.eu/agenda

 

Fundamentem dotychczasowego, „gazowego” kierunku była wieloletnia współpraca niemiecko-rosyjska, symbolizowana przez bezpośrednie gazociągi, prowadzone po dnie morza Bałtyckiego, z pominięciem państw tranzytowych (Nord-Stream 1 i Nord-Stream 2), zapewniające bezpośrednie dostawy rosyjskiego paliwa z Federacji Rosyjskiej do Republiki Federalnej Niemiec, z pominięciem Europy Środkowej, w tym Ukrainy i Rzeczpospolitej Polskiej. W reakcji na inwazję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, największa europejska gospodarka zamierza radykalnie przyspieszyć transformację, osiągając w 2030 r. poziom 80 proc., a w 2035 100proc. energii ze źródeł odnawialnych. To ekstremalnie ambitny i bardzo kosztowny plan.

 

Reakcja państw Unii Europejskiej, a w szczególności Republiki Federalnej Niemiec reakcja na rosyjski atak na Ukrainę zmieniła zasady gry na europejskich rynkach energii. Wydarzenia ostatnich tygodni jednoznacznie pokazały, że Europa potrzebuje dywersyfikacji źródeł i surowców. To podważa dotychczasowy paradygmat zielonej transformacji: kluczową rolę gazu, jako następcy węgla (a w wersji niemieckiej – także atomu) w okresie przejściowym, zanim będzie można korzystać w 100 proc. ze źródeł odnawialnych.

 

 Obiektywy Agencji Informacyjnej

 

„Postęp technologiczny w odnawialnych źródłach energii jest imponująco szybki. Rośnie efektywność poszczególnych rozwiązań, spada ich koszt, zwiększa się dostępność.” – Ocenia Agata Śmieja– Prezes Fundacji Czyste Powietrze oraz pomysłodawczyni Szczytu Klimatycznego Togetair. – „Nauczyliśmy się maksymalnie wykorzystywać sprzyjające warunki naturalne, czego przykładem są wysokowydajne morskie farmy wiatrowe w Europie czy wielkoskalowe elektrownie słoneczne. Jednakże, aby móc realnie zastąpić w 100 proc. energię ze źródeł konwencjonalnych, potrzebujemy elastycznych, pojemnych i powszechnie dostępnych magazynów energii, stabilizujących sieci i zapewniających bezpieczeństwo – czyli dostęp do energii w odpowiedniej ilości, po akceptowalnej cenie. Potrzebujemy czasu, nowej i stabilnej energii, która umożliwi nam transformację energetyczną.” – Uważa Agata Śmieja – Prezes Fundacji Czyste Powietrze oraz pomysłodawczyni Szczytu Klimatycznego Togetair.

 

Rzeczpospolita Polska stoi przed szczególnie poważnymi wyzwaniami. Stopień uzależnienia krajowej energetyki od węgla, w szczególności węgla kamiennego, jest najwyższy w Unii Europejskiej. Pomimo ogromnych wysiłków inwestycyjnych w ostatnich dziesięcioleciach, system źródeł konwencjonalnych opiera się wciąż przede wszystkim na pochodzących z lat 70. XX wieku blokach węglowych klasy 200 MW, które za kilka lat zostaną wyłączone. Utrata w 2025 r. wsparcia w postaci rynku mocy, a także rosnące koszty CO2 będą skutkować trwałą nierentownością tych instalacji. Polski system energetyczny stoi zatem przed koniecznością zastąpienia ubytków w szybkim czasie.

 

Instytut Biznesu przyznał nagrody „Ambasador” i „Certyfikaty Jakości”

 

Dodatkowym problemem, trudnym nie tylko z powodów klimatycznych, ale także geopolitycznych jest trwający ciągle import węgla z Federacji Rosyjskiej do Rzeczpospolitej Polskiej. Pomimo deklaracji, zamknięcie tego importu może okazać się dotkliwym ciosem zwłaszcza dla polskiego ciepłownictwa oraz właścicieli domowych kotłowni. Struktura produkcji dotowanych od dziesięcioleci polskich kopalń nie gwarantuje zaspokojenia popytu w tych segmentach rynku.

 

Wciąż obowiązująca Polityka Energetyczna Państwa do 2040 roku zakłada szybki rozwój krajowych źródeł odnawialnych: przede wszystkim morskich farm wiatrowych oraz rozproszonych mikroźródeł fotowoltaicznych. które już pracują na dachach setek tysięcy polskich domów. Rolę wielkoskalowych stabilizatorów mają przejąć nowe elektrownie jądrowe (pierwsza planowana jest w 2033 roku) oraz mniejsze źródła oparte na gazie, który w obecnej sytuacji geopolitycznej staje się surowcem mało pewnym, drogim i niestabilnym cenowo.

 

„W Unii Europejskiej trwa dyskusja o koniecznych zmianach i korektach w drodze do dojścia do neutralności klimatycznej. Do celów związanych z dekarbonizacją, obecnie należy dołączyć cele dywersyfikacji surowców.” – Uważa Artur Beck, producent i organizator Szczytu Klimatycznego Togetair i Prezes Fundacji Pozytywnych Idei. – „W Polsce już wiele lat temu podjęliśmy działania w kierunku uniezależnienia się od rosyjskiego gazu. Gazoport LNG (gaz ziemny w ciekłym stanie skupienia) w Świnoujściu oraz finalizowana inwestycja BalticPipe (strategicznego projektu infrastrukturalnego, mającego na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na rynku europejskim, łączącym Norwegię, Danię i Polskę o przepustowości 10 mld m³ rocznie, który zostanie uruchomiony 1 października 2022) otwierają możliwości dywersyfikacji kierunków dostaw tego surowca. Polska dąży do derusyfikacji energetyki i postulowała ją w Unii Europejskiej od dłuższego czasu. W tej perspektywie pomysły na transformację energetyczną wpisują się w obecne trendy i nie muszą wymagać radykalnych zmian.

 

Ambasadorzy i Certyfikaty Jakości Instytutu Biznesu

 

Wraca do łask idea energetyki jądrowej, jako całkowicie zeroemisyjne, stabilne źródło energii. Oparta na atomie energetyka francuska jest znacznie mniej podatna na zawirowania geopolityczne. Z kolei doświadczenia skandynawskie pokazują, jak efektywnie wykorzystać sprzyjające warunki naturalne i rozwinąć źródła odnawialne. Z ogromnymi nadziejami europejscy decydenci spoglądają w kierunku wodoru, który teoretycznie mógłby zastąpić ropę i gaz, zwłaszcza w transporcie. Ma też potencjalnie istotną rolę w magazynowaniu energii.

 

 

Szczyt Klimatyczny tradycyjnie odbędzie się w dniach 20-22 kwietnia 2022 r., tak aby uhonorować 22 kwietnia, czyli Międzynarodowy Dzień Ziemi. Wydarzenie, odbędzie się w formule hybrydowej i transmitowane z telewizyjnego studia, oglądać będzie można bezpłatnie i bez rejestracji na głównych stronach najważniejszych polskich portali internetowych. Biorąc pod uwagę poprzednie edycje, spodziewana jest widownia, która łącznie osiągnie poziom ok. 30.000.000 widzów.

 

W 2022 formuła Szczytu Klimatycznego Togetair rozszerzona jest na poziom międzynarodowy, wzmacniając współpracę na linii Polska – państwa Trójmorza – Unia Europejska. Organizatorzy zaprosili również do udziału przedstawicieli ministerstw, samorządy w randze marszałków, przedstawicieli spółek skarbu państwa, ale też koncernów międzynarodowych, jak i mniejszych przedsiębiorstw. Szereg instytucji merytorycznych w randze uczelni wyższych i instytucji badawczych, a także organizacje pozarządowe oraz media, które będą prowadzić tematyczne debaty.

 

„Warto spojrzeć na całość sytuacji na kontynencie, wymienić doświadczenia i dopracować optymalne rozwiązania. Temu właśnie ma służyć międzynarodowy Szczytu Klimatycznego Togetair – budowaniu lokalnego i międzynarodowego partnerstwa, które posłuży nie tylko ochronie klimatu, ale również wzmocni rozwój państw Unii Europejskiej.” – Przekonuje Artur Beck, producent i organizator Szczytu Klimatycznego Togetair i Prezes Fundacji Pozytywnych Idei..

 

10 lat Instytutu Biznesu

 

Międzynarodowy Szczyt Klimatyczny Togetair wspierają: Partner Strategiczny: PKN ORLEN Główny Partner Środowiskowo-Klimatyczny: Lasy Państwowe. Partnerzy ECO+: EkoMałopolska, McDonald’s, T-mobile, PKO Bank Polski. Partnerzy ECO: Giełda Papierów Wartościowych, Instytut Ochrony Środowiska – Klimada 2.0, Mazowsze, Centrum Efektywności Energetycznej Kolei, Red Snake, SunRoof, PKP InterCity, Grupa Żywiec, , Karmar, Columbus, EkoPak, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Polska Agencja Rozwoju, Przedsiębiorczości, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Bank Gospodarstwa Krajowego, Robert Bosch, Bank Ochrony, Środowiska, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Partnerzy: Tetra Pak, Polski Związek Firm Deweloperskich, Murapol, Brother, Reloop, Platform, Sanofi, Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami, Polskie Sieci Energetyczne. MerytoryczniPartnerzy Energetyczni: Tauron, Enea, PGE Polska Grupa Energetyczna Honorowy Patronat: Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki Patronaty Ministerstw: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Funduszy i PolitykiRegionalnej, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwo Edukacji i Nauki Patronat Marszałka Województwa: Dolnośląskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Lubelskiego Lubuskiego, Łódzkiego, Małopolskiego, Mazowieckiego, Opolskiego, Podkarpackiego, Podlaskiego, Śląskiego, Świętokrzyskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Wielkopolskiego, Pomorskiego i Zachodniopomorskiego. Partner Międzynarodowy: Business & Science Poland, UN Global Compact Network Poland, The World Bank, EurAtive.com, EurAtive.pl Patronaty i partnerzy merytoryczni: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, govtech Polska, Polskie Regiony, Maków Mazowiecki, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Miast Polskich, Program Czysta Polska, Polski Alarm Smogowy, Biuro Rzecznika MiŚP, Związek Banków Polskich, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Polski Instytut Ekonomiczny, Główny Urząd Statystyczny, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu, Centrum Projektów Europejskich, Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Pracodawcy RP Patronaty uczelni wyższych: Polska Akademia Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Szkoła Główna Handlowa, Politechnika Warszawska, Politechnika Śląska, Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Szczeciński, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Zachodniopomorski, Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Politechnika Wrocławska. Główny Partner Medialny: Polsat, Polsat News, Interia, Zielona Interia. Główne Portale Internetowe: Wirtualna Polska, money.pl Główny Partner Radiowy: Polskie Radio Główny Partner Branżowy: Energetyka24 Partnerzy Medialni: Agencja Informacyjna, Polska Agencja Prasowa, ISBnews, Audytorium 17, Strefa Biznesu, naszemiasto.pl, Kapitał Polski, Defence24, 300 Gospodarka, Ozeon, Gramywzielone.pl, ekologia.pl, EkoRynek,.com, Głos Mordoru, Kopro Voice

 

Agencja Informacyjna, gospodarka, /DEC/ 26.03.2022