Handel przeciwny systemowi kaucyjnemu dla szkła jednorazowego

„Wysokość recyklingu opakowań szklanych w Polsce wynosi około 70 proc. Jest to możliwe dzięki gminnym systemom zbiórki i segregacji odpadów opakowaniowych. Polska Izba Handlu obawia się włączenia butelek szklanych jednorazowego użytku do systemu. Idea ma osłabić działalność handlu detalicznego i pogorszyć zbiórkę frakcji szklanej, której – na tle pozostałych opakowań plastikowych i puszek – pozyskuje się najwięcej.

W związku z powyższym Polska Izba Handlu, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji; Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków, Stowarzyszenie Polska Wódka, Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy, Związek Pracodawców Polska Rada Winiarstwa; Związek Pracodawców Polskie Szkło; Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych, Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw, Krajowe Stowarzyszenie Przetwórców Owoców i Warzyw, Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw „Unia Owocowa”, Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego, Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Sady Grójeckie, Stowarzyszenie Plantatorów Jagody Kamczackiej; Izba Pracodawców Recyklingu Opakowań Ekopak i spółka Interzero wystosowały list do Mateusza Morawieckiego – Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej oraz Anny Moskwy – Ministra Klimatu i Środowiska oraz Waldemara Budy – Ministra Rozwoju i Technologii. W dokumencie zaapelowano o pozostawienie jednorazowych butelek szklanych w systemie gminnym i wyłączenie ich z planów objęcia systemem kaucyjnym.

Autorzy listu do Premiera i Ministrów uważają, że rząd uwzględni ich argumentację co uchroni przedstawicieli m. in. 40 proc. małego i średniego, polskiego, handlu przed rozwiązaniami, które zagrażają rodzimej gospodarce – w tak ważnym sektorze, jakim jest sprzedaż żywności i napojów – i w tak niesprzyjających warunkach gospodarczych (rosnąca inflacja) oraz geopolitycznych (niestabilne łańcuchy dostaw, wojna w Ukrainie, obostrzenia pandemiczne).

Zdaniem autorów listu włączenie butelek szklanych jednorazowego użytku to dla sklepów osiedlowych, które są ważnym elementem polskiego handlu detalicznego – to wyzwania organizacyjne, logistyczne i finansowe nieadekwatne do zakładanych przez ustawodawcę efektów. Dodatkowe obowiązki związane z odbieraniem opakowań wszystkich frakcji od klientów, ich dystrybucją do recyklera i sprawozdawczością, mogą obniżyć poziom uczestnictwa sklepów w systemie kaucyjnym. Warto w tym miejscu przypomnieć, że podstawowym celem ustawy i implementowanej przez nią Dyrektywy SUP 2019/904 Unii Europejskiej, powinna być zbiórka opakowań jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.

W przypadku handlu detalicznego ważną kwestią jest problem bezpieczeństwa i ograniczeń przestrzennych, przy magazynowaniu opakowań szklanych. Składowanie butelek szklanych wymaga wygospodarowania i odpowiedniego zabezpieczenia dużej części powierzchni sklepu, co w przypadku wielu placówek może powodować utrudnienia w działalności handlowej. Istotne są także sprawy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym zwiększone ryzyko stłuczek szkła. Po stronie sklepów pozostaje proces bezpiecznego odbioru opakowań szklanych od klienta, przeniesienia ich w wydzielone na terenie sklepu miejsce do składowania oraz pozostałe czynności związane ze sprawozdawczością, które łącznie dodatkowo obciążą przebieg procesu handlowego.

„Jeśli działaniem rządu jest dostosowanie się Polski do oczekiwań Unii Europejskiej to troska o opakowania szklane być może jest przesadna. Wiele na ten temat w swoim opracowaniu napisał Instytut Staszica” – Rozważa Sławomir Skowiński – szef Centrum Informacji. – „Jednak jeśli intencją jest walk z odpadami, to zbiórka odpadów powinna być maksymalna. Inn rzecz czy mamy zajmować się zbieraniem odpadów, czy raczej powinniśmy zmniejszyć ich produkcję, zwłaszcza odpadów plastikowych. Piękna walka ze słomkami i opakowaniami jednorazowymi Unii Europejskiej była kroplą w oceanie potrzeb. Warto zauważyć, że handel spożywczy stoi na opakowaniach plastikowych i nie dotyczy to tylko napojów, ale większości asortymentu, zwłaszcza w sklepach samoobsługowych. Tym jednak zdaje się nikt nie przejmować.” – Zauważa Sławomir Skowiński – szef Centrum Informacji.

Agencja Informacyjna, Gospodarka, /dec/ 21.07.2022