Zdrowie Polaków rekomendacje

5. Kongres „Zdrowie Polaków”. “One Health – Jedno Zdrowie” rekomendacje uczestników

Agencja Informacyjna: 5. Kongres “Zdrowie Polaków” zaprezentował w Senacie rekomendacje ekspertów dotyczące medycyny i reform służby zdrowia w Polsce.

W poniedziałek, 25 marca 2024 r. odbyła się prezentacja w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej, w Warszawie, odbyła się konferencja „One Health – Jedno Zdrowie”, organizowana przez Komisję Zdrowia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Radę Programową Kongresu „Zdrowie Polaków”, podczas której wyłonieni zostali laureaci 3. edycji konkursu „Perspektywy Medycyny” 2023. 

5. Kongres „Zdrowie Polaków” 2023 – raport

25 marca 2024 r. zaprezentowany został także raport z 5. Kongresu „Zdrowie Polaków” 2023. Wdrożenie zasad „One Health – Jedno zdrowie” w Polsce, nowe podejście do tematu zdrowia publicznego czy powołanie w systemie ochrony zdrowia zawodu farmaceuty klinicznego – to tylko niektóre z rekomendacji zawartych w podsumowaniu 5 kongresu „Zdrowie Polaków” 2023 – jednego z kluczowych wydarzeń w środowisku medycznym, organizowanym przy współpracy Komitetu Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk, Rady Głównej Instytutów Badawczych, Światowego Centrum Słuchu, Instytutu Narządów Zmysłów oraz Fundacji „Po Pierwsze Zdrowie”.

Historia kongresów „Zdrowie Polaków”, pod patronatem honorowym Andrzeja Dudy – Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, sięga 2019 roku, a każda jej edycja porusza kwestie najważniejszych, z punktu widzenia branży medycznej, problemów, jak i osiągnięć w obszarze ochrony zdrowia. Kongres jest wspólną inicjatywą Komitetu Nauk Klinicznych PAN, Rady Głównej Instytutów Badawczych, zespołów uniwersyteckich, Światowego Centrum Słuchu, Instytutu Narządów Zmysłów oraz licznych ekspertów nauki i medycyny, zarządzania, ekonomii i gospodarki. Na czele Rady Programowej Kongresu „Zdrowie Polaków” stoi prof. Henryk Skarżyński, światowej sławy specjalista otochirurgii, otolaryngologii dzieci i dorosłych, audiologii oraz foniatrii.

5. Kongres “Zdrowie Polaków” – konferencja w Senacie RP

Prof. Henryk Skarzyński: Ochrona zdrowia nie może opierać się na strategiach i sposobie myślenia z przeszłości

„Raport „Zdrowie Polaków” i rekomendacje pokongresowe to bardzo ważne podsumowanie.” – Uważa prof. Henryk Skarżyński. – „Cieszę się, że podczas V kongresu „Zdrowie Polaków” w 2023 roku, który był kluczowy dla świata polskiej medycyny wydarzeniem został omówione tematy, które są aktualne i dotyczą całych grup, populacji, a nawet całej planety. Ochrona zdrowia nie może opierać się na strategiach i sposobie myślenia z przeszłości. Należy przyjąć zintegrowane, holistyczne podejście, z uwzględnieniem faktu, że populacja ludzka jest tylko częścią większego systemu. Kongres “Zdrowie Polaków” nie zastąpi dialogu społecznego na każdym szczeblu – centralnym, regionalnym, w szpitalu lub rodzinie, ale jeśli nie uświadomimy sobie już dzisiaj, że idea One Health to jest to, co jemy, pijemy, jak się uczymy, pracujemy i odpoczywamy oraz to, co nas otacza – świat roślinny i zwierzęcy – nie możemy mówić o dobrostanie na naszej planecie. Właśnie dlatego potrzeba popularyzacji koncepcji jednego zdrowia znalazła się na pierwszym miejscu wśród piętnastu najnowszych rekomendacji.” – Ocenia prof. Henryk Skarżyński. 

Konieczne wdrożenie zasad One Health w Polsce

Wdrożenie zasad One Health w Polsce to tylko jedna z rekomendacji, które znalazły się w raporcie z 5. Kongresu „Zdrowie Polaków” 2023. Obok zintegrowanego podejścia do ochrony zdrowia, eksperci uwzględnili także postulat o przyjęciu aksjomatu podkreślającego zależność zdrowia publicznego od zdrowia psychicznego, a także pochylili się nad problemem nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, proponując szereg działań, w tymprowadzenia populacyjnego monitoringu częstości występowania tego zjawiska wśród najmłodszych oraz programy edukacyjne skierowane do całych rodzin. 

5. Kongres „Zdrowie Polaków” – eksperci

Najnowsze rekomendacje uwzględnione w raporcie z 5. Kongresu „Zdrowie Polaków” 2023 wygłosili m.in.: prof. Romuald Zabielski – członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, Centrum Medycyny Translacyjnej Szkoły Głównej Gospodarki Wiejskiej w Warszawie; prof. Janusz Heitzman – pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. psychiatrii sądowej, Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej; prof. Katarzyna Neubauer – kierownik Zakładu Dietetyki, Katedra Gastroenterologii i Hepatologii Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; prof. Henryk Skarżyński – przewodniczący Rady Programowej Kongresu „Zdrowie Polaków”, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu; prof. Anna Wiela-Hojeńska – kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii Klinicznej Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz dr hab. n. med. i n. o zdr. Magdalena B. Skarżyńska – Katedra i Zakład Opieki Farmaceutycznej i Farmakoterapii, Wydział Farmaceutyczny, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Instytut Narządów Zmysłów.

Zdrowie Polaków rekomendacje

5. Kongres “Zdrowie Polaków” – rekomendacje

13 – pełna lista rekomendacji zawartych w raporcie z 5. Kongresu „Zdrowie Polaków” 2023:

 1. Wdrożenie zasad One Health w Polsce,
 2. Przyjęcie aksjomatu podkreślającego zależność zdrowia publicznego od zdrowia psychicznego,
 3. Przeciwdziałanie otyłości wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,
 4. Podjęcie przez władze centralne inicjatywy opracowania i wdrożenia narodowej kompleksowej, wielosektorowej strategii ochrony zdrowia komunikacyjnego,
 5. Zahamowanie narastającej oporności drobnoustrojów, w tym wdrożenie i bezwzględne przestrzeganie procedur kontroli zakażeń szpitalnych,
 6. Wdrożenie w systemie ochrony zdrowia zawodu farmaceuty klinicznego,
 7. Stworzenie sprawnego systemu opieki nad osobami starszymi i seniorami wymagającymi opieki długoterminowej,
 8. Bliższa współpraca pomiędzy lekarzami medycyny, stomatologii i lekarzami weterynariiw myśl koncepcji Jednego Zdrowia,
 9. Opracowanie awaryjnych rozwiązań organizacyjnych w ratownictwie medycznym możliwych do zastosowania w sytuacjach ekstremalnych,
 10. Podjęcie działań będących odpowiedzią na występujące i przewidywane w przyszłości skutki zmian klimatycznych oraz mające na celu zbudowanie zrównoważonego systemu żywnościowego,
 11. Wprowadzenie planów aktywności profilaktycznych uwzględniających kontakt z naturą jako czynnik wspierający kondycję fizyczną, jak i psychiczną,
 12. Współdziałanie jednostek medycyny pracy z pracodawcami,
 13. Podjęcie działań mających na celu utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia przyszłych lekarzy.

Konkurs „Perspektywy Medycyny” 2023

Podczas konferencji „One Health – Jedno Zdrowie” odbyła się również uroczysta gala i wręczenie nagród oraz wyróżnień w konkursie „Perspektywy Medycyny” 2023. Inicjatywa ma na celu promowanie ekspertów, liderów i zespołów, które przyczyniają się do podnoszenia poziomu polskiej medycyny, wspierania pozytywnych zmian w ochronie zdrowia w Polsce, poprawiających jakość opieki medycznej oraz popularyzacji postaw prozdrowotnych.Laureaci odebrali statuetki i gratulacje z rąk prof. Henryka Skarżyńskiego.

Prof. Henryk Skarzyński: Jestem dumny

„Jestem dumny, znów miałem zaszczyt wręczyć nagrody osobom, które w swojej codziennej pracy przyczyniają się do wdrażania nowatorskich pomysłów, nowych metod diagnostycznych i leczenia podnoszących poziom ochrony zdrowia w Polsce.” – Oświadczył prof. Henryk Skarżyński. – „Nagrody to wyraz uznania dla ludzi i sukcesów placówek, zarządzanych przez ekspertów czy innowacyjne strategie organizacji oraz metody terapeutyczne służące poprawie zdrowia i jakości życia pacjentów. Jeszcze raz serdecznie gratuluję wszystkim tegorocznym laureatom.” – Podsumował prof. Henryk Skarżyński.

Nagrody i wyróżnienia przyznane zostały w sześciu kategoriach: profilaktyka zdrowotna; nowoczesna edukacja medyczna; innowacje i wdrożenia; telemedycyna i usługi e-zdrowia; organizacja – ochrona zdrowia; promocja zdrowia w mediach. W 2024 roku kapituła przyznała także 3 nagrody specjalne będące wyrazem szczególnego uznania środowiska naukowego i pacjentów. 

„Perspektywy Medycyny” 2023 – nagrody specjalne 

Nagrody Specjalne: Irena Rej, prezes zarządu Izby Gospodarczej „Farmacja Polska” za „ponad 30-letnią działalność na rzecz poprawy jakości tworzenia prawa w obszarze ochrony zdrowia oraz poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorców reprezentujących sektor farmaceutyczny” oraz prof. Tomasz Grodzki, senator Rzeczpospolitej Polskiej, Marszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej X kadencji, wieloletni członek senackiej Komisji Zdrowia za: szczególną determinację i wieloletnie zaangażowanie w prace senackiej Komisji Zdrowia oraz wspieranie projektów, wydarzeń naukowych, akcji profilaktycznych służących poprawie jakości ochrony zdrowia w Polsce i promocji zdrowego stylu życia.

Nagroda Specjalna Od Pacjentów: dr n. med. Beata Małecka-Libera, senator Rzeczpospolitej Polskiej, przewodnicząca senackiej Komisji Zdrowia za „dostrzeżenie i zdefiniowanie wyzwań stojących przed polskim systemem ochrony zdrowia, a następnie doprowadzenie do opracowania i wprowadzenia ustawy o zdrowiu publicznym, która ma fundamentalne znaczenie dla zdrowia polskiego społeczeństwa. Za nieustępliwą walkę o zmianę świadomości i podejścia do zdrowego stylu życia Polaków. Za wsparcie ich w tej sprawie wprowadzeniem ustawy.” 

Perspektywy Medycyny 2023 – 6 kategorii

Nagrody i wyróżnienia przyznane zostały w sześciu kategoriach:

 profilaktyka zdrowotna: za wyjątkowe zaangażowanie w edukację zdrowotną i promowanie zdrowego stylu życia,

Nagrody: prof. dr hab. Marcin Czech, członek Rady Naukowej, kierownik Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych, Instytut Matki i Dziecka za: „wyjątkowe zaangażowanie w edukację zdrowotną i promowanie zdrowego stylu życia, jak również edukację z zakresu szczepień ochronnych” i dr n. med. Maciej Postolski, specjalista z zakresu radiologii i medycyny nuklearnej, członek założyciel Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, Centrum Medyczne Miła za „szczególne osiągnięcia w zakresie profilaktyki onkologicznej oraz diagnostyki z zastosowaniem metod obrazowania takich jak mammografia, USG, rezonans magnetyczny oraz technik weryfikacji mikroskopowej: biopsje cienko- i gruboigłowe. Wieloletni wykładowca akademicki, a także na kursach specjalizacyjnych dla lekarzy, kursach ultrasonograficznych oraz sympozjach naukowych”.

Wyróżnienia: Dr hab. n. o zdr. Beata Dobrowolska, prof. ucz., kierownik Katedry Zintegrowanej Opieki Pielęgniarskiej Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Zespół w składzie: prof. dr hab. Mariusz Gąsior, kierownik III Katedry i Kliniki Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; dr hab. Krzysztof Dyrbuś, dr med. Beata Chodór, dr n. o zdr. Krystyna Czapla, mgr Marzena Reguła, mgr Anna Guibas, mgr Alicja Chachaj; Prof. dr hab. Piotr Jankowski, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii CMKP, SPSK im. prof. W. Orłowskiego, Dr n. o zdr. Dorota Kleszczewska, prezes Fundacji Instytutu Matki i Dziecka; Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Bartosz Molik, rektor Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie; Mgr Marzena Olszewska-Fryc, dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki, Szpital Copernicus Sp. z o.o. w Gdańsku; Prof. dr hab. Małgorzata Skucha-Nowak, kierownik Zakładu Propedeutyki Stomatologii, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Prodziekan Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach oraz Mgr Przemysław Jędrusik, kierownik Centrum Kształcenia Zdalnego i Analiz Efektów Edukacyjnych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Mgr Alicja Szewczyk, pielęgniarka koordynująca, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, Dr. hab. Anna Szumilewicz, prof. AWFiS, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

❷ nowoczesna edukacja medyczna: za stosowanie nowoczesnych technologii i innowacyjnego podejścia do nauczania medycyny,

Nagrody: Prof. dr hab. Michał Pirożyński, kierownik Centrum Alergologii, Pneumonologii, Medycyny Ratunkowej – Ośrodka Symulacji CMKP za „za standaryzację szkoleń doskonalących lekarzy specjalistów z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowej w wybranych dziedzinach medycyny”.

Wyróżnienia: Dr n. społ. Antonina Doroszewska, kierownik Studium Komunikacji Medycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Dr inż. Mirosława Stelengowska, dyrektor Centrum Technologii Inspirowanych Naturą, Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny; Prof. Anna Torres, kierownik Kliniki Ginekologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

❸ innowacje i wdrożenia: za wynalezienie nowej metody diagnostycznej lub terapeutycznej oraz jej znaczenie dla poprawy zdrowia i jakości życia pacjentów,

Nagrody: Prof. Zbigniew Brzózka, Wydział Chemiczny, Katedra Biotechnologii Medycznej, Politechnika Warszawska za „opracowanie podejścia opartego na zastosowaniu trójwymiarowego modelu wyspy trzustkowej w systemie Lab-ona-Chip w celu przeprowadzenia wysokowydajnej analizy funkcjonalnej w warunkach fizjologicznych i stanie patologicznym”;Konsorcjum w składzie: Centrum Słuchu i Mowy Medincus

oraz Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu za „opracowanie i wdrożenie adaptacyjnego systemu przesiewowo-diagnostycznego Hear Box do samodzielnych badań słuchu w pomieszczeniu o różnej akustyce”.

Wyróżnienia: Prof. Krzysztof Kałwak, kierownik Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu, tzw. Przylądka Nadziei, lider projektu Centrum Innowacyjnych; Dr hab. Łukasz Kołtowski, I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Prof. Andrzej Lekston, zastępca kierownika Pracowni Hemodynamiki, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Dr n. med. Tomasz Maciejewski, dyrektor Instytutu Matki i Dziecka, Prof. Sergiusz Nawrocki, kierownik Katedry Onkologii i Kliniki Radioterapii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Dr Wojciech Nowak, Klinika Neurochirurgii, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”;  Dr hab. inż. Sebastian Student, dyrektor Centrum Biotechnologii, Politechnika Śląska w Gliwicach

❹ telemedycyna i usługi e-zdrowia: za opracowanie nowatorskiej usługi telemedycznej, e-zdrowia, dostępność i intuicyjność obsługi oraz wsparcie dla konwencjonalnych metod,

Nagrody „Prof. Andrzej Czyżewski, Katedra Systemów Multimedialnych, Politechnika Gdańska oraz Prof. Krzysztof Narkiewicz, Katedra Diabetologii i Nadciśnienia Tętniczego, Gdański Uniwersytet Medyczny za „projekt „Admedvoice – Adaptacyjny system inteligentnego przetwarzania mowy lekarzy wraz ze strukturalizacją wyników badań i wspomaganiem procesu terapeutycznego”.

Wyróżnienia: Dr n. med. Bartosz Krzowski, I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Prof. Jurek Olszewski, kierownik II Katedry, Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; Prof. Robert Rejdak, kierownik Kliniki Okulistyki, Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Zespół w składzieprof. Adam Wichniak, kierownik III Kliniki Psychiatrycznej, Ośrodek Medycyny Snu Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, sekretarz Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem, przewodniczący Sekcji Psychiatrii Biologicznej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego; prof. Dariusz A. Kosior, FACC, FESC, kierownik Katedry Medycyny Sportowej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Gerontokardiologii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. W. Orłowskiego w Warszawie; dr inż. Nikodem Rybak, Sztuczna Inteligencja na rzecz Zdrowia, Bezpieczeństwa i Zarządzania Ryzykiem Środowiskowym (MISHC), Uniwersytet w Queensland, kierownik Działu Badań i Rozwoju Co-FounderAffexy sp. z o.o.; Piotr Kawczyński, prezes zarządu Co-FounderAffexy sp. z o.o.

❺ organizacja – ochrona zdrowia: za sukcesy placówki zarządzanej przez danego eksperta, opracowanie nowej strategii związanej z organizacją i zarządzaniem w ochronie zdrowia, unowocześnienie polskiego systemu opieki zdrowotnej,

Nagrody: Prof. Janusz Heitzman, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, członek Komitetu Zdrowia Publicznego PAN, prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej, dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w latach 2016–2020 za „wieloletnią walkę o zdrowie pacjentów i poprawę opieki psychiatrycznej w Polsce, która przyczyniła się do wprowadzenia programu „Od zależności ku samodzielności” zapewniającego wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, a także do opracowania Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023–2030, upowszechniającego m.in. zintegrowany i kompleksowy model opieki środowiskowej” i Prof. Małgorzata Janas-Kozik, kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o. oraz Dr n. med. Aleksandra Lewandowska, konsultant krajowa w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, ordynator oddziału psychiatrycznego dla dzieci, Szpital im. Józefa Babińskiego Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łodzi za „działania na rzecz reformy systemu psychiatrycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą oraz działania na rzecz stworzenia skoordynowanego systemu opieki nad dziećmi z zaburzeniami psychicznymi”.

Wyróżnienia: Prof. Piotr Kaliciński, kierownik Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”; Prof. Anna Latos-Bieleńska, konsultant krajowa w dziedzinie genetyki klinicznej; przewodnicząca Rady ds. Chorób Rzadkich, członek Rady Naukowej ds. Rejestrów Chorób Rzadkich; przewodnicząca Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych; Dr hab. Jolanta Sykut-Cegielska, prof. IMiD, kierownik Kliniki Wrodzonych Wad Metabolizmu i Pediatrii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie; konsultant krajowa w dziedzinie pediatrii metabolicznej; prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Wrodzonych Wad Metabolizmu; Dr n. med. Antoni Marcinek, ordynator Oddziału Położniczo-Ginekologicznego, dyrektor NZOZ Szpitala na Siemiradzkiego im. R. Czerwiakowskiego w Krakowie; Jolanta Sobierańska-Grenda, prezes zarządu spółki Szpitale Pomorskie; Prof. Jan Styczyński, kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy; Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

❻ promocja zdrowia w mediach: za popularyzacja edukacji i profilaktyki zdrowotnej, promowanie nowatorskich programów i rozwiązań w dziedzinie medycyny oraz rzetelność.

Nagrody: red. Barbara Góra, Polskie Radio za „ponad trzy dekady pasji, zaangażowania i profesjonalizmu, które przekładają się na edukację słuchaczy Polskiego Radia i kształtowanie ich świadomości społecznej odnośnie kluczowych wyzwań w dziedzinie medycyny oraz przyczyniają się do lepszego zrozumienia i odpowiedzialności za własne zdrowie”, red. Paweł Kruś, czasopismo „Świat Lekarza”, Instytut Nagrody Zaufania Złoty Otis za „konsekwentne od 20 lat budowanie środowiska Nagrody Zaufania „Złoty OTIS”, która stała się dla pacjentów, farmaceutów, lekarzy, diagnostów laboratoryjnych oraz firm farmaceutycznych i mediów wiarygodną inicjatywą społeczną.”; red. Małgorzata Wiśniewska, Telewizja Polska za „profesjonalizm warsztatu dziennikarskiego podczas 30-letniej pracy dziennikarskiej na rzecz edukacji medycznej współczesnego społeczeństwa poprzez realizację wielu znakomitych programów telewizyjnych, m.in.: „360 stopni dookoła ciała”, „Sposób na zdrowie”, „Magazyn StudioMed” czy „Dwa serca”; red. Artur Wolski, Polskie Radio za „ponad 30-letnią pracę dziennikarską na rzecz edukacji medycznej współczesnego społeczeństwa poprzez realizację wielu znakomitych audycji radiowych, m.in.: „W pracowniach polskich uczonych”, „Mapa Nauki Polskiej”, „Teatr Nauki”, „Eureka”, „Minieureka”.

Wyróżnienia: red. Karina Konieczna, Fakt.pl; red. Łukasz Salwarowski, redaktor naczelny „Głosu Seniora”, prezes Stowarzyszenia MANKO oraz Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Społecznego, ekonomista, socjolog, działacz społeczny, dziennikarz i wydawca; red. Mariusz Tomczak, redaktor prowadzący portal GazetaLekarska.pl, dziennikarz „Gazety Lekarskiej” i red. Justyna Wojteczek, Polska Agencja Prasowa.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Zapraszamy do lektury innych publikacji z działu Gospodarka. Agencja Informacyjna.

AI, Gospodarka, /ART, Kongres Zdrowie Polaków/ 26.03.2024