XVIII Międzynarodowy Festiwal ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

Maciej Kazimierz Sarbiewski to jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy. Potocznie nazywa się go „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”. Prze lata był mało znany ponieważ swoją twórczość zapisywał w języku łaciński. Teraz jego postać i twórczość jest przypominana dzięki organizowanemu co roku Międzynarodowemu Festiwalowi ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego.

Ks. Maciej Kazimierz Sarbiewski SJ herbu Prawdzic (łac. Mathias Casimirus Sarbievius) urodził się 24 lutego 1595 w Sarbiewie koło Płońska, zmarł 2 kwietnia 1640 w Warszawie). Był nazywany Horatius Sarmaticus (łac. sarmackim Horacjuszem), Horatius Christianus (łac. chrześcijańskim Horacjuszem). Jeden z najbardziej popularnych i najczęściej wydawanych polskich autorów za granicą, obok takich autorów jak Henryk Sienkiewicz i Ferdynand Ossendowski. Ks. Maciej Kazimierz Sarbiewski uznawany jest za światowej sławy polskiego poetę neołacińskiego i teoretyka literatury epoki baroku, jezuita, kaznodzieja nadworny Władysława IV (król Polski w latach 1632–1648, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, inflancki, smoleński, siewierski i czernihowski, a także dziedziczny król Szwedów, Gotów i Wandalów, wybrany carem Rosji).

Chrześcijański Horacy z Mazowsza

Krytycy literaccy uznają ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego go za jednego z najwybitniejszych polskich poetów. Jest twórczość jest mało znana, ponieważ pisał po łacinie. Jego utwory cechuje liryzm i refleksyjność. Jego poezja przypomina zarówno utwory Horacego – uznawanego za największego łacińskiego liryka, jak i Jana Kochanowskiego – jednego z najwybitniejszych twórców epoki renesansu. Ks. Maciej Kazimierz Sarbiewski w historii funkcjonuje zarówno jako poeta i teoretyk literatury. Był także wykładowcą filozofii i retoryki Papież Urban VIII uhonorował go wieńcem laurowym, najwyższym odznaczeniem dla poetów tamtego czasu, co dziś można porównać z Nagrodą Nobla. Był kaznodzieją królewskim na dworze Władysława IV, u którego cieszył się dużym uznaniem i zaufaniem.

XVIII Międzynarodowy Festiwal ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego jest organizowany pod pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego i Biskupa Płockiego. Wydarzenie odbędzie się w dniach 12 – 13 maja, 22 czerwca 2023 r. Dyrektorem XVIII Międzynarodowego Festiwalu ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego Festiwalu jest dr Teresa Kaczorowska.

Poeta Zjednoczonej Europy

Program

Piątek, 12 maja 2023 r. – Płońsk

godz. 11.00-12.30 – wykład „Rzymskim szlakiem Sarbiewskiego” dwóch profesorów Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu: Aleksandra Wojciecha Mikołajczaka i Rafała Dymczyka. Moderatorem będzie dr Teresa Kaczorowska. Wydarzenie jest organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku odbędzie się w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Płońsku, przy ul. Płocka 76.

godz. 12.30-3.30 – Rozstrzygnięcie II Konkursu „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” na prezentację multimedialną o ks. Macieju Kazimierzu Sarbiewskim. (Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Płońsku, przy ul. Płocka 76)

godz. 18.00 – oficjalna inauguracja XVIII Międzynarodowego Festiwalu ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” (Miejskie Centrum Kultury Płońsk, ul. Płocka 50). W trakcie imprezy zostaną ogłoszone wyniki XVIII Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego „O Laur Sarbiewskiego” (w wersji polskiej i łacińskiej). Galę poprowadzi Maciej Gąsiorek. Następnie zaplanowano koncert poetycki „Poematy i dźwięki” w wykonaniu Urszuli Makosz i Urszuli Stosio

godz. 21.30 – Noc Poetów, ilustrowana muzycznie przez zespół Curly Cale w składzie: James Brierley, Maciej Pruchniewicz (Sienkiewiczówka, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Oddział Poświętne, ul. Henryka Sienkiewicza 11, Płońsk)

Konkurs ,,O Laur Sarbiewskiego” 2023 w języku polskim i łacińskim

Sobota, 13 maja 2023 r. – Płońsk

godz. 9.00 – XVII Konkurs Krasomówczy dla Młodzieży „O Laur Sarbiewskiego”, który zostanie poprzedzony wprowadzeniem: prof. Janusza Rohozińskiego, wystąpienia półfinalistów z północnego Mazowsza, wręczenie nagród (Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w Sarbiewie)

godz.11.00 – Rozstrzygnięcie XVII Konkursu Recytatorskiego dla uczniów szkół podstawowych z gminy Baboszewo (Szkoła Podstawowa im. ks. M. K. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w Sarbiewie)

godz.12.00 – Msza święta w intencji ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w kościele pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Płońsku

godz.13.00 – Koncert muzyki barokowej w wykonaniu prof. Marii Pomianowskiej i jej doktorantki Mingjie Yu z Chińskiej Republiki Ludowej.

XVIII Międzynarodowemu Festiwalowi ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego towarzyszy promocja nowej książki „Rzymskim szlakiem Sarbiewskiego” (2023) dwóch profesorów Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu: Aleksandra Wojciecha Mikołajczaka i Rafała Dymczyk, którą poprowadzi dr Teresa Kaczorowska. Impreza dobędzie się w czwartek, 22 czerwca 2023 r. na zamku Królewskim w Warszawie.

Organizatorami XVIII Międzynarodowego Festiwalu ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego są Academia Europaea Sarbieviana w Sarbiewie, Miejskie Centrum Kultury w Płońsku, Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Latinitati Vivae Provehendae Associatio, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku, Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Płońsku, Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w Sarbiewie, Parafia pod wezwaniem św. Antoniego w Sarbiewie, Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Zamek Królewski w Warszawie, Jezuici w Warszawie, Związek Literatów na Mazowszu, Urząd Miasta Płońsk, Bank Spółdzielczy w Płońsku, Starostwo Powiatowe w Płońsku, Urząd Gminy w Baboszewie.

Patronami medialnymi XVIII Międzynarodowego Festiwalu ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego są: Agencja Informacyjna, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, „Płońszczak Press”, „Czas Ciechanowa”, „Gość Niedzielny” (edycja płocka).

Agencja Informacyjna, kultura, /DEC/ 25.04.2023