Chrześcijański Horacy z Mazowsza

  Ks. Maciej Kazimierz Sarbiewski jest uważany za Horacego z Mazowsza. Krytycy literaccy uznają go za jednego z najwybitniejszych polskich poetów. Jest on mało znany ponieważ pisał po łacinie. Popularyzować jego postaci i twórczość będzie … Czytaj dalej Chrześcijański Horacy z Mazowsza