Chrześcijański Horacy z Mazowsza

 

Ks. Maciej Kazimierz Sarbiewski jest uważany za Horacego z Mazowsza. Krytycy literaccy uznają go za jednego z najwybitniejszych polskich poetów. Jest on mało znany ponieważ pisał po łacinie. Popularyzować jego postaci i twórczość będzie XVII Międzynarodowy Festiwal ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”.

 

Święto sarmackiego Horacjusza

 

Utwory ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego cechuje liryzm i refleksyjność. Jego poezja przypomina zarówno utwory Horacego – uznawanego za największego łacińskiego liryka, jak i Jana Kochanowskiego – jednego z najwybitniejszych twórców epoki renesansu. Ks. Maciej K. Sarbiewski w historii funkcjonuje zarówno jako poeta i teoretyk literatury. Był także wykładowcą filozofii i retoryki Papież Urban VIII uhonorował go wieńcem laurowym, najwyższym odznaczeniem dla poetów tamtego czasu, co dziś można porównać z Nagrodą Nobla. Był kaznodzieją królewskim na dworze Władysława IV, u którego cieszył się dużym uznaniem i zaufaniem.

 

Zbigniew Jerzyna we wstępie do książki „Maciej Kazimierz Sarbiewski. Poezje” opublikowanego przez Wydawnictwo Anagram w 2005 roku napisał: „…Ten największy poeta Europy XVII w., którego, do dziś, żaden z poetów polskich nie prześcignął, pod względem liczby przekładów i wydań na Zachodzie. Ks. Maciej Kazimierz Sarbiewski, zazwyczaj, nazywał swoje utwory poetyckimi lirykami. I tak pozostało do dzisiaj. Uważa się go przede wszystkim za poetę bezpośredniej wypowiedzi, dającego w swoich wierszach jakiś „ekstrakt” wzruszeń i przemyśleń. A przecież Ks. Maciej Kazimierz Sarbiewski, obok rzeczywiście genialnych liryków, pisał też ody, hymny i całkiem udane „próby” epiki, np. Lechiady… Był poetą baroku i może najcudniej tłumaczył go Jan Andrzej Morsztyn. W tym przekładzie odnajdujemy cały „smak staropolszczyzny”. A to przez dosadne i śmiałe obrazowanie i odkrywanie jakiejś niezwykłej „materialności języka” tak właściwej dla tamtej epoki. Do cyklu wspaniałych liryków zaliczyć należy „Do lutnie”, „Epigramat”, „Do pasikonika”, „Do fiołka”, „Do róży”. Mimo głębokiej religijności Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego (jego piękne hymny do Najświętszej Marii Panny) filozofia poety jest przeniknięta relatywizmem. Jakby opowiadał się za (w pewnym sensie) swoim mistrzem Janem Kochanowskim, iż „nie ma pewnych rzeczy na tym świecie”… Ks. Maciej Kazimierz Sarbiewski był również poetą gorąco zaangażowanym w spory polityczne. Żył w bardzo niebezpiecznych czasach Wojny Trzydziestoletniej. Z wielką pasją popierał walkę z Turkami i prawie że nawoływał do krucjaty z naporem muzułmańskim na Europę… Ks. Maciej Kazimierz Sarbiewski w swoich czasach był wielkim poetą Mazowsza, Polski i Europy. I dzisiaj jest chlubą naszej poezji, jest wielkim poetą Zjednoczonej Europy…”

 

W piątek, 3 czerwca 2022 r., w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Płońsku, przy ul. Płocka76 rozpoczynie się XVII Międzynarodowy Festiwal ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”. O godz. 11.00 ks. dr jezuita Krzysztof Dorosz (Collegium Bobolanum Akademia Katolicka w Warszawie) wygłosi prelekcję „Fons innocenti lucidus magis vitro”, na temat poezji ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego z perspektywy chrześcijańskiej ekologii.

 

Poeta Zjednoczonej Europy

 

Oficjalna Inauguracja XVII Międzynarodowego Festiwalu ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” rozpocznie się o godz. 18.00 w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku przy ul. Płockiej 50. Wówczas zostanie rozstrzygnięty XVII Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego „O Laur Sarbiewskiego”. (w wersji polskiej i łacińskiej). W dalszej części zaplanowano koncert  „Zwierzenia” w wykonaniu Urszuli Makosz z Zespołem. O godz. 21.30 rozpocznie się Noc Poetów, w której uczestniczyć będzie James Brierley i Maciej Pruchniewicz.

 

Druga część XVII Międzynarodowego Festiwalu ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” odbędzie się w sobotę 4 czerwca 2022 r. w Sarbiejewie. O godz. 9.00 – rozpocznie się XVI Konkurs Krasomówczy dla Młodzieży „O Laur Sarbiewskiego” w którym wystąpią półfinaliści z północnego Mazowsza. Wprowadzenia dokona prof. Elwira Buszewicz z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. O godz. 11.00 nastąpi rozstrzygnięcie XVI Konkursu Recytatorskiego dla uczniów szkół podstawowych z gminy Baboszewo (Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w Sarbiewie). O godz. 12.00 rozpocznie się msza św. w intencji ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w kościele pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Na godz.13.00 zaplanowano koncert „Ave Maris Stella – w hołdzie ks. Maciejowi Kazimierzowi Sarbiewskiemu – poecie Maryjnemu”, którym wystąpią: Elżbieta Nowotarska-Leśniak (sopran) i Irena Ulku (organy).

 

 

XVII Międzynarodowego Festiwalu ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego będą towarzyszyć następujące imprezy: Akcja „Pięć minut z Sarbiewskim”: czytanie poezji ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego przez aktora Andrzeja Ferenca w Katolickim Radiu Ciechanów, stoiska z wydawnictwami poetycko-literackimi. Nagrodzone utwory zostaną opublikowane w nr 24/2022 czasopisma „Ciechanowskie Zeszyty Literackie”.

 

XVII Międzynarodowego Festiwalu ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” został objęty patronatem Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, Marszałka Województwa Mazowieckiego i Biskupa Płockiego. Dyrektor Festiwalu jest Teresa Kaczorowska. Organizatorami i partnerami wydarzenia są: Academia Europaea Sarbieviana w Sarbiewie, Miejskie Centrum Kultury w Płońsku, Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Płońsku, Szkoła Podstawowa im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w Sarbiewie, Societas Philologa Polonorum, Latinitati Vivae Provehendae Associatio V, parafia pw. św. Antoniego w Sarbiewie, – Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Jezuici w Warszawie, Związek Literatów na Mazowszu, Urząd Miasta Płońsk, Starostwo Powiatowe w Płońsku, Urząd Gminy w Baboszewie, Państwowa Szkoła Muzyczna  I st. w Płońsku, hotel Orlik, Ilinko 3 i restauracja Nieskromne smaki. Patronat medialny: Agencja Informacyjna,  Katolickie Radio Diecezji Płockiej, „Płońszczak Press”, „Czas Ciechanowa”, „Gość Niedzielny” (edycja płocka)

 

Agencja Informacyjna, kultura, /bej/ 2.06.2022