Dobre praktyki spółki Emitel

 

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” ogłaszany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest największym w Polsce przeglądem inicjatywz zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). W 20. edycji przedstawiono 1.677 działań podjętych przez 283 przedsiębiorstwa. Analiza zgłoszonych inicjatyw ilustruje m.in. rosnące oczekiwania społeczne wobec odpowiedzialności biznesu za wpływ na otoczenie.

 

Motivizer w Emitel

 

W 20 edycji raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” ogłoszonego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wprowadzono kilka zmian w stosunku do wcześniejszych dokumentów. Zdecydowano o nieprzyjmowaniu praktyk, które dotyczyły działań stricte akcyjnych i niezwiązanych z działaniami na poziomie strategicznym czy nieposiadających waloru innowacji. Dodatkowo, podobnie jak w oku 2021 r., organizatorzy wyznaczyli limit dziesięciu nowych praktyk zgłaszanych przez jeden podmiot. Tym razem ograniczenie to dotyczyło także praktyk długoletnich. Powyższe zmiany te miały na celu skłonienie przedsiębiorstw do zgłaszania do raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” aktywności z zakresu społeczne odpowiedzialności biznesu wnoszących nową jakość.

 

W 20 edycji raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” opublikowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu po raz kolejny znalazły się dobre praktyki z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu podejmowane przez spółkę Emitel. Wśród nich są takie jak: przeciwdziałanie niewłaściwym zachowaniom i nadużyciom, równe szanse w miejscu pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy, dialog społeczny wewnątrz przedsiębiorstwa, rozwój i edukacja, digitalizacja miejsca pracy, Akademia Mindfullnes czy promocja zdrowia. W wyszukiwarce dobrych praktyk na stronie https://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/ można zapoznać się łącznie z 34 praktykami zgłoszonymi przez Emitel.

 

„Społeczną odpowiedzialność biznesu rozumiemy jako troskę o pracowników, szeroko pojęte otoczenie przedsiębiorstwa oraz wrażliwość na kwestie różnorodności.” – Oświadczył – powiedział Andrzej J. Kozłowski – Prezes Zarządu Emitel. – „W 2021 roku zatwierdziliśmy Politykę ESG na lata 2021–2025, a do każdego kierunku przypisaliśmy odpowiadające im globalne Cele Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. To ważny dokument dla Spółki Emitel, który definiuje główne cele naszej działalności w obszarze środowiska naturalnego, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego. Cieszę się, że Forum Odpowiedzialnego Biznesu po raz kolejny dostrzega nasze działania, uwzględniając kolejne dobre praktyki Emitel w swoim raporcie.” – powiedział Andrzej J. Kozłowski – Prezes Zarządu Emitel.

 

Emitel z certyfikatem

 

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności przedsiębiorstw, które zgłosiły swoje działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce.

 

Emitel S.A. to największy operator naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce. Od ponad 50 lat dzięki spółce sygnały telewizji i radia mogą być odbierane we wszystkich polskich domach. Oprócz usług dla nadawców telewizyjnych i radiowych, Emitel oferuje infrastrukturę wysokościową dla operatorów telefonii komórkowej, projektuje i instaluje nowoczesne systemy łączności bezprzewodowej, uczestniczy w budowie inteligentnych miast i włącza się w prace nad przygotowaniem do budowy sieci 5G w Polsce.

 

Liczby mówią: Top Employers

 

Agencja Informacyjna, gospodarka /ART/ 1.06.2022