Emitel z certyfikatem

Spółka Emitel wdrożyła System Zarządzania Ciągłością Działania, który wraz z Systemem Bezpieczeństwa Informacji stanowi Zintegrowany System Zarządzania. Rozwiązanie zostało uznane przez międzynarodową jednostkę certyfikującą Alcumus ISOQAR jako zgodne z wymaganiami Normy ISO 22301:2012.

 

Emitel jest wiodącym w Polsce operatorem radiodyfuzji i radiotelekomunikacji. Spółka świadczący także inne usługi telekomunikacyjne, projektuje i wdraża rozwiązania inteligentnych miast w oparciu o rozwiązania IoT. Emitel realizuje usługi na rzecz wielu naziemnych nadawców radiowo-telewizyjnych oraz operatorów komórkowych. Spółka  stworzyła m. in. platformę telewizji IPTV dla Orange.

 

„Korzyści z Systemu Zarządzania Ciągłością Działania, który razem Systemem Bezpieczeństwa Informacji tworzy Zintegrowany System Zarządzania jest bardzo wiele.”- Uważa Andrzej Kozłowski, Prezes spółki Emitel. – „Rozwiązanie pozwala m. in. na identyfikację zagrożeń i wprowadzenie właściwych zabezpieczeń. System Zarządzania Ciągłością Działania pozwolił na szczegółową analizę kluczowych procesów i zaangażowanych w nie zasobów.” – Wyjaśnia Andrzej Kozłowski, Prezes spółki Emitel.

 

System Zarządzania Ciągłością Działania stanowi ramy dla identyfikacji istotnych czynników ryzyka mających wpływ na świadczone usługi oraz utrzymanie działalności w najtrudniejszych warunkach.

Organizacja posiadająca wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Ciągłością Działania spełnia większą liczbę wymogów przetargowych poprzez wykazywanie zgodności, ponadto uzyskany certyfikat zwiększa zaufanie interesariuszy i klientów do spółki Emitel.

Emitel posiada ponad 50-letnie doświadczenie w zakresie radiodyfuzji naziemnej. Spółka  posiada ponad 350 obiektów nadawczych, stanowiących sieć na terenie całej Polski, z czego 60 to stacje nadawcze dużej mocy.

Emitel wynajmuje też swoje wieże i obiekty różnym operatorom. Oprócz tego operator zajmuje się utrzymaniem i budową systemów radiowych sieci telefonii komórkowej. Emitel eksploatuje też szkieletową sieć łączy radiowych w systemie PDH i SDH w zależności od roku budowy obiektu.

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /SYL/ 1.12.2020