Powstało stowarzyszenie „Partnerstwo dla Rozwoju Krajny”

 

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Rozwoju Krajny” to nowa ważna inicjatywa w północnej Wielkopolsce. Pomoże ono uczestnikom na rozwój. Będzie też mieć wpływ na cały region.

 

 

Nazwa Krajna pochodzi od historycznego położenia tego regionu na rubieży, na krańcu państwa Polan. Była to kraina w Polsce, zamieszkała przez Słowian. Dotyczy ona obszaru położonego między współczesną Wielkopolską i Kaszubami. Region  zalicza się do Wielkopolski północnej, bądź do Pomorza. Ta niewiadoma, co do przynależności tego obszaru, wynika z nierozstrzygniętego do niedawna wśród historyków sporu, gdzie przebiegała granica między plemionami Polan i Pomorzan? Obecnie wiadomo, że granicę tę stanowił południowy brzeg Noteci. Tym samym Krajna leżała więc po stronie pomorskiej. Region ma swoją kulturę i rzadko spotykaną gwarę.

 

24 maja 2022 r. w Młodzieżowym Domu Kultury Iskra w Pile odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Rozwoju Krajny”. Wzięli w nim udział przedstawiciele samorządów Powiatu Pilskiego i Złotowskiego oraz gmin: Wysoka, Białośliwie, Miasteczko Krajeńskie, Wyrzysk, Łobżenica oraz Zakrzewo i Lipka. Powołano 10-osobową grupę członków założycieli Stowarzyszenia.

 

Samorządy Partnerstwa dla Rozwoju Krajny uczestniczą w nowatorskim projekcie Pilotażu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – Centrum Wsparcia Doradczego, dzięki czemu mają możliwość sięgania po dodatkowe środki, także specjalnie dedykowane na takie projekty. Dzięki nim jest szansa np. na rozwój turystyki (np. na rewitalizację Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej w Białośliwiu, budowę ścieżek rowerowych, rozwój szlaków kajakowych), rozbudowę infrastruktury drogowej, programy profilaktyki zdrowotnej, nowatorskie programy edukacyjne i dostosowanie ich do potrzeb lokalnych przedsiębiorców, czy na projekty społeczne – nowe usługi dla seniorów.

 

Partnerstwo dla rozwoju Krajny zyskuje na popularności

 

„Nowym etapem działania Partnerstwa dla Rozwoju Krainy była jego instytucjonalizacja, która przybrała formę stowarzyszenia.” – Wyjaśnia Eligiusz Komarowski, starosta pilski. – „W konsekwencji organizacja pozwoli na sprawne wnioskowanie o fundusze finansowe, z różnych źródeł zewnętrznych. Partnerstwo dla Rozwoju Krainy opracowało już Strategię Terytorialną, w której znalazło się szereg działań zmierzających do podniesienia komfortu życia mieszkańców, wzrostu atrakcyjności gospodarczej i turystycznej regionu gmin i powiatów pilskiego i złotowskiego.” – Ujawnia Eligiusz Komarowski, starosta pilski i od niedawna prezes zarządu Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Rozwoju Krajny”.

 

W zarządzie Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Rozwoju Krajny” znaleźli się: Eligiusz Komarowski – Prezes Zarządu; Ryszard Goławski – Wiceprezes Zarządu; Józef Lewandowski – Członek Zarządu; Przemysław Kurdzieko – Członek Zarządu; Krzysztof Rutkowski – członek Zarządu. Do Komisji Rewizyjnej weszli Marek Buława – Członek Komisji Rewizyjnej; Artur Kłysz – Członek Komisji Rewizyjnej; Piotr Łosoś – Członek Komisji Rewizyjnej.

 

W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Związku Miast Polskich i Fundacji Fundusz Współpracy, którzy pogratulowali wszystkim zebranym utworzenia pierwszego w Polsce Stowarzyszenia Partnerskiego, które jest swego rodzaju zwieńczeniem dotychczasowych działań realizowanych w ramach Centrum Wsparcia Doradczego Plus. Piotr Przybysz przedstawiciel Fundacji Fundusz Współpracy wygłosił prelekcję nt. założeń Centrum Wsparcia Doradczego Plus, które jest kontynuacją dotychczasowych działań Partnerskich i do udziału w którym zakwalifikowało się także Partnerstwo dla Rozwoju Krajny.

 

 

Głównym celem projektu Centrum Wsparcia Doradczego Plus jest to, aby uczestniczące w nim samorządy lokalne przełamały praktykowane do tej pory standardowe podejście do realizacji działań rozwojowych, wdrożyły partnerski model działania oraz nauczyły się w jaki sposób wykorzystywać doświadczenie partnerów oraz wspólny potencjał rozwojowy.

 

Ponadto, kluczowym celem projektu Centrum Wsparcia Doradczego Plus jest wzmacnianie kompetencji władz lokalnych w zakresie planowania strategicznego i projektowego. Koncepcja ma też wymiar praktyczny. Z jednej strony, w ramach procesu doradczego, przygotowane zostaną dokumenty strategiczne, istotne z punktu widzenia polityki rozwoju i polityki spójności, z drugiej natomiast – rozwinięte zostaną kompetencje do planowania i realizacji projektów rozwojowych wdrażanych w partnerstwie z innymi samorządami. Centrum Wsparcia Doradczego Plus to także szereg działań służących wzmocnieniu wymiany informacji i tworzeniu trwałych relacji pomiędzy samorządami lokalnymi, regionalnymi oraz poziomem krajowym. Służyć temu będą spotkania w ramach sieci wymiany doświadczeń i tworzona w ramach projektu baza wiedzy.

 

Agencja Informacyjna, gospodarka /DEC/ 1.06.2022