Strabag kończy z Rosją

Wojciech Trojanowski– członek zarządu spółki Strabag, w rozmowie z Hubertem Biskupskim dla „Super Biznesu” przekonuje, że zarząd koncernu podjął decyzję o zamknięciu działalności w Federacji Rosyjskiej i definitywnym wyjściu z rynku rosyjskiego. – „Żadne nasze inwestycje nie są tam realizowane.” – Zaznacza Wojciech Trojanowski – członek zarządu spółki Strabag.

W marcu 2022 r. zarząd Grupy Strabag został powiadomiony przez austriacką fundację Haselsteiner Familien Privatstiftung o rozwiązaniu przez nią umowy syndykatu, która wiąże ją z grupami UNIQA/Raiffeisen oraz z Rasperia, po tym jak zawiodły wszelkie podjęte starania zmierzające do przejęcia przez nią rosyjskich udziałów. Jednocześnie zarząd podjął decyzję o zaniechaniu wypłaty dywidendy, aby uniemożliwić przepływ zysków do rosyjskiego akcjonariusza

Strabag – austriacki koncern budowlany potępił agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Spółka i jej główny akcjonariusz zdecydowali o zakończeniu aktywności Grupy Strabag na terenie Rosji i podjęli działania odcięcia od spółki jej mniejszościowego akcjonariusza, spółki Rasperia Trading Ltd (Rasperia), kontrolowanej przez Olega Deripaskę – rosyjskiego oligarchę.

Strabag Polska nie działał w Federacji Rosyjskiej, natomiast Strabag SE miał tam swoje przedstawicielstwo. Jednak po pierwsze, obroty tej spółki były marginalne dla całej grupy – 57.000.000 euro przy ponad 16.000.000.000 euro obrotów całego holdingu. Po drugie, 24 lutego 2022 r. zarząd podjął decyzję o zamknięciu działalności w Federacji Rosyjskiej i definitywnym wyjściu z rynku rosyjskiego. Żadne nasze inwestycje nie są tam realizowane.” – Oświadczył Wojciech Trojanowski – członek zarządu spółki Strabag, w rozmowie z Super Biznesem.

„Rosyjski udziałowiec MKAO Rasperia Trading Limited posiada 27,8 proc. akcji Strabag SE. Zaraz po militarnej inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę akcjonariusze austriaccy próbowali odkupić te akcje, jednak on nie chciał ich sprzedać.”  – Wspomina Wojciech Trojanowski – członek zarządu spółki Strabag. – „Na szczęście, na początku kwietnia 2022 r., w ramach kolejnej transzy sankcji Komisji Europejskiej rosyjski oligarcha Oleg Deripaska znalazł się na liście sankcyjnej. Został jednocześnie wykreślony z listy beneficjentów wszystkich spółek grupy Strabag. Tym samym wszystkie relacje zostały zerwane i nie ma żadnego wpływu na działalność korporacji.” – Wyjaśnia Wojciech Trojanowski – członek zarządu spółki Strabag.

Jak zaznaczał Wojciech Trojanowski – członek zarządu spółki Strabag, koncern jest jednym z liderów rynku dużych inwestycji infrastrukturalnych. Portfel zleceń sięgający 7.500.000.000 złotych. W fazie budowy i projektowania jest łącznie ponad 180 km tras, w tym m.in. fragmenty – A1, A2, S19, S12, S14, S19 oraz S7 w pobliżu Mławy, łączący Gdańsk z Warszawą. Uczestniczy też projekcie linii kolejowych, np. E59 pomiędzy Szczecin z Poznaniem oraz aglomeracyjną linia w Krakowie z trzema nowymi mostami na Wiśle. Poza tym Strabag w Polsce realizuje ponad 500 budów infrastrukturalnych dla samorządów. Spółka jest największym w kraju producentem mas bitumicznych i największym lokalnym przedsiębiorstwem budowlanym, działającym we wszystkich regionach Polski. Strabag jest także wykonawcą inwestycji strategicznych, chociażby fragmentu Baltic Pipe, czy infrastruktury wojskowej dla Paktu Północnoatlantyckiego (NATO). Cała grupa kapitałowa zatrudnia blisko 7.000 osób.

Strabag w Polsce od 24 lutego 2022 r., to jest od militarnej inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, bardzo aktywnie zaangażował się w pomoc swoim ukraińskim pracownikom i ich rodzinom. Znacząco włączył się także w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Tylko w Polsce Strabag przeznaczył już na działania pomocowe ponad 1.500.000 złotych, udostępniając jednocześnie swoje budynki w Warszawie i Krakowie na potrzeby obsługi programu pomocowego oraz miejsca noclegowe dla ponad 900 potrzebujących.

Wojciech Trojanowski jest  członkiem Zarządu Strabag od 2013 roku. Z Ukończył Wydział Ekonomii w Szkole Głównej Handlowej. Był stypendystą Uniwersytetu Wiedeńskiego na kierunku ekonomiki przedsiębiorstwa. Karierę zawodową rozpoczął w centrali Strabag w Austrii w 1996 roku. W latach 2001-2006 był dyrektorem naczelnym i członkiem zarządu BRVZ Sp. z o.o., spółki usług finansowych należącej do grupy kapitałowej Strabag, a od 2007 r. pełnił funkcję członka Zarządu.

Wojciech Trojanowski jest przewodniczącym Platformy Budowlanej oraz wiceprezydentem Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej, członkiem zarządu Polsko–Niemieckiej Izby Przemysłowo Handlowej. Laureat licznych nagród branżowych.

Agencja Informacyjna, gospodarka, /KAM/ 1.06.2022