Święto sarmackiego Horacjusza

 

Mało kto wie, że Maciej Kazimierz Sarbiewski to światowej sławy polski poeta neołaciński, teoretyk literatury epoki baroku i nadworny kaznodzieja Króla Polski Władysława IV Wazy. Postać tego niezwykłego humanisty przypomina Międzynarodowy Festiwal ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego.

Ks. Maciej Kazimierz Sarbiewski (Mathias Casimirus Sarbievius) SJ herbu Prawdzic żył w latach 1595 – 1640. Nazywany bywał sarmackim Horacjuszem lub chrześcijańskim Horacjuszem. Został wyróżniony najwyższą ówczesną nagrodą literacką “laur poetycki” o prestiżu porównywanym z dzisiejszą nagrodą Nobla w dziedzinie literatury.

Był jednym z najbardziej popularnych i najczęściej wydawanych polskich pisarzy za granicą.

Ks. Maciej Kazimierz Swarbiewski tworzył po łacinie być może właśnie dlatego jest współcześnie w Polsce trochę zapomniany. Po raz pierwszy kompletny przekład wierszy Poety w wykonaniu Tadeusza Karyłowskiego, zostało opublikowany dopiero w 1980. Porfesor Władysław Tatarkiewicz określił Sarbiewskiego jako “pierwszego Polaka w dziejach estetyki”.

W dniach 11 – 12 maja 2018 roku odbędzie się XIV Międzynarodowego Festiwalu ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” pod patronatem Marszałka Sejmu RP, Marszałka Województwa Mazowieckiego i Biskupa Płockiego.


PROGRAM WYDARZENIA

piątek, 11 maja 2018, Płońsk

10.00 Rozstrzygnięcie XIV Konkursu Krasomówczego dla Młodzieży „O Laur Sarbiewskiego”. Wprowadzenie: prof. Elwira Buszewicz oraz II Konkursu Literackiego o ks. M. K. Sarbiewskim „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” (ZS nr 2 im. L. Rutkowskiego w Płońsku)
11.00 Prelekcja dr Dariusza Lebiody „Maciej K. Sarbiewski jako poeta europejski” (Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza,)
16.00 Prelekcja prof. Juliusza A. Chrościckiego „Silviludia” M. K. Sarbiewskiego, jako znawcy ówczesnego teatru i dramma per musica” (hotel „Martex” w Płońsku)
18.00 Inauguracja XIV Międzynarodowego Festiwalu ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” (MCK Płońsk). W programie: rozstrzygnięcie XIV Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego „O Laur Sarbiewskiego” (w j. polskim i j. łacińskim); prezentacja nagrodzonych wierszy przez aktora Macieja Gąsiorka; Koncert Janusza Radka,
21.00 Noc Poetów (MCK Płońsk), recital Wojtka Gęsickiego (śpiew) i Rafała Grząki (akordeon)

 

sobota, 12 maja 2018, Płońsk-Sarbiewo-Rostkowo-Przasnysz-Ciechanów

9.30 Odwiedziny rodzinnego Sarbiewa „polskiego Horacego”, modlitwa w kościele w Sarbiewie
12.00 Msza św. w intencji dwóch ks. jezuitów: św. St. Kostki i M. K Sarbiewskiego w
kościele św. St. Kostki; inscenizacja o życiu patrona dzieci i młodzieży w wykonaniu uczniów SP im. św. St. Kostki w Rostkowie,
17.00 Rozstrzygnięcie IX Konkursu Plastycznego „O Laur Sarbiewskiego”
17.30 Referat dr. hab. Michała Wardzyńskiego „Renesansowa polichromia w kościele w Sarbiewie z XVI wieku oraz  dekoracje malarskie w kościołach grupy pułtuskiej”
18.30 Koncert „Barok w muzyce świata” w wykonaniu prof. Marii Pomianowskiej z zespołem
20.00 Zakończenie XIV Międzynarodowego Festiwalu ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza” (Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie)

Agencja InformacyjnaAgencja Informacyjna, /DEC/ 09.05.2018