Wykorzystanie ilustracji w biznesie i kulturze

Wykorzystanie ilustracji w biznesie i kulturze

Teksty w gazetach, książkach, ale obecnie najczęściej materiały publikowane w Internecie są ilustrowane zdjęciami lub grafikami. Wiele osób jednak nie wie na jakich zasadach można to robić? Co jest legalne, a co nie? Kiedy jest ryzyko naruszenia praw autorskich? Pomoc w bezpiecznym korzystaniu z materiałów ilustracyjnych daje udział w szkoleniu pt: „Korzystanie z materiałów ilustracyjnych w działalności gospodarczej i kulturalnej – aspekty prawa autorskiego”. Odbędzie się ono 21 kwietnia 2021 roku w godzinach 10:00-15:00 na…

Czytaj więcej

Prawo autorskie w działalności wydawniczej

Prawo autorskie w działalności wydawniczej

  Był czas, że prawo autorskie nikogo nie interesowało, a co gorsze nikt go nie przestrzegał ani nie respektował. Ten okres to już przeszłość. Świadomość konieczności przestrzegania praw autorskich stale rośnie, chociaż nadal jest dla wielu obszarem mało zrozumianym. To jednak nikogo nie zwalnia z odpowiedzialności. Nie pozostaje nic innego jak poszerzać swoją wiedzę.   W zdobywaniu wiedzy z zakresu prawa autorskiego pomagają m.in. Biblioteka Analiz i Kancelaria Prawnicza Patrimonium. Organizują oni szkolenie online „Podstawy…

Czytaj więcej

Ochrona wizerunku oraz innych dóbr osobistych

Ochrona wizerunku oraz innych dóbr osobistych

  Biblioteka Analiz i Kancelaria Prawnicza Patrimonium organizuje  szkolenie online “Ochrona wizerunku oraz innych dóbr osobistych w kontekście działalności wydawniczej”. Wykład poprowadzi adwokat i radca prawny Joanna Hetman-Krajewska.  Wizerunek w rozumieniu prawa autorskiego nie oznacza tego samego co w języku potocznym. Według prawa autorskiego to pojęcie dotyczy tylko osób rzeczywistych. Prawo do jego ochrony jest „wyłączną kompetencją osoby portretowanej do decydowania o rozpowszechnieniu jej wizerunku. Dobrem chronionym jest autonomia każdej osoby w zakresie swobodnego rozstrzygania,…

Czytaj więcej

Prawo autorskie w praktyce

Prawo autorskie w praktyce

  Ochrona praw autorskich przez dziesięciolecia w tzw. Polsce Ludowej była ignorowana. Jednak od tamtego czasu upłynęło już wiele czasu. Zmieniła się świadomość, rozumienie prawa autorskie oraz regulacje. Wielu artystów jednak słabo orientuje się w szczegółach dotyczących prawa autorskiego, tego jak je chronić, a co więcej jak z niego korzystać. Specjalistką w tej materii jest mecenas Joanna Hetman-Krajewska z Kancelarii Prawniczej Patrinomium. Jest ona również już czwartą kadencję Członkiem Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury…

Czytaj więcej