Wykorzystanie ilustracji w biznesie i kulturze

Teksty w gazetach, książkach, ale obecnie najczęściej materiały publikowane w Internecie są ilustrowane zdjęciami lub grafikami. Wiele osób jednak nie wie na jakich zasadach można to robić? Co jest legalne, a co nie? Kiedy jest ryzyko naruszenia praw autorskich? Pomoc w bezpiecznym korzystaniu z materiałów ilustracyjnych daje udział w szkoleniu pt: „Korzystanie z materiałów ilustracyjnych w działalności gospodarczej i kulturalnej – aspekty prawa autorskiego”. Odbędzie się ono 21 kwietnia 2021 roku w godzinach 10:00-15:00 na platformie Zoom. Szkolenie poprowadzi mecenas Joanna Hetman-Krajewska.

Według definicji podanej przez Encyklopedię PWN prawo autorskie to: „część prawa własności intelektualnej zawierająca przepisy wydane z myślą o ochronie interesów twórców i dotycząca stosunków prawnych związanych z tworzeniem, korzystaniem z utworów i ich ochroną”. Przepisy prawa autorskiego regulują prawa majątkowe i osobiste przysługujące twórcy dzieła m.in. prawo do autorstwa oraz absolutnego dysponowania dziełem. Regulacje stosuje się również w stosunku do praw pokrewnych przyznanych np. artystom, wykonawcom, producentom fonograficznym itd. Za złamanie przepisów prawa autorskiego grozi odpowiedzialność karna i cywilna. W Polsce kwestie związane z prawem autorskim regulowane są przez Ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Na jakich zasadach można umieścić na okładce zdjęcie lub grafikę budowli takiej jak Pałac Kultury i Nauki? Które zdjęcia są utworami według prawa autorskiego? Czy wykorzystując zdjęcie Premiera, trzeba wpierw pytać o zgodę?

W których sytuacjach wydanie książki, której okładka jest podobna do okładki publikacji innego przedsiębiorstwa zalicza się jako czyn popełniony w ramach nieuczciwej konkurencji? Czy prowadząc stronę www można zamieścić zdjęcia klientów oraz logo przedsiębiorstwa w którym pracują? Czy prawo autorskie zostanie naruszone w momencie umieszczenia w publikacji fragmentu mapy Google bez zgody? Odpowiedzi na te oraz inne pytania zostaną udzielone w trakcie szkolenia: „Korzystanie z materiałów ilustracyjnych w działalności gospodarczej i kulturalnej – aspekty prawa autorskiego” poświęconego aktualnej problematyce prawa autorskiego dotyczącej korzystania z materiałów ilustracyjnych w działalności wydawniczej.

W trakcie spotkania uczestnicy posiądą wiedzę w kwestii tego co podlega a co nie podlega ochronie prawnoautorskiej.

W trakcie spotkania uczestnicy posiądą wiedzę w kwestii tego co podlega a co nie podlega ochronie prawnoautorskiej.

Dowiedzą się też dlaczego i w jakim zakresie chroniony jest utwór oraz poznają pozostałe obszary ochrony dotyczące m.in. dóbr osobistych oraz baz danych. Zainteresowani uzyskają również odpowiedź na pytanie: kiedy można korzystać z ilustracji bez zgody uprawnionego? Pod uwagę brane będą sytuacje wygaśnięcia ochrony oraz jej braku ze względu na brak cech utworu i wyłączenia ustawowe. Słuchacze dowiedzą się również w jakim przypadku mowa jest o materiale ilustracyjnym. Jako przykłady podaje się: utwór plastyczny, fotografie, kartograficzny wytwór, utwór architektoniczny, urbanistyczny, wykres czy tabele. Kursanci zgłębią również charakter, klasyfikację czy specyfikę ochrony powyższych. Korzystanie z materiałów ilustracyjnych w ramach dozwolonego użytku – to kolejny temat jaki zostanie poruszony w trakcie szkolenia. Omówione zostaną przykłady fotografii reporterskich, sprawozdań z aktualnych wydarzeń, wystaw publicznych czy encyklopedii i atlasów. Zgłębiona zostanie również kwestia ochrony materiałów ilustracyjnych poza prawem autorskim, w tym baz danych, dóbr osobistych, znaków towarowych, czy wzorów użytkowych. Na koniec szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość zgłoszenia własnych problemów związanych z prawem autorskim z jakimi zetknęli się w swojej działalności.

Wydarzenie odbędzie się 21 kwietnia 2021 roku w godzinach 10:00-15:00 na platformie Zoom. Szkolenie poprowadzi mecenas Joanna Hetman-Krajewska.

Joanna Hetman-Krajewska – adwokat i radca prawny, członek Izby Adwokackiej oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz kulturę amerykańską w Ośrodku Studiów Amerykańskich wspomnianej uczelni. Jest także doktorantką Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Autorka wielu publikacji prawniczych (w tym artykułów, z których wiele ukazało się na łamach m.in. Rzeczypospolitej). W Kancelarii Prawniczej Patrimonium prowadzi praktykę zawodową specjalizującą się obsługą prawną wydawnictw i pozostałych podmiotów zajmujących się obrotem prawami autorskimi. Joanna Hetman-Krajewska prowadzi też szkolenia i konferencje w trakcie, których przybliża uczestnikom szeroko pojęte prawo własności intelektualnej.

Agencja Informacyjna, Gospodarka /WAC/ 03.04.2021