Medale dla zasłużonych dla pożarnictwa

Poseł Wojciech Kossakowski (Prawo i Sprawiedliwość) został odznaczony srebrnym medalem zasług dla pożarnictwa. Uroczystości dekoracji medalem dokonał 21 maja 2019 r. wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński.

Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” to odznaczenie nadawane przez Prezydium Zarządu Głównego lub Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” ustanowiony został przez Główny Związek Straży Pożarnych RP w 1926. Zastąpił nadawany w latach 1922–1926 Srebrny Medal „Za Długoletnią, Nieskazitelną Służbę”. Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” nadawany był za wyróżniającą się działalność, energiczne i planowe kierownictwo, bohaterstwo i odwagę podczas akcji gaśniczych i ratowniczych. Medal w każdym stopniu mógł być nadany tej samej osobie kilkukrotnie. Nadawano go do wybuchu II wojny światowej we wrześniu 1939 roku.

Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” reaktywowano 18 września 1959 uchwałą Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Medal nadawany jest po dziś dzień za wyróżniającą się działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Mogą być nim odznaczone osoby, instytucje i organizacje w tym OSP, ich członkowie oraz działacze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Medal noszony jest na białej wstążce szerokości 36 mm z czerwonym paskiem o szerokości 16 mm, umieszczonym symetrycznie pośrodku białej wstążki. Baretka jest w kolorach wstążki, z tym, że dla II stopnia na czerwonym polu, pośrodku – pionowe przeszycie srebrną nitką, a dla III stopnia na czerwonym polu, pośrodku – przeszycie złotą nitką.

W Polsce straż pożarna organizowana przez Krajowy system ratowniczo-gaśniczy dzieli się głównie na dwie grupy – zawodowe formacje Państwowej Straży Pożarnej oraz ochotnicze jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Jednostki Państwowej Straży Pożarnej działają w oparciu o strukturę powiatową (Komendy Powiatowe i Miejskie PSP) w których strażacy PSP pełnią dyżury 24h na dobę przez wszystkie dni w roku, w gotowości do natychmiastowego wyjazdu. Jednostki Ochotniczej Straży Pożanrje również są dysponowane przez Miejskie lub Powiatowe stanowiska kierowania PSP, które to w większości przypadków są jako pierwsze przy działaniach ratowniczo-gaśniczych. Ponadto jednostki OSP udzielają wsparcia w ludziach i sprzęcie PSP.

Agencja Informacyjna, Gospodarka, (REW) 21.05.2019