Marta Kubiak: Ochotnicze Straże Pożarne ratują mienie i życie ludzkie

Ochotnicze Straże Pożarne to szczególna służba, którą należy bardzo doceniać. Druhowie stoją na pierwszej linii walki z niebezpieczeństwami i na zasadach wolontariackich ratują mienie i życie ludzkie. Od dawna uczestniczę w życiu Ochotniczych Staży Pożarnych w Wielkopolsce.

Byłam na walnym zebraniu Ochotniczej Straży Pożarnej, podczas której podsumowano rok 2021 oraz omówiono bieżące sprawy. Jest to niewielka jednostka, niemniej zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ stale drużyna prezentuje wysoką gotowość bojową. Podczas wizyty miałam okazję też doświadczyć wspaniałej rodzinnej atmosfery i poznać najmłodszą druhnę. Dziękuję, że jesteście.

Odwiedziłam Ochotniczą Straż Pożarną Parkowo. O zaangażowaniu i wysokim poziomie operacyjnym Druhów z tej jednostki słyszałam już wcześniej. Podczas spotkania osobiście przekonałam się, że to właściwi ludzie na właściwym miejscu, skutecznie niosący pomoc, tam gdzie jest potrzebna.

Ochotnicza Straż Pożarna w Jastrowiu to jednostka, o której wiele się słyszy, – zaznaczam słyszy się wiele dobrego. Druhowie znani są z pasji i zaangażowania w podejmowane działania. W 2021 roku odnotowali aż 132 wyjazdy do potrzebujących, to dużo, dziękuję Im za gotowość i profesjonalizm. Wierzę, że wszystkie plany na 2022 rok zostaną zrealizowane.

W Urzędzie Gminy Tarnówka odbyło się uroczyste wręczenie decyzji przyznania świadczenia ratowniczego. Jest to dla mnie szczególny moment, gdyż była to jedna z rzeczy, nad którą pracowałam podczas mojej pracy, jako parlamentarzysta. Wręczeń mogłam dokonać w wyśmienitym towarzystwie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie mł. kpt. Tomasza Lewandowskiego i Wójta Gminy Tarnówka Jacka Mościckiego.

Dziękuje Wam drodzy Druhowie, że jesteście i dbacie o nasze bezpieczeństwo, często narażając własne życie. Zawsze będę po Waszej stronie – gotowa pomóc!

Tyle samo powrotów, co wyjazdów!

Marta Kubiak – działacz samorządowy, Poseł na Sejm VIII i IX kadencji (z okręgu wyborczego nr 38, który obejmuje obszar 11 powiatów północnej wielkopolski: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, grodziski, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, pilski, szamotulski, wągrowiecki, wolsztyński, złotowski). Jest absolwentką Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Uniwersytecie im. Adama. Mickiewicza w Poznaniu i studiów podyplomowych z zakresu służby zagranicznej i międzynarodowej oraz studiów podyplomowych Master of Public Administration na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Marta Kubiak jest rodowitą Pilanką. W latach 2014–2017 była radną powiatu pilskiego, wiceprzewodnicząca komisji budżetu i infrastruktury oraz członkini komisji rolnictwa i ochrony środowiska. Była kierownikiem biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pile. W Sejmie jest członkiem m. in. komisji administracji i spraw wewnętrznych oraz łączności z Polakami za granicą.

Agencja Informacyjna, Opinie, /DEC/ 23.03.2022