Prawo autorskie w działalności wydawniczej

 

Był czas, że prawo autorskie nikogo nie interesowało, a co gorsze nikt go nie przestrzegał ani nie respektował. Ten okres to już przeszłość. Świadomość konieczności przestrzegania praw autorskich stale rośnie, chociaż nadal jest dla wielu obszarem mało zrozumianym. To jednak nikogo nie zwalnia z odpowiedzialności. Nie pozostaje nic innego jak poszerzać swoją wiedzę.

 

W zdobywaniu wiedzy z zakresu prawa autorskiego pomagają m.in. Biblioteka Analiz i Kancelaria Prawnicza Patrimonium. Organizują oni szkolenie online „Podstawy prawa autorskiego w działalności wydawniczej – aspekty praktyczne”. Wykład poprowadzi adwokat i radca prawny Joanna Hetman-Krajewska.

 

W dzisiejszych czasach branża wydawnicza jest trudna.

Na jej działalność wpływają między innymi nowe technologie. Pozwalają one oferować czytelnikom w miejsce tradycyjnych egzemplarzy utworów książkowych ich zdigitalizowane kopie, z którymi można się zapoznać dzięki coraz bardziej popularnym czytnikom elektronicznym. Modne stały się również audiobooki. Rozwój technologiczny powoduje konieczność nowego spojrzenia na tradycyjne problemy prawa wydawniczego. Pojawiają się też nowe, istotne dla wydawców i autorów kwestie, które stają się źródłem nieustających sporów i wątpliwości. Dlatego tak ważna dla branży wydawniczej jest znajomość prawa autorskiego.

 

 

Podczas szkolenia online „Podstawy prawa autorskiego w działalności wydawniczej – aspekty praktyczne” adwokat i radca prawny Joanna Hetman-Krajewska zapozna odbiorców z podstawowymi zagadnienia prawa autorskiego.

W swoim wykładzie uwzględni prowadzenie działalności gospodarczej, kulturalnej lub zawodowej, a także ugruntowanie wiedzy z zakresu prawa autorskiego.

Joanna Hetman – Krajewska zgłębi najważniejsze założenia i rozwiązania przyjęte w ustawie z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dziennik Ustaw 1994 Numer 24 pozycja 83), z uwzględnieniem regulacji międzynarodowego prawa autorskiego oraz dyrektyw Unii Europejskiej z tego zakresu. Stan prawny polskiej ustawy uległ w ostatnich latach zasadniczym zmianom, które także zostaną przybliżone podczas szkolenia.

 

 

Ukończywszy „Podstawy prawa autorskiego w działalności wydawniczej – aspekty praktyczne” będzie można świadomie korzystać z materiałów objętych ochroną prawa autorskiego w praktyce zawodowej.

Wiedza zdobyta na szkoleniu pozwoli na rozmyślną dbałość o ochronę własnych praw autorskich.

Szkolenie „Podstawy prawa autorskiego w działalności wydawniczej – aspekty praktyczne” jest przeznaczone głównie dla redaktorów, właścicieli i pracowników domów wydawniczych, agencji reklamowych, agencji fotograficznych, agencji public relations, agencji tłumaczeń, agencji literackich, kadry zarządzającej, pracowników marketingu i działów public relations, pracowników działów handlowych, tłumaczy oraz innych osób zajmujących się oraz zainteresowanych problematyką prawa autorskiego w działalności gospodarczej i zawodowej.

 

 

Ustawodawstwo dla branży wydawniczej w pierwszej chwili wydaje się klarowne, jednak nie jest ono jednak wolne od problemów i możliwości interpretacyjnych.

„Podstawy prawa autorskiego w działalności wydawniczej – aspekty praktyczne” to szkolenie, które pozwoli rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące prawa autorskiego w tej dziedzinie.

Szkolenie odbędzie się w środę 3 lutego 2021 roku, online w godzinach 10.00-15.00, na platformie Zoom. Szczegóły szkolenia dostępne są na stronie https://rynek-ksiazki.pl/szkolenia/podstawy-prawa-autorskiego-w-dzialalnosci-wydawniczej-aspekty-praktyczne/

Dr Joanna Hetman-Krajewska jest adwokatem i radcą prawnym, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia magisterskie o specjalności kultura amerykańska w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Ma za sobą studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Joanna Hetman–Krajewska uczestniczyła także w wielu kursach dokształcających.

W tym z zakresu prawa autorskiego, ochrony baz danych, prawa konsumenckiego, prawa pracy, prawa upadłościowego, prawa spółek, prawa europejskiego.

 

Joanna Hetman–Krajewska posiada siedemnastoletnie doświadczenie zawodowe (od 2003 roku).

Specjalizuje się w prawie rodzinnym i prawie autorskim. Prowadzi praktykę zawodową w Kancelarii Prawniczej Patrimonium w Warszawie, która ukierunkowała się na prawną obsługę rynku wydawniczego oraz innych podmiotów zaangażowanych w obrót prawami autorskimi. Joanna Hetman-Krajewska zajmuje się także działalnością szkoleniową. Prowadzi szkolenia i konferencje z zakresu prawa własności intelektualnej, między innymi przy współpracy z Biblioteką Analiz, Kancelarią Bukowski i Wspólnicy oraz Kancelarią Lassota i Partnerzy. Jest Członkinią Rady Fundacji Mediare Dialog-Mediacja-Prawo oraz Fundacji Polska Marka.

Joanna Hetman–Krajewska jest inicjatorką i wykładowczynią na Studiach Podyplomowych „Edytorstwo i Rynek Książki” w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej imienia Bolesława Prusa w Warszawie.

Dodatkowo wykłada prawo własności intelektualnej na studiach dziennych i zaocznych tej uczelni. Uczy też prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz w Instytucie Literackim Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W latach 2006-2018 była członkinią Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

https://agencja-informacyjna.com/joanna-hetman-krajewska-rozwod-czy-separacja/

 

Joanna Hetman – Krajewska jest autorką publikacji, takich jak: „Prawo Langa. Ustawowa regulacja cen książek”, skryptu „Podstawy prawa własności intelektualnej”, także wprowadzenia do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz licznych artykułów na temat aktualnych problemów prawnych, które opublikowane zostały w „Rzeczpospolitej”, „Bibliotekach Analiz” i „Magazynie Literackim Książki”.

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /SYL/ 27.01.2021