Prawo autorskie w praktyce

 

Ochrona praw autorskich przez dziesięciolecia w tzw. Polsce Ludowej była ignorowana. Jednak od tamtego czasu upłynęło już wiele czasu. Zmieniła się świadomość, rozumienie prawa autorskie oraz regulacje.

Wielu artystów jednak słabo orientuje się w szczegółach dotyczących prawa autorskiego, tego jak je chronić, a co więcej jak z niego korzystać. Specjalistką w tej materii jest mecenas Joanna Hetman-Krajewska z Kancelarii Prawniczej Patrinomium. Jest ona również już czwartą kadencję Członkiem Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Zainteresowani prawem autorskim i pokrewnymi będę mogli spotkać się z mecenas Joanną Hetman-Krajewską we wtorek 12 marca 2019 roku, o godz. 19.00 w ramach projektu Power of Art w Koneserze – cyklu wydarzeń artystycznych i kulturalnych, które od lutego odbywają się w Centrum Praskim Koneser (pl. Konesera 8 w Warszawie).

Tematem wydarzenia jest „Twórca a prawa autorskie – czyli jak chronić swój dorobek twórczy i jak tworzyć, by chronić prawa innych?”

 

Podczas spotkania z mecenas Joanną Hetman-Krajewską będzie się można dowiedzieć na czym polega ochrona prawa autorskiego w Polsce – co twórca może zrobić, by inni szanowali jego prawa.

Dyskusje będzie też poświęcona takiemu tworzeniu, które nie naraża na zarzut naruszenia praw autorskich. Spotkanie ma mieć charakter interaktywny.

 

Joanna Hetman-Krajewska – adwokat i radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów magisterskich o specjalności kultura amerykańska w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW. Jej specjalnością jest prawna obsługa rynku wydawniczego oraz innych podmiotów zaangażowanych w obrót prawami autorskimi. Zajmuje się działalnością szkoleniową, szkoląc m. in. pracowników naukowych (ochrona twórczości naukowych), podmioty gospodarcze zajmujące się obrotem prawami autorskimi, twórców, redaktorów, tłumaczy itd. Autorka publikacji książkowych oraz wielu artykułów traktujących o aktualnych problemach prawnych, ukazujących się m. in. w dzienniku „Rzeczpospolita”.

 

Jonanna Hetman Krajewska jest inicjatorką i wykładowcą na Studiach Podyplomowych „Edytorstwo i Rynek Książki” w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Bolesława Prusa w Warszawie.

W 2011 r. została powołana przez Ministra Sprawiedliwości na członka Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego. Jest też biegłym sądowym w sprawach z zakresu prawa autorskiego. W 2013 r. ukończyła studia doktoranckie w zakresie prawa własności intelektualnej w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Jest członkiem Rady Fundacji Mediare Dialog-Mediacja-Prawo oraz Fundacji Polska Marka.

 

Patroni Medialni i Partnerzy: Agencja Informacyjna, Akademia Sztuki i Kultury – Klub Integracji Europejskiej, Art ImperiumCentrum Praskie Koneser, Przedsiębiorcy@eu, Praska Ferajna, Warszawskie Stowarzyszenie Plastyków, Telewizja ATV spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, Wawa4Free, Klitka Atelier, Związek Artystów Plastyków. i Związek Pisarzy. Więcej informacji o projekcie, zapowiedzi i relacje z wydarzeń: Facebook: Power of Art

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaKultura /BEJ/ 11.03.2019