Stanisław Mickiewicz w Radzie Dyrektorów Instytutu Biznesu

 

 

Skład Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu poszerzył się o Stanisława Mickiewicza – eksperta do spraw ubezpieczeń. Asekuracja jest jednym z filarów działalności gospodarczej i ważne jest aby była adekwatna do potrzeb.

 

Instytut Biznesu – 10 lat

 

Stanisław Paweł Mickiewicz – ekspert do spraw ubezpieczeń. Ukończył studia na Wydziale Języków i Kultur Współczesnych na University of Nottingham w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii. Pracę w sektorze ubezpieczeniowym rozpoczął w roku 2010 jako broker w Lloyd’s of London. Przez wiele lat rozwijał i prowadził działalność ubezpieczeniową w Rzeczpospolitej Polskiej, Republice Francuskiej, Republice Włoskiej, Królestwie Hiszpanii, Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, Federacyjnej Republice Brazylii i Republice Libańskiej na rynku Lloyd’sa.

 

Stanisław Paweł Mickiewicz specjalizuje się w ubezpieczeniach majątkowych i odpowiedzialności cywilnej oraz bardziej niszowych produktach ubezpieczeniowych takich jak ubezpieczenia dzieł sztuki. Pracował też jako analityk ekonomiczny specjalizujący się w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w Oxford Analytica. Przez wiele lat zajmował się także pracą dziennikarską w prasie polonijnej w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii. Pisał też do czasopism „Nowy” Czas” i „Tygiel”, a od kilku lat zajmuje się pracą edytorską i tłumaczeniami w brytyjskim wydawnictwie „Literary Waves Publishing”.

 

Instytut Biznesu przyznał nagrody „Ambasador” i „Certyfikaty Jakości”

 

Przedsiębiorcy rozumieją potrzebę ubezpieczania działalności gospodarczej. Jednak często nie do końca rozumieją zawierane polisy ubezpieczeniowe. W asekuracji najważniejsza jest precyzja i adekwatności ochrony do realnych potrzeb, Bardzo się cieszę, że Stanisław Mickiewicz dołączył do grona ekspertów Instytutu Biznesu. Jego doświadczenie i wiedza zdobyte Lloyd’s brytyjskiej instytucji finansowej, zajmującej się szeroko pojętym pośrednictwem w zawieraniu umów ubezpieczeniowych, działającej na rynku międzynarodowym będzie bardzo pożyteczne.” – Wyjaśnia Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu. – „Stanisław Mickiewicz ma także wiedzę w zakresie tworzenia i prowadzenia towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, tzw. TUW-ów. Są to organizacje stanowiące alternatywę dla komercyjnych towarzystw ubezpieczeniowych. Ta forma asekuracji w Polsce jest mało znana. Są jednak sytuacje, kiedy tworzenie towarzystw ubezpieczeń wzajemnych jest szczególnie korzystne.” – Tłumaczy Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu.

 

Instytut Biznesu to organizacja założona przez przedsiębiorców dla przedsiębiorców. Posiada swoich przedstawicieli w Irlandii, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i na Ukrainie. Misją jest wspieranie przedsiębiorców w prowadzonej przez nich działalności. Jest to szczególnie ważne w często i gwałtownie zmieniających się regulacjach prawnych w Polsce. Instytut Biznesu zajmuje się doradztwem m. in. w zakresie: zwiększania wydajności i efektywności, poszukiwania kapitału (inwestorzy branżowi i instytucjonalni), wprowadzania podmiotów na giełdę, przekształceń własnościowych, odzyskiwania należności, restrukturyzacji i upadłości. Przygotowuje raporty, analizy, raporty i wywiady gospodarcze. Zajmuje się kojarzeniem partnerów biznesowych zarówno w Polsce, jak i za granicą a także inspirowaniem i rozwijaniem działalności gospodarczej.

 

Dr Maria Andrzej Faliński w gronie ekspertów

 

Instytut Biznesu publikuje przedstawia stanowiska w obszarach związanych z rozwojem przedsiębiorczości, wzrostem gospodarczym Polski, w kwestiach społecznych, w tym dotyczących ubezpieczeń społecznych, rynku i prawa pracy. W tym celu organizuje konferencje i debaty. Na czele Instytutu Biznesu stoi Rada Dyrektorów, której pracami kieruje Prezydium. Dodatkowo istnieje Rada naukowa. Organizacja skupia menadżerów, ekspertów i doświadczonych specjalistów, którzy potrafią zapewnić wsparcie, z zakresu zarządzania, marketingu, kapitału ludzkiego, zwiększania wydajności i rentowności istniejących przedsięwzięć, prawa (gospodarczego, kodeksu spółek handlowych, ustaw: restrukturyzacyjnych, upadłościowych, naprawczych, podatkowych itd.)

 

Od 2017 Instytut Biznesu wręcza prestiżowe i cenione nagrody Ambasadorzy Instytutu Biznesu. W ten sposób organizacja zwraca uwagę na różne aspekty gospodarki i na podmioty, które mają znaczenie dla rozwoju rynku, branż, przedsiębiorstw. Doceniana jest przede wszystkim przedsiębiorczość, kształcenie, innowacje i prace naukowców. Od 2021 roku organizacja przyznaje również ważne Certyfikaty Jakości Instytutu Biznesu. Celem jest wyróżnianie produktów i usług, o sprawdzonej, wysokiej jakości, ciekawych rozwiązań, w różnych branżach i dziedzinach gospodarki, a także podkreślenie ich zalet i wyjątkowości.

 

Agencja Informacyjna, gospodarka, /DEC/ 9.01.2023