Juliusz Erazm Bolek przedstawia „Ogród” („The Garden”)

 

 

5 lat Juliusz Erazm Bolek – laureat nagrody Światowego Dnia Poezji ustanowionego przez UNESCO, od słynnego, nagrodzonego poematu „Corrida”, milczał. Wreszcie teraz opublikował zbiór utworów pod tajemniczym tytułem „Ogród” („The Garden”).

 

Juliusz Erazm Bolek – Sen pełen Ciebie

 

Lektura książki „Ogród” („The Garden”) Juliusza Erazma Bolka jest zaskakująca. Nie ma tam ani słowa o pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, ani o wojnie rosyjsko-ukraińskiej, ani o kryzysach uchodźczych, energetycznych, finansowych czy żywnościowych. O tym wszystkim w książce jest cisza. Tak jakby nic się nie wydarzyło. Czy aby na pewno? Zamiast tego Juliusz Erazm Bolek zaprasza czytelników w świat ogrodu…. Ogrodu bardzo osobliwego, tak bardzo prawdziwego i idealnego, że wręcz nierealnego. Świat oferowany przez poetę ma być odskocznią, chociaż na chwilę, od doraźnych trosk. „Ogród” („The Garden”) to książka, która, jakby to kiedyś powiedziano, została napisana „dla pokrzepienia serc”.

Wiersze ze zbioru „Ogród” („The Garden”) Juliusza Erazma Bolka są jakby ucieczką od współczesnej rzeczywistości, od jej problemów, strachów. Przyroda przedstawiana przez poetę jest z jednej strony wyidealizowana, z drugiej strony spersonifikowana. Ogród wizualizowany i idealizowany przez Juliusza Erazma Bolka jawi się się jako legendarna arkadia, choć nie zawsze jest tam wiosna to jednak przebywanie w nim, myślenie o nim i wspominanie go stanowi pretekst do refleksje nad życiem i przemijaniem.

Twórczość Juliusza Erazma Bolka charakteryzuje uważność i jest ona mocno obecna w jego najnowszej książce „Ogród” („The Garden”). Poeta świadomie i w skupieniu wyszykuje detale, odkrywając ich znaczenie. Uważność proponowana przez autora pozwala czytelnikowi minimalizować poziom stresu. Lektura wierszy poprawia nastrój, przyczynia się do bardziej pozytywnego postrzegania siebie przez czytelnika i nabierania dystansu, do spraw, w których musi uczestniczyć na co dzień.

 

„Nadchodzisz nocą”, ale jak!

 

Juliusz Erazm Bolek proponuje w wierszach z tomu „Ogród” („The Garden”) oderwanie się od dotychczasowego trybu życia. Poeta zaprasza do swojej magicznej krainy, która jest czystą emanacją natury, od której, wbrew głoszonym hasłom, współczesna cywilizacja się odwróciła. Autor przestawia jak doświadczanie chwili obecnej i doznań zmysłowych może wpłynąć na postrzeganie świata i własnego losu.

Jacek Wróblewski

Książka „Ogród” („The Garden”) Juliusza Erazma Bolka jest dwujęzyczna. Zawiera oryginalne utwory w języku polskim oraz przekłady na język angielski dokonane przez Annę Marię Mickiewicz i Steve’a Rushtona. Pozycje opublikowało brytyjskie wydawnictwo poetyckie „Literary Waves Publishing”. Książkę „Ogród” („The Garden”) Juliusza Erazma Bolka można zamawiać, jak druk na życzenie, w ofercie Amazon, pod linkiem:

https://www.amazon.pl/OGROD-GARDEN-Juliusz-Erazm-Bolek/dp/B0BRLX5VDK

 

Juliusz Erazm Bolekpoeta i pisarz, laureat cennych nagród literackich takich jak Nagroda Światowego Dnia Poezji, ustanowionego przez UNESCO (Award Word Day of Poetry UNESCO) za książkę „Abracadabra”, „Wiersz Roku 2017” i „Książka Roku 2017” za poemat „Corrida”.

 

Wyjątkowy Optymista Roku

W 2009 roku ukazał się wybór wierszy w „Sens-or” Juliusza Erazma Bolka, dokonany przez poetę i krytyka literackiego Karola Samsela. W 2012 roku jego tom wierszy „Skróty szaleństwa” został wydany w formie koncertowego słuchowiska z udziałem zespołu heavy-metalowego Scream Maker. W 2013 roku miesięcznik „Poezja dzisiaj” opublikował numer tematyczny, poświęcony twórczości Juliusza Erazma Bolka. W 2022 roku Juliusz Erazm Bolek otrzymał nagrodę „Optymista Roku” za swoje dokonania literackie, w szczególności za poemat „Sekrety Życia. Kalendarz Poetycki”, który jest czystą afirmacją życia. Twórczość poety została przetłumaczona na ponad 30 języków. Jest redaktorem naczelnym niezależnego pisma artystycznego „Enigma. Ludzie * Sztuka * Myśli”.

Juliusz Erazm Bolek bada granice formy. W efekcie swych poszukiwań napisał opowiadanie „Serpentyna” w drugiej osobie liczby pojedynczej, wiersze dialogowe oraz stworzył nowy gatunek literacki, tak zwany emaliowany felieton poetycki (połączenie felietonu z wierszem). Zajmuje się również poezją konkretną. Prace z tego zakresu zostały opublikowane w jego książce „Litery i symbole”. Co roku pisze wiersze z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy. Wynalazł też i opatentował nową formę książki – „bodybook”, którą można powiesić na szyi.

Juliusz Erazm Bolek szuka także nowych form prezentowania literatury. Tworzy plakaty poetyckie. Były one prezentowane na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych. Prace ukazały się w dwóch albumach „Och! Ziemio Ty Moja” i „Obrazy ze słów”. Jego książka „Sekrety życia. Kalendarz poetycki” pobiła Rekord Guinnessa na największy tom wierszy. Od 2007 roku współpracuje z graficzką dr Luizą Kwiatkowską, razem z którą co roku publikują ścienny kalendarz artystyczny. Inne, najbardziej znane, publikacje to „Prywatne zagrożenie” i „Ars Poetica”.

 

„Literary Waves Publishing” to stosunkowo młoda oficyna wydawnicza, która powstała w 2020 r. w Londynie. Szefem jest znana i ceniona poeta, prozatorka, eseistka i edytorka Anna Maria Mickiewicz. W dorobku oficyny „Literary Waves Publishing” znajdują się m. in. antologie literackie oraz książki „The Life of Cyprian Norwid” Józefa Franciszka Ferta, „Gdybym twą miłość miał Ameryko!” Adama Lizakowskiego, „Ogród” („The Garden”) Juliusza Erazma Bolka i „Krzysztof Kamil Baczyński Poet of the Warsaw Uprising 1944 Saved poetry” (wybór utworów poety).

Agencja Informacyjna, kultura, /DEC/ 7.01.2023