Dr Maria Andrzej Faliński w gronie ekspertów

 

 

Instytut Biznesu, organizacja stworzona przez przedsiębiorców dla przedsiębiorców. Istnieje on już ponad 10 lat. Zarządza nim  Rada Dyrektorów Instytutu Biznesu. Teraz dołączył do zespołu dr Maria Andrzej Faliński.

 

Instytut Biznesu – 10 lat

 

Dr Maria Andrzej Faliński to wybitny ekspert o ogromnym doświadczeniu i wiedzy. Teraz będzie on wspierał działalność doradczą i specjalistyczną Instytutu Biznesu. – „Z dr Marią Andrzejem Falińskim znamy się zawodowo ponad 20 lat.” – Wyznaje Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu. – „Bardzo się cieszę, że zdecydował się on dołączyć ścisłego grona Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu. Jego wiedza jest w wielu obszarach absolutnie wyjątkowa. Sądzę, że będzie on doradzał przedsiębiorcom w ich działalności, która staje się w obecnych czasach coraz trudniejsza.” – Zapowiada Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu.

 

Dr Maria Andrzej Faliński jest doktorem nauk humanistycznych (metodologia historii) Uniwersytetu Adam Mickiewicza w Poznaniu oraz wieloletnim pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, Polskiej Akademii Nauk (1988–1990 wicedyrektor Instytutu Nauk Politycznych PAN), Akademii Obrony Narodowej i szeregu uczelni prywatnych. Odbył staże naukowe i wykłady gościnne w Królestwie Danii, Republice Austrii, Republice Federalnej Niemczech, Republice Włoskiej i Stanach Zjednoczonych Ameryki. Jest autorem licznych publikacji naukowych z zakresu politologii, metodologii nauk społecznych, ekonomiki handlu, spraw bezpieczeństwa narodowego.

 

Dr Maria Andrzej Faliński w latach 90. XX wieku był związany z sektorem obronnym i sprawami bezpieczeństwa narodowego. Pełni szereg funkcji eksperckich i kierowniczych, m. in. był: dyrektorem Biura w Ministerstwie Obrony Narodowej(1994–1997), szefem projektu rozwinięcia departamentu integracji z Paktem Północnoatlantyckim w Ministerstwie Obrony Narodowej (1997), dyrektorem Departamentu Analiz Strategicznych oraz Departamentu Integracji z Paktem Północnoatlantyckim w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego (1997–1998), doradcą społecznym Komisji Obrony Narodowej Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej oraz wiceprezesem Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, członkiem zarządu CIOR (Confederation Interalie’ des Officiers de Reserve) (1997–2000).

 

Instytut Biznesu przyznał nagrody „Ambasador” i „Certyfikaty Jakości”

 

Od roku 1999 dr Maria Andrzej Faliński pracował w organizacjach reprezentacji interesów biznesu. W latach 1998-2000 był Dyrektorem Generalny w Izbie Przemysłowo-Handlowej Inwestorów Zagranicznych. Od 2000 do 2017 r. był Dyrektorem Generalnym w Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, zrzeszającej sieci handlu wielkopowierzchniowego. W latach 2004-2014 był członkiem Rady Administracyjnej Konfederacji Handlu Europejskiego „Eurocommerce”.

 

Aktualnie dr Maria Andrzej Faliński działa w Stowarzyszeniu Forum Dialogu Gospodarczego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z mediami: autor kilkuset artykułów, ekspertyz i komentarzy, organizator szeregu imprez z udziałem mediów. W kręgu zainteresowań leży tematyka handlu nowoczesnego, ewolucji rynku wewnętrznego. Także problematyka geopolityczna i integracji europejskiej – zarówno z perspektywy merytorycznej, jak i w perspektywie projektów public relations i public affairs.

 

Agencja Informacyjna, gospodarka, /DEC/ 13.12.2022