Rocznica urodzin Gustawa Eiffela

 

 

Nazwisko tego inżyniera mówi o nim praktycznie wszystko. Był jednym z najsłynniejszych w świecie konstruktorów i projektantów okazałych budowli, konstrukcji stalowych i żeliwnych, mostów, śluz i wiaduktów. Mija 190 lat od narodzin Gustawa Eiffela .

 

Gustaw Eiffel przyszedł na świat 15 grudnia 1832 roku jako Alexandre Gustave Bonickhausen dit Eiffel. Przodkowie Gustawa pochodzili z okolic gór Eifel pomiędzy Akwizgranem, Kolonią i Trewirem. Młody Eiffel uczęszczał do słynnego , gdzie studiował chemię. Metalurgią zainteresował się już po ukończeniu studiów, przede wszystkim ze względu na rozwój kolejnictwa oraz łatwość uzyskania zatrudnienia. Podjął pracę w zakładzie Charles Nepveu produkującym maszyny parowe oraz konstrukcje dla kolejnictwa. W 1857 roku został szefem biura konstrukcyjnego w firmie Pauwels et Cie., żeby w wieku 25 lat być budowniczym mostu w Bordeaux nazywany Passerelle Eiffel. Jego konstrukcja, przypominająca nieco stalową, złożoną z klocków zabawkę, długa i prostą sprawiała wrażenie niesamowitej lekkości. Projektowane przez Eiffela mosty szybko stały się jego wizytówką, a także wizytówką założonej w 1866 roku przez Gustaw Eiffel firmy z siedzibą w Paryżu.

 

106. rocznica urodzin Edith Piaf

 

Przez lata Gustaw Eiffel stworzył wiele wspaniałych mostów, nie tylko we Francji. Były wśród nich: most Maria Pia nad rzeką Duero w Porto w Portugali, wiadukt Garabit nad rzeką Truyère w Masywie Centralnym we Francji, most kolejowy przerzucony przez rzekę Dyję w Znojmie na Morawach, most kolejowy nad rzeką Prut na granicy Rumunii i Mołdawii, Pont de les Peixateries Velles nazywany mostem Eiffla nad rzeką Onyar w hiszpańskiej Gironie.

 

Szczyt popularności Gustaw Eiffel osiągnął w latach 70-tych XIX wieku. Przez lata swojej pracy, poza mostami, zaprojektował wiele znanych konstrukcji, takich jak wieża Eiffla w Paryżu, Statua Wolności (konstrukcja) w Nowym Jorku , hala Dworca Nyugati w Budapeszcie, Casa de Fierro w Iquitos w Peru, żelazny pałac (El Palacio de Hierro) w Orizabie w Meksyku, struktura metalowa rotundy la Ruche w Paryżu, Żelazny Pałac w Luandzie w Angoli.

 

  Pomimo wielu wspaniałych projektów Gustaw Eiffel współcześnie znany jest dzięki dwóm budowlom stojącym „u wrót dwu wielkich światów”. Tak przynajmniej określane są przez historyków cywilizacji: Wieża Eiffela, czyli symbol Starego Świata, kolebki kultury i cywilizacyjnych początków oraz Statua Wolności stojąca u wrót Nowego Świata, rozwoju demokracji, wolności i postępu cywilizacyjnego.

 

Jubileusz Zamku Królewskiego w Warszawie

 

Pierwsza z tych budowli to Wieża Eiffela w Paryżu, której współpomysłodawcami byli pracownicy Gustawa Eiffela : Maurice Koechlin i Émile Nouguier.18 września 1884 wszyscy trzej zgłosili patent zarejestrowany pod numerem 164364. Trzy miesiące później, 12 grudnia Gustaw Eiffel odkupił prawa autorskie od Koechlina i Nouguiera, wraz z prawami do własności intelektualnej projektu za 2% wartości wieży dla każdego z nich. Wieża Eiffela powstała z około 18000 elementów. Nad jej „złożeniem” pracowało aż 200 robotników, którymi kierował Maurice Koechlin. Etap ten trwał wyjątkowo krótko, bowiem prace rozpoczęto w styczniu 1887 roku, a zakończyły się 31 marca 1889 roku. Wieża pierwotnie miała stać tylko 20 lat, jednak tak bardzo przypadła do serc mieszkańcom, ze postanowiono ją zostawić. Obecnie Wieża Eiffela stanowi najbardziej rozpoznawalny symbol Paryża.

 

 

Druga z tych budowli to Statua Wolności w Nowym Jorku. Było to wcześniejsze dzieło Gustawa Eiffela niż paryska wieża. Statua Wolności powstała przed rokiem 1884, a jej uroczyste odsłonięcie nastąpiło 28 października 1886 roku. Gustaw Eiffel był jej projektodawcą i wykonawcą stalowej konstrukcji całego pomnika. Twórcą artystycznym dzieła był francuski rzeźbiarz Frédéric Auguste Bartholdi. Niezależnie od chwały Bartholdiego, to nazwisko Eiffela buduje całą historię tego postumentu.

 

 

Gustaw Eiffel zmarł 23 grudnia 1923 roku w Paryżu. Pochowano go na cmentarzu Levallois-Perret w gminie Levallois-Perret na północno-zachodnich przedmieściach Paryża we Francji.

Agencja Informacyjna

 

Agencja Informacyjna, kultura /now/ 13.12.2022 r.