Robert Telus: Stadnina Koni Michałów to największa w Polsce stadnina koni arabskich czystej krwi

(Agencja Informacyjna – Opinie) Robert Telus: Szanowni Organizatorzy, Szanowni Hodowcy, Zawodnicy i Uczestnicy dzisiejszej uroczystości, z okazji obchodów 70-lecia utworzenia Stadniny Koni Michałów, życzę kolejnych pięknych jubileuszy. Pragnę serdecznie wszystkich pozdrowić i przekazać szczególne wyrazy uznania za Państwa trud i poświecenie włożone, w tą jakże ważną i odpowiedzialną pracę.

Stadnina Koni Michałów ma swoją siedzibę w Michałowie. Wieś położona jest w ślicznym rejonie zwanym Ponidziem, w dolinie między Garbem Pińczowskim, a Garbem Wodzisławskim. Dzięki położeniu w dolinie, Michałów cechuje specyficzny mikroklimat. Niewielka ilość opadów, bardzo płytka warstwa orna, pod nią skała wapienna sprawiają, że przy małej ilości opadów ziemia pęka, roślinność więdnie i wysycha. Stwarza to środowisko ze wszech miar korzystne dla koni czystej krwi arabskiej.

Stadnina koni arabskich czystej krwi w Michałowie, założona została w 1953 r. To największa w Polsce, jedna z większych w Europie i na świecie stadnina koni tej rasy. Stado w Michałowie liczy prawie 400 koni czystej krwi, w tym ponad 100 klaczy-matek. Oprócz słynnych koni arabskich, stadnina hoduje kuce szetlandzkie i konie małopolskie o maści tarantowatej.

https://portal-informacyjny.com/sukces-kowr-xlv-narodowy-pokaz-koni-arabskich-czystej-krwi-w-janowie-podlaskim/

Podkreślić należy, iż najważniejsze dla koni czystej krwi arabskiej są pokazy krajowe i międzynarodowe, ale także udział w wyścigach konnych, które jako próba selekcyjna dla koni tej rasy są wpisane do programu hodowlanego. Stadnina od wielu lat organizuje Sportowe Mistrzostwa Polski Koni Arabskich Czystej Krwi. Mistrzostwa odbywają się dla oceny sportowych walorów koni, ale są także widowiskowe konkursy, z których bardzo istotny jest konkurs Polskiego Stroju Historycznego, rozgrywany wyłącznie w Polsce, który promuje narodowe wartości. Nadmienię w tym miejscu, iż konie to również moja wielka pasja, wraz z rodziną prowadzę hodowlę konika polskiego. Powodem do dumy są oczywiście sukcesy osiągane w hodowli.

Dziękując za zaproszenie, życzę Państwu, by podejmowane działania były zawsze źródłem satysfakcji i powodem do dumy.

Robert Telus, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Treść listu wystosowanego do uczestników obchodów 70 lat Stadniny Koni Michałów, Warszawa, 14 września 2023 r.

Robert Telus – polski polityk, inżynier, rolnik i samorządowiec, od 2007 poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej VI, VII, VIII i IX kadencji, od 2023 minister rolnictwa i rozwoju wsi w drugim rządzie Mateusza Morawieckiego. Ukończył studia na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Krakowskiej. Był pracownikiem fizycznym i inspektorem nadzoru. W 2002 i 2006 roku był wybierany do rady powiatu opoczyńskiego. Pełnił także funkcję prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Opocznie w latach 1999–2007 oraz łódzkiego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska (2007 r.). Został prezesem oddziału Akcji Katolickiej. Zajął się też prowadzeniem własnego gospodarstwa rolnego. Robert Telus plasuje się w ścisłej czołówce posłów na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Ziemi Łódzkiej, jeśli brać pod uwagę pracę i aktywność parlamentarną.

Robert Telus od 2019 roku jest przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i podkomisji stałej do spraw monitoringu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Od 2021 r. jest również przewodniczącym podkomisji stałej do spraw monitoringu zwalczania Afrykańskiego Pomoru Świń oraz innych chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich. Od 2021 r. jest także zastępcą przewodniczącego podkomisji stałej do spraw odnawialnych źródeł energii i nadzoru nad inwestycjami w energetykę jądrową. Jest również członkiem sejmowej Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Należy także do stałych delegacji parlamentarnych i grup bilateralnych – jest przewodniczącym Polsko-Łotewskiej Grupy Parlamentarnej oraz wiceprzewodniczącym Polsko-Armeńskiej Grupy Parlamentarnej. Pełni również funkcję przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Członków i Sympatyków Ruchu Światło Życie i Akcji Katolickiej. Jest wiceprzewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Sołtysów oraz Parlamentarnego Zespołu Strażaków.

Robert Telus jest działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Pełnił funkcje przewodniczącego łódzkiej rady wojewódzkiej oraz wiceprzewodniczącego struktur krajowych organizacji. Wstąpił do partii Prawo i Sprawiedliwość, w której objął funkcję członka prezydium okręgu oraz przewodniczącego władz powiatowych. Po przyjęciu teki Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zrezygnował ze stanowiska kierowniczego w Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

Robert Telus jest także jednym z pomysłodawców i współzałożycieli fundacji „Dar dla Potrzebujących”, której największym osiągnięciem jest utworzenie i otwarcie Rodzinnego Domu Dziecka w Mroczkowie Gościnnym koło Opoczna. Młodemu pokoleniu nieustannie stara się przekazywać miłość do Ojczyzny, wartości chrześcijańskie oraz poszanowanie dla rodzimej kultury. Jest ojcem czwórki dzieci Karoliny, Kamili, Faustyny i Franciszka. Z żoną Małgorzatą tworzyli rodzinę zastępczą dla Mileny, Ani, Nadii, Dominika i Tomka. Jego pasją jest hodowla koni.

Agencja Informacyjna, Opinie /DEC/ 15.09.2023