Adamed uruchamia projekt „Wspierająca Szkoła”

 

Agencja Informacyjna: 86 proc. respondentów badania, przeprowadzonego na zlecenie Adamed, uważa, że w Polsce konieczne jest większe wsparcie dla szkół i rodziców w zakresie pomocy psychologicznej dzieci i młodzieży. By wzmocnić dobrostan uczniów, Fundacja Adamed wraz z serwisem „Życie warte jest rozmowy” rozpoczęła projekt „Wspierająca Szkoła”. Celem programu jest budowanie wspierającego otoczenia dla młodych osób, w kryzysie psychicznym.

Międzynarodowy Dzień Telefonów Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Dane statystyczne, dotyczące problemów z jakimi zmagają się najmłodsze pokolenia, są niepokojące, a ich liczba rok rocznie wzrasta. Jak pokazują dane Komendy Głównej Policji, najmłodsi Polacy coraz częściej dokonują zamachów samobójczych. W 2022 r. odnotowano ponad 2.000 takich prób wśród osób do 19. roku życia. Natomiast jak wynika z raportu serwisu „Życie warte jest rozmowy”, aż o 77 proc. nastąpił wzrost zachowań samobójczych oraz o 19 proc. śmierci samobójczych pomiędzy 2021 a 2020 rokiem.

W odpowiedzi, na wyzwania związane z pogarszającym się stanem psychicznym młodzieży, Fundacja Adamed nawiązała współpracę, z wiodącymi ekspertami, z dziedziny zdrowia psychicznego, działającymi w ramach serwisu „Życie warte jest rozmowy”. Dzięki temu partnerstwu, z początkiem nowego roku szkolnego, Fundacja Adamed uruchamia pilotażowy projekt, jakim jest „Wspierająca Szkoła”. Inicjatywa zyskała patronat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Partnerem jest Adamed Pharma.

Wspierająca Szkoła” to program skierowany do uczniów, rodziców i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którego celem jest profilaktyka zachowań samobójczych, dostarczenie wiedzy nauczycielom, rodzicom oraz grupie rówieśniczej. Uczy, jak być wsparciem dla młodych osób w kryzysie, gdzie szukać pomocy i jak jej udzielać

Otwarto nowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

„Zgodnie z misją Adamed „Odpowiadamy na kluczowe wyzwania współczesnej medycyny”, jako Fundacja Adamed postanowiliśmy odpowiedzieć na problem pogarszającego się stanu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, bo w dobie po pandemii korona wirusa SARS-CoV-2 jest to wyzwanie dla nas jako społeczeństwa. Wspólnie z ekspertami merytorycznymi stworzyliśmy program „Wspierająca Szkoła”, aby skutecznie wesprzeć uczniów w obszarze zdrowia psychicznego.” – mówi dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz – Prezes Fundacji Adamed. – „Adamed będzie budować wśród dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców świadomość, dotyczącą stanu psychicznego dzieci i młodzieży. Będzie działać prewencyjnie i zapobiegać próbom samobójczym, bo przecież część z nich może zakończyć się tragicznie. Adamed udostępnia nauczycielom i rodzicom wiedzę i narzędzia, by skutecznie zapobiegali zachowaniom samobójczym wśród młodych. Placówki szkolne uczestniczące w programie zyskają miano „Wspierającej Szkoły” – Wyjaśnia dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz – Prezes Fundacji Adamed.

„Jesteśmy dumni, że wspólnie z Fundacją Adamed możemy realizować tak ważny społecznie projekt.” – Oświadczyła dr n. hum. Halszka Witkowska – pomysłodawczyni i koordynatorka inicjatywy „Życie warte jest rozmowy”, współorganizatora programu „Wspierająca Szkoła”. – „Program ten skupia się na wsparciu uczniów oraz edukuje nauczycieli i rodziców, w kwestii radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi. To ważny krok w kierunku prewencji i budowania zdrowego środowiska dla najmłodszych, w którym mogą się rozwijać bezpiecznie i pewnie.” – Ocenia dr n. hum. Halszka Witkowska – pomysłodawczyni i koordynatorka inicjatywy „Życie warte jest rozmowy”, współorganizatora programu „Wspierająca Szkoła”.

Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci

Jak wynika z badań, przeprowadzonych przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna, w dniach 11-14 sierpnia 2023 roku, na zlecenie Adamed Pharma, 54 proc. rodziców dzieci w wieku szkolnym uważa, że polskie szkoły nie zapewniają wystarczającego dostępu do usług psychologicznych, a tylko 27 proc. rodziców potwierdziło, że szkoły, w których uczą się ich dzieci, organizowały spotkania z rodzicami w sprawie zdrowia psychicznego uczniów, np. na temat przeciwdziałania samobójstwom lub dotyczące walki z depresją. Dodatkowo 86 proc. respondentów uważa, że konieczne jest większe wsparcie dla szkół i rodziców w zakresie pomocy psychologicznej dzieci i młodzieży, a 69 proc, jest zdania, że szkoły nie zapewniają wystarczającego dostępu do usług psychologicznych.

„Bardzo cieszymy się, że jako jedna z pierwszych szkół możemy wziąć udział w pilotażu programu „Wspierająca Szkoła„. – Deklaruje Jacek Chmiel -Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej nr 26 w Warszawie im. prof. Jigoro Kano, która bierze udział w programie Fundacji Adamed. – „Widzimy na co dzień, obserwując naszych uczniów, jak ważne jest wsparcie w obszarze zdrowia psychicznego. Ten program oferuje nam narzędzia, które pomagają w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi oraz wspierają proces tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole. W ten sposób można szkolić kadrę nauczycielską, edukować rodziców oraz młodzież jak być uważnym i dostrzec osobę w kryzysie. Umieć jej pomóc lub wiedzieć, gdzie tej pomocy szukać.” – Deklaruje Jacek Chmiel -Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej nr 26 w Warszawie im. prof. Jigoro Kano, która bierze udział w programie Fundacji Adamed.

Światowy Dzień Słuchu – słuch degeneruje się szybciej

Pierwsze warsztaty oraz działania edukacyjne projektu „Wspierająca Szkoła” już wkrótce rozpoczną się w 5 wybranych placówkach, w ramach pilotażu tego przedsięwzięcia. Szkoła, która skorzysta z pełnego pakietu, oferowanego w ramach programu otrzyma Certyfikat „Wspierająca Szkoła”. Szczegółowe informacje dotyczące programu „Wspierająca Szkoła”, jego założeń, czasu trwania, uczestniczących szkół, patronatów oraz specjalistów dostępne są na stronie internetowej projektu www.wspierajacaszkola.pl.

„Jest oczywiste, że katastrofą, która spowodowała problemy psychiczne dzieci były obostrzenia sanitarne, spowodowane strachem przed pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Izolacja i absurdalny pomysł nauczania wirtualnego sprawił też gigantyczne deficyty w edukacji dzieci.” – Twierdzi Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu. – „Bardzo niska odporność psychiczna dzieci każe zastanowić się, co się zmieniło, w ciągu ostatnich 3o lat, dzieci czy mierniki pomiaru i przyjmowane normy? Inicjatywa Adamed, dotycząca programu „Wspierająca Szkoła” jest bardzo cenna. Niestety ta profilaktyka nie dotyczy ochrony przed przyczynami. Jedną z kluczowych jest niekontrolowany dostęp dzieci do Internetu i używanie smatfonów. Obecnie u dzieci coraz częściej pojawiają się problemy ze wzrokiem, spowodowane wpatrywaniem się elektroniczne ekrany. Badania potwierdzają, że u młodych ludzi nadużywających urządzeń mobilnych tworzą się zupełnie inne połączenia neuronowe w mózgu. Dzieci takie, przeważnie, mają problemy z orientacją przestrzenną, poczuciem upływającego czasu, rozumieniem podstawowych wartości, skupieniem i koncentracją. Są one pozbawione empatii, egoistyczne, aspołeczne i nastawione na najprymitywniejszą konsumpcję. Oto efekt oddziaływania tak zwanych mediów społecznościowych, których nazwa jest równie fałszywa jak nazywanie algorytmów sztuczną inteligencją. Nawet takie państwo totalitarne jak Chińska Republika Ludowa wprowadziła radykalne ograniczenia w możliwości korzystania ze smartfonów przez dzieci. Czas najwyższy aby i w Polsce przeciwstawić się najgorszej współczesnej epidemii korzystania z niekontrolowanego co do treści i czasu używania smartfonów. To najważniejsze wyzwanie dla szkoły, rodziców oraz decydentów. Bez pilnej interwencji w tym zakresie wszelkie programy, bardzo pożyteczne, nie będą w stanie odwrócić tego destrukcyjnego trendu.” – Ostrzega Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu.

Obiektyw Gospodarczy dla Instytutu Biznesu

Fundacja Adamed od lat angażuje się w działania społeczne i społeczną odpowiedzialność biznesu. Projekt „Wspierająca Szkoła” to kolejny krok w dążeniu do poprawy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, aby pomóc w tworzeniu zdrowszego i bardziej zrównoważonego społeczeństwa.

 

Adamed Pharma to rodzinne przedsiębiorstwo farmaceutyczno-biotechnologiczne ze 100-procentowym udziałem kapitału polskiego, które powstało na bazie polskiej myśli naukowej i własnych patentów. Spółka została założona w 1986 roku. Pracuje w niej obecnie blisko 2.700 osób. Adamed Pharma posiada 2 zakłady produkcyjne w Polsce i jeden w Socjalistycznej Republice Wietnamu, w której niepodzielne rządy sprawuje Komunistyczna Partia Wietnamu.

Filarami rozwoju Adamed Pharma jest ekspansja zagraniczna, inwestycje w zwiększanie produkcji leków w Polsce oraz w innowacje. Adamed Pharma prowadzi prace nad własnymi lekami innowacyjnymi. Własność intelektualna przedsiębiorstwa jest chroniona ponad 200 patentami w większości państw na świecie, a w swojej ofercie Spółka ma ponad 500 produktów.

Znamy Ambasadorów Zdrowia

Każdego roku Adamed Pharma produkuje ponad 3.000.000.000 tabletek sprzedawanych na ponad 70 rynkach na świecie. Zapewnia bezpieczeństwo lekowe milionom pacjentów w Polsce i wielu innych państwach. Przyczynia się do rozwoju polskiego rynku farmaceutycznego oraz – ze względu na skalę przedsiębiorstwa – całej polskiej gospodarki.

Agencja Informacyjna, gospodarka, /DEC/ 12.09.2023