Pracodawcy Godni Zaufania w cenie

 

W listopadzie 2020 roku odbędzie X jubileuszowa edycja konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”. To ważna weryfikacja dla przedsiębiorców i skuteczny kompas dla pracowników szukających atrakcyjnego zatrudnienia.

Pracodawcy mogą startować w wybranych kategoriach takich jak: programy stażowe, wolontariat, motywacja, edukacja, zdrowie, bezpieczeństwo, firma przyjazna niepełnosprawnym. Organizatorami są Krajowa Izba Gospodarcza, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” i Agencja Impressarium. W kapitule, oprócz organizatorów, zasiadają przedstawiciele takich organizacji jak: Instytut Społecznej Odpowiedzialności Biznesu działający w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, Instytut Staszica, Instytut Biznesu, Instytut Libertatis, Stowarzyszenie Integracja i Współpraca, Centrum im. Adama Smitha, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Warsaw Enterprise Institute i Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

„Pandemia SARS-CoV-2 i wywołany przez nią ogólnoświatowy kryzys to wielki test dla całej gospodarki.” – Uważa Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu. – „To także bardzo poważne wyzwanie dla pracodawców, którzy chcą utrzymać stanowiska pracy. W przypadku spadku przychodów może się to okazać bardzo trudne. Wielu przedsiębiorców musiało dokonać redukcji zatrudnia lub zdecydowało się na obniżenie wynagrodzeń. Jesienią będzie się można przekonać kto obronił się przed pandemią, a kto musiał ulec sytuacji przez nią spowodowanej. Konkurs „Pracodawca Godny Zaufania” z pewnością oceni przemiany na rynku pracy wywołane kryzysem gospodarczym.” – Sądzi Juliusz Bolek – Przewodniczący Rady Dyrektorów Instytutu Biznesu.

W IX edycji konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” zostały nagrodzono takie przedsiębiorstwa jak: Emitel, PGE Polska Grupa Energetyczna, Benefit Systems, Żabka, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Poczta Polska i PwC. Wyróżniono także dziennikarzy zajmujący się problematyka pracowniczą: Annę Popek, Michała Dobrołowicza. Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie: https://pracodawcagodnyzaufania.pl/

 

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /DEC/ 10.07.2020