Nowy start polskich lotnisk

W ostatnich latach dynamika rozwoju polskich lotnisk była jedną z najwyższych na świecie. Porty lotnicze obsługiwały miliony pasażerów rocznie. Zaplanowano także wiele modernizacji. Wszystko zmieniło się wraz z nadejściem pandemii koronawirusa. Światowy lockdown wywołany pandemią COVID-19, jak żadne dotąd wydarzenia, najmocniej dotknął branży lotniczej.

Jak pokazują dane Urzędu Lotnictwa Cywilnego polskie porty lotnicze obsłużyły prawie 49 mln pasażerów w 2019 roku, czyli ponad 7% więcej niż w 2018 roku i ponad 22% więcej niż w 2017. Prognozy przewidywały, że w 2025 roku polskie porty obsłużą nawet 65 mln pasażerów

Szczególnie rozwojowy był port lotniczy Warszawa/Modlin. Latem 2019 rozpoczęły się pierwsze w historii lotniska całosezonowe loty czarterowe które realizowali touroperatorzy wiodący na polskim rynku. Planowana była także przebudowa strefy odlotowej terminala w 2020 roku. Przebudowa miała poprawić komfort wciąż zwiększającej się liczby pasażerów. Również początek tego roku rozpoczął się bardzo dobrze na większości lotnisk regionalnych.

Koniec dobrej passy polskich lotnisk nastąpił wraz z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. 15 marca podjęto decyzję o zamknięciu regularnego pasażerskiego ruchu lotniczego w Polsce i przez ponad trzy miesiące branża lotnicza żyła w niepewności. Wznowienie działalności nastąpiło dopiero na początku lipca, jednak w zupełnie nowej rzeczywistości i wieloma ograniczeniami. Reżim sanitarny zmusił porty lotnicze do przystosowania infrastruktury w sposób zapewniający pasażerom najwyższe możliwe środki bezpieczeństwa. Konieczne było wydzielenie stref, w których mierzona jest temperatura a także do wypełniania kart lokalizacyjnych. By zapewnić podróżującym wymagany dystans wyznaczono także  ścieżki z oznakowaniem kierunkowym oraz punkty z dozownikami dezynfekującymi. Dodatkowo do terminali wpuszczani są jedynie pasażerowie, których dodatkowo obowiązuje zasłanianie ust i nosa podczas całej podróży.

Wznowienie lotów międzynarodowych w pierwszym tygodniu pokazało, że sytuacja polskich portów lotniczych nadal jest trudna, a na jej rozwój trzeba jeszcze poczekać. Jak wynika z danych Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej spadek lotów w tym okresie w stosunku do roku poprzedniego wyniósł 68%. Między 29 czerwca a 5 lipca, czyli w pierwszym tygodniu od wznowienia lotów, wykonano 3028 operacji lotniczych. W roku 2019 było ich o 17679 więcej.

Ministerstwo Infrastruktury obiecało pomoc portom lotniczym w kwocie 142 mln zł. Lotniska mogły także skorzystać z instrumentów rządowych w ramach Tarczy Antykryzysowej. Pomoc ta jednak jest nadal niewystarczająca i niewspółmierna do ponoszonych kosztów. Wznowienie lotów po tak długim czasie też nie przyniesie branży stabilności. Porty lotnicze nadal potrzebują dodatkowych narzędzi, które pozwolą im przetrwać najbliższe lata. Obecnie większość portów rezygnuje z planów modernizacyjnych przeznaczając fundusze na bieżące koszty. Najważniejsze w tej chwili jest utrzymanie płynności finansowej, a co za tym idzie wsparcie i zabezpieczenia ze strony udziałowców.

Ze względu na istotę tego sektora gospodarki, porty lotnicze oczekują dodatkowych inicjatyw ze strony rządu. Rozwiązaniem mogłyby być specjalne pożyczki czy zawieszenie podatków. Katastrofalne w skutkach mogą się także okazać dla niektórych portów ewentualne odszkodowania za hałas lotniczy, pomocne byłoby więc zawieszenie  na najbliższe lata przepisów związanych z takimi odszkodowaniami. Dużym odciążeniem byłoby również poluzowanie przepisów sanitarnych. Możliwość wpuszczania do terminali osób towarzyszących czy odbierających pasażerów poprawiłoby obecną sytuację firm prowadzących działalność handlową i gastronomiczną na terenach lotnisk.

Utrzymanie w dobrej kondycji całej branży jest korzystne dla całej gospodarki. Polska sieć lotnisk odpowiada za niemal 4% polskiego PKB. Ponadto na 2027 roku zaplanowano uruchomienie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Sukces projektu zależy od lotnisk regionalnych, które jako jedyne mogą wytworzyć odpowiedni wolumen podróżnych i utrzymywać zainteresowanie polskim rynkiem przez linie lotnicze.

Agencja Informacyjna

 

Agencja InformacyjnaGospodarka /now/ 13.07.2020