Niebawem XVI konferencja naukowa Inspiring Solutions 

 

Inspiring Solutions jest największą studencką konferencją naukową o zastosowaniach IT w biznesie. Jej zadaniem jest przedstawienie interesujących relacji pomiędzy biznesem i technologią. Uczestnicy projektu mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy o zastosowaniach IT w biznesie.

Jubileuszowe Welconomy Forum in Torun „O obrocie rzeczywistości społecznej”

Struktura konferencji naukowej Inspiring Solutions jest bardzo rozbudowana. Dzieli się ona na Inspiring Workshops, Talks oraz Discussions. Podczas warsztatów (Workshops) partnerzy korporacyjni angażują uczestników konferencji i pozwalając im nabyć nowe umiejętności. Wystąpienia prelegentów (talks) są z kolei kopalnią merytorycznej wiedzy związanej z IT oraz biznesem. Panele dyskusyjne między prelegentami (dicussions) są natomiast okazją do zrozumienia najciekawszych zawiłości świata technologii.

Projektowi Inspiring Solutions towarzyszą inne wydarzenia towarzyszące. Jednym z nich jest IS Day czyli intensywny dzień promocji konferencji w Auli Spadochronowej. W tym projekcie przedsiębiorstwa moją możliwość prezentowania swojej działalności przed zainteresowanymi studentami. Innym wydarzeniem towarzyszącym jest Inspiring Fuckups, czyli seria spotkań z przedsiębiorcami i start upowcami, podczas których opowiadają oni o problemach, jakie napotkali w drodze do osiągnięcia sukcesu.

Welscience in Bydgoszcz „Covid. Doświadczenie społeczne”

Konferencja naukowa Inspiring Solutions, oprócz ambitnych studentów, budzi także duże zainteresowanie korporacji, gotowych do współpracy. W poprzednich latach byli to m.in. Accenture, Deloitte, mBank, P&G, Goldman Sachs, Microsoft, PwC czy Google.

Warto wspomnieć, że konferencja naukowa Inspiring Solutions jest inicjatywą międzyuczelnianą. W poprzednich edycjach beneficjentami projektu byli również studenci Politechniki Warszawskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Polsko-Japońskiej Akademii Technicznej czy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zainteresowanie tak szerokiego grona akademickiego wiąże się z tym, że bloki tematyczne wydarzenia dzielą się na biznesowe oraz techniczne. 

XVI konferencja naukowa Inspiring Solutionsodbędzie się w dniach 22-24 marca 2023 r. W programie można znaleźć następujące pozycje: „Agile w korporacji – mindset i narzędzia”, „Agile i DevOps jako metodyki zarządzania w IT”, „Jakieś wątki? – czyli jaką rolę wątki odgrywają w aplikacji”, „Product Owner czyli kto trzyma lejce jednorożca”, „Roboty w biznesie – moda czy konieczność i dlaczego ludzie jednak są potrzebni – pół żartem pół serio”, „NLP – Przetwarzanie języka naturalnego”, „Kredyty na miliony złotych – jak zbudować cyfrowy proces w partnerskim stylu?”, „Public Cloud @ Citi – wprowadzenie do zagadnień związanych z chmurą”, „Data journey in a Scandinavian Bank”, „Quantitative models with Algorithmic Differentiation in Finance” (w języku angielskim)

Paweł Pliszka: Sztuczna inteligencja dokonuje przewartościowań

XVI konferencja naukowa Inspiring Solutions odbędzie się w formie stacjonarnej. Wydarzenie to 3 dni warsztatów tematycznych, przeprowadzanych przez międzynarodowych specjalistów z branż biznesowej i IT. Zapisy i udział w wydarzeniu są w pełni bezpłatne. Uczestnictwo w trzech warsztatach pozwala na uzyskanie certyfikatu potwierdzającego udział w XVI konferencji naukowej Inspiring Solutions!

XVI konferencję naukową organizuje CEMS Club Warsaw oraz Samorząd Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

CEMS Club Warsaw jest organizacją wspierającą prestiżowy program CEMS MIM w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest on realizowany na 34 najlepszych uczelniach ekonomicznych na świecie. Zrzesza on ok. 150 studentów licencjatu oraz studiów magisterskich, oddanych działalności projektowej o zarówno lokalnej jak i międzynarodowej skali.

Samorząd Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie jest największą organizacją w tej uczelni. Aktywnie działa w nim ponad 150 członków, którzy zajmują się organizacją życia studenckiego oraz licznymi projektami o zróżnicowanym charakterze.

Patronat merytoryczny nad XVI konferencją naukową Inspiring Solutions objął m. in. Instytut Biznesu, a medialny Agencja Informacyjna.

Agencja Informacyjna, gospodarka, /DEC/ 27.02.2023