VI Forum Wizja Rozwoju

 

VI edycja kongresu Forum Wizja Rozwoju odbędzie się 19-20 czerwca 2023 roku w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w Polsce. Podczas paneli spotykają się eksperci, przedsiębiorcy, dziennikarze i politycy, aby wspólnie debatować nad rozwojem najważniejszych sektorów polskiej gospodarki.

Jubileuszowe Welconomy Forum in Torun „O obrocie rzeczywistości społecznej”

Podczas VI Kongresu Forum Wizja Rozwoju, na uroczystej Gali zostaną przyznana Nagroda Gospodarcza. Ma ona charakter honorowy. Celem jej przyznawania jest promowanie polskich przedsiębiorstw, za znaczące osiągnięcia gospodarcze, wpływające na rozwój narodowej gospodarki.

Nagroda Gospodarcza przyznawana jest w siedmiu kategoriach: „Społeczna odpowiedzialność biznesu” (nagroda dla przedsiębiorstw najbardziej zaangażowanych w działalność charytatywną, prospołeczną lub ekologiczną); „Badania, rozwój i transfer nowoczesnych technologii” (nagroda dla jednostek naukowych lub przedsiębiorstw, które wdrażają innowację produktową lub technologiczną), „Ekomobilność – nagroda dla przedsiębiorstw wdrażających niskoemisyjne i ekologiczne rozwiązania w transporcie), „E-gospodarka”, (nagroda dla przedsiębiorstw wdrażających lub rozwijających technologie informatyczne), „Start-up” (nagroda dla przedsiębiorstw, które po raz pierwszy oferują swoje rozwiązania na polskim rynku i istnieją nie dłużej niż 2 lata), „Innowacyjność” (nagroda dla przedsiębiorstw, mogących pochwalić się więcej niż jednym innowacyjnym rozwiązaniem i są obecne na rynku dłużej niż 2 lata), „Zarządzanie” (dla zarządu lub osób zarządzających, dla których wynik finansowy nie jest jedynym priorytetem w prowadzonym przedsiębiorstwie).

Finał V kongresu Wizja Rozwoju

Nagrodę Gospodarczą przyznaje Kapituła spośród przedsiębiorstw, wskazanych przez prawie 200 instytucji. W skład Kapituły Nagroda Gospodarcza wchodzą: dr hab. inż. Waldemar Kamrat – Profesor Politechniki Gdańskiej (Przewodniczący Kapituły), Marcin ChludzińskiPrezes Zarządu Gaz-System, Olgierd Cieślik – Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego, Beata Daszyńska–Muzyczka – Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, Dariusz Drelich – Wojewoda Pomorski, Zbigniew Jagiełło, dr inż. Andrzej Michalak – Prezes Zarządu Fundacji Wizja Rozwoju, dr inż. Wojciech Myślecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej Ekoenergetyka Polska, Kontradmirał prof. dr hab.Tomasz Szubrycht – Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni i Małgorzata Zwiercan – Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy.

Od 2021 roku przyznawana jest także nagroda Złotej Wstęgi Forum Wizja Rozwoju: Nagroda Złotej Wstęgi Forum Wizja Rozwoju w 2022 roku:

Obiektyw Gospodarczy dla Instytutu Biznesu

 

Agencja Informacyjna, gospodarka, /DEC/ 27.02.2023