Marek Traczyk

Marek Traczyk: Smok zła nie chce spojrzeć w oczy

Agencja Informacyjna – Opinie | Marek Traczyk: Jesteśmy w układzie konstelacji i planet jak w erze wodnika. Układ planet jest taki sam jak podczas rewolucji francuskiej i epoki oświecenia.

Marek Traczyk: Cywilizacja szuka złotej linii równowagi

Jesteśmy w układzie konstelacji i planet jak w erze wodnika. Układ planet jest taki sam jak podczas rewolucji francuskiej i epoki oświecenia. Nasza cywilizacja w tym układzie jest bogatsza o wiedzę, wiedzę przekazywaną w czasie realnym i globalnym. W poprzednim układzie szukano rozwiązań siłowych – „oko za oko”…. Wtedy rewolucja francuska siała śmierć i spustoszenie; wtedy fabrykanci dominowali i wyzyskiwali klasę robotniczą.

Dzisiaj świat, cywilizacja szuka złotej linii równowagi. Teraz społeczność międzynarodowa szuka równowagi. Jesteśmy na progu odnalezienia istoty jestestwa. Nie dobro nielicznych, a dobro ogółu z zachowaniem granic mojego ja.

Zjawiska przychodzące po to, by nas uzdrowić

To co się dzieje to są to przychodzące zjawiska po to, by nas uzdrowić. Ludzkość w większości woli zatrzymać się, cofnąć by zobaczyć, którą drogą równowagi iść. 

Żyjemy w czasach, gdzie wydarzyło i dzieje się dużo w tak krótkim czasie, w ciągu kilku lat.

Smok zła nie chce konfrontacji z faktami

Ten symboliczny smok zła nie chce spojrzeć w oczy, nie chce konfrontacji z faktami. Twardymi faktami! Zło boi się spojrzeć prawdzie w oczy. Świat ma tyle instrumentów, że potwierdza punkt Alfa, trajektorię, oraz te 39 sekund przelotu wrogiego pocisku przez  terytorium Polski.

Udowodniona prawda oznacza by się przyznać do błędu. Imperium zła nie ma tej odwagi!?

Marek Traczyk – Prezes Zarządu, Warszawska Izba Gospodarcza 

Marek Traczyk: Ten symboliczny smok zła nie chce spojrzeć w oczy, nie chce konfrontacji z faktami.


Dr Agata Wolisz – wypowiedź podczas III Kongresu ESG “Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa”

Kim jest Marek Traczyk?

Marek Traczyk – współzałożyciel i Prezes Stowarzyszenia Polskich Mediów, Prezes Warszawskiej Izby Gospodarczej. Jest absolwentem  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1984 r.), Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie (Universita Pontificia Salesina Rzym, filia Izraelu 1988 r.), i Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Bolonii (Universita Gregoriana Rzym – STAB Bolonia 1990 r.),

Marek Traczyk w latach 1993-1998 był dyrektor Departamentu Promocji Turystyki Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki Ministerstwie Sportu i Turystyki. od 1996 roku wydawca i Redaktor Naczelny miesięcznika branży turystycznej TTG Polska, pracował jako zastępca redaktora naczelnego i dyrektora Radia Polonia (2002–2003). Był powołany przez Bank Światowy do przeanalizowania możliwości implementacji projektu Wielkiego Muzeum Egipskiego w Gizie. Marek Traczyk jest współzałożycielem Polskiej Organizacji Turystycznej i organizatorem międzynarodowych targów w ok. 50 państwach. 

Marek Traczyk aktywnie działa społecznie. Jest prezesem Stowarzyszenia Polskich Mediów (od 2002 roku) i Warszawskiej Izby Gospodarczej (od 2017 roku); członek komitetu medialnego przy Polskim Komitecie Olimpijskim (od 2018 roku). Inicjator i organizator festiwali zdrowia: Festiwal Chlebów Świata, Festiwal Słodyczy Świata, Festiwal Owoców i Warzyw Świata, Festiwal Zup Świata. Jest człowiekiem o niespożytej energii, pełen pomysłów, tytan pracy.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Zapraszamy do lektury innych publikacji, które znajdziesz tutaj. Agencja Informacyjna.

AI Opinie /dec/ źródło: facebook, 265.03.2024