Dr Agata Molisz - ESG stawia na etykę

Agata Molisz: ESG stawia na etykę

Agencja Informacyjna | Dr Agata Molisz, ekspertka CSRinfo: – ESG stawia na etykę. Działamy przeciw korupcji, musimy ujawniać incydenty korupcyjne, łapówkarstwa. Etyka jest szalenie ważną wartością bez tego nie sądzę, że jakiekolwiek przedsiębiorstwo powinno funkcjonowaćmówi dr Agata Molisz.

Zapraszamy do lektury całego wywiadu Agatą Molisz, doktorem nauk prawa, ekspertką CSRinfo, członkinią Grupy Roboczej ds. Należytej Staranności, powołanej w ramach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, będącego organem pomocniczym Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.

III Kongres ESG „Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa”

ESG stawia na etykę – mówi dr Agata Molisz

Jak przekonać nieprzekonanych do ESG?

Dr Agata Molisz: Przede wszystkim nieprzekonani są ci, którzy nie wiedzą czym jest ESG. A ESG to przede wszystkim szereg korzyści. To stabilna strategia finansowa, bardzo dobry model odporny na ryzyka model biznesowy. Oczywiście to także szereg korzyści dla pracowników, o których wreszcie zaczynają się
regulacje troszczyć, a także informacja dla zarządów czy inwestorów, czy dany biznes jest po prostu zrównoważony, czy jest odporny na zdefiniowane ryzyka i to jest niezbędna informacja inwestycyjna.
Do tej pory mieliśmy tylko informacje finansowe, czy dany biznes jest rentowny, a teraz mamy pytanie i od razu odpowiedź, czy jest też etyczny, czy jest zrównoważony, czy jest dobry dla otoczenia i czy jest świadomy swoich ryzyk?

Czy i co należałoby zmienić w unijnych zasadach raportowania niefinansowego?


Dr Agata Molisz: Raportowanie niefinansowe jest bardzo złożonym procesem. To jest świeża regulacja z wakacji tego roku jest bardzo skomplikowana i ma bardzo dużo punktów ujawnień. Jest to świeża regulacja, stąd tyle wątpliwości jest duża dezinformacja. Jest mało ekspertów, którzy potrafią rzetelnie wytłumaczyć, o co chodzi. Brakuje na pewno objaśnień unijnych, co znaczą dane punkty ujawnień, które byłyby publikowane pro publico bono dla wszystkich odbiorców. I brakuje komentarza ekspertów, którzy po prostu biznesowo mogliby wyjaśnić, o co chodzi w danych regulacjach, tak by nie musieć płacić za usługi doradcze. Czyli jeżeli są spółki, które nie mają po prostu pieniędzy na to, żeby wynająć doradców mogłyby korzystać z tych komentarzy i samodzielnie móc raportować.

IV Kongres ESG „Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa” – znamy termin!

Czy autorzy tych regulacji o tym nie pomyśleli?


Dr Agata Molisz: Myślę, że jest to świeża regulacja, dlatego nie ma jeszcze komentarza. Nie ma wprowadzenia do danej regulacji, ale na pewno pojawia się coraz więcej webinarów. Coraz więcej szkoleń, gdzie eksperci, którzy siedzą w tym już od lat i którzy pracowali już na projektach, mogą cokolwiek na ten temat powiedzieć.

Szkoda, że nie ma jeszcze takiego dokumentu ogólnodostępnego na na poziomie Unii Europejskiej.
Niemniej oceniam, że te regulacje są dobrze skomponowane. Może niedobrze przetłumaczone na język polski, ale w angielskiej wersji są kompleksowe i na pewno będą się rozwijały, to znaczy są
przewidywane rewizje tych przepisów. One będą dotyczyły coraz więcej większej ilości sektorów i będą doprecyzowane. I raczej ich nie ubędzie, ich będzie coraz więcej i taka jest tendencja. Ale staną się coraz bardziej klarowne.

Rynek tak naprawdę weryfikuje, co jest rzeczą niezbędną tak, ale na to wszystko potrzeba czasu i ewolucji, tak, żeby biznes mógł się wypowiedzieć, z czym ma trudność.

Co można uczynić, żeby wdrażanie zasad ESG było łatwiejsze dla małych i średnich firm?


Dr Agata Molisz: Z całą pewnością edukacja i dostępne narzędzia, najczęściej darmowe. Sektor MŚP nie ma takich zasobów finansowych, zasobów kadrowych, czy też możliwości zakupu narzędzi, jakie mają większe bogatsze spółki. Dlatego myślę, że organy unijne, które narzucają regulacje, co jest dobrym krokiem, bo bez tego nie zmieniłaby się scena nasza gospodarcza i świadomość byłaby dużo niższa, musi zabezpieczyć MŚP chociażby darmowym pakietem wiedzy. Właśnie tych komentarzy, o których mówiłam darmowych szkoleń czy webinarów.

Jakie są największe zagrożenia dla realizacji idei ESG?


Dr Agata Molisz: Największe zagrożenia to jest brak zrozumienia i świadomości, brak świadomości, podmiotów, brak świadomości zarządów. W naszej praktyce wiemy, że trzeba zacząć od zarządów, którzy muszą poczuć wartość dodaną z raportowanie SG. Do tej pory, tak jak mówiłam rynek skoncentrowany był na wynikach finansowych. Teraz ważne są także wartości pozafinansowe. Jesteśmy u progu katastrofy klimatycznej, a aspekt Environment jest tylko jednym z trzech istotnych aspektów środowiskowych. Musimy wiedzieć, że nasze nasze działalność musi być niskoemisyjna, przynajmniej zmniejszyć jej szkodliwość dla środowiska.


Musimy bardziej zatroszczyć się o naszych pracowników. Musimy dbać o to, żeby mieli szansę funkcjonować nie tylko za godną płacę, ale także w sprawiedliwych warunkach. Prześledzamy cały łańcuch wartości, cały łańcuch dostaw i dzięki temu mamy informacje, czy nasze przedsiębiorstwo, zlecając komuś pracę, tak naprawdę nie krzywdzi go, czy nie przymusza my dzieci, czy nie,
czy nie są łamane prawa człowieka, to wszystko teraz będzie badane i będzie musiało być ujawniane.

Czy spółka bada to, czy nie bada, czy dzieją się takie zjawiska w naszej spółce, czy też nie?
Wychodzimy nawet poza kontynent. To są unijne standardy, ale musimy zbadać cały nasz łańcuch dostaw, czyli to także co dzieje się w ubogich częściach tego świata. Co więcej, stawia na etykę.
To jest bardzo ważne! Działamy przeciw korupcji, musimy ujawniać incydenty korupcyjne, łapówkarstwa.
Etyka jest szalenie ważną wartością bez tego nie sądzę, że jakiekolwiek przedsiębiorstwo powinno funkcjonować i ci, którzy są sceptyczni do tej idei, jaką jest ESG, to znaczy, że nie znają w ogóle wartości i sposobu raportowania.

Grupa Żabka wspiera przedsiębiorczość kobiet.

Nie wiedzą, jaką wartość dodaną dobrze sporządzony raport przyniesie i jak bardzo będzie to można teraz porównywać firmy inwestycyjne czy inwestorzy prywatni. Czytając raport nie tylko będą wiedzieli, czy spółka jest rentowna. Oni będą wiedzieli, czy przestrzega praw człowieka, czy jest etyczna, czy stara się być niskoemisyjna, czy w ogóle ma strategię dekarbonizacji inną. To są bardzo cenne informacje i myślę, że tak jak na konferencji (III Kongres ESG – przyp. red.) było powiedziane, to nie zysk jest już teraz tak super istotny zysk, ale i wartości.


Myślę, że jeżeli ktoś walczy o przetrwanie na rynku takim biznesowym na gruncie ekonomicznym są pewnością widzi w ESG koszt. Tak koszt szkolenia, koszty raportowania, koszty zakupu narzędzi, zmodernizowania swoich linii produkcyjnych czy też floty samochodowej, żeby obniżyć obniżyć emisyjność. I jest to koszt z całą pewnością, ale możemy ten koszt nazwać też inwestycją, bowiem badania pokazują, że firmy zgodne z ESG zatrzymują talenty w swojej spółce. Takim osobom się lepiej pracuje.

Ale to jest miękka informacja. Możemy też patrzeć na inne badania, które pokazują, że w długofalowym okresie koszty operacyjne spółki, gdy wdrażamy nowoczesne technologie, ponosimy koszty transformacji, to koszty operacyjne się zmniejszają. I jest na to szansa, bo jeżeli
zainwestujemy w nowoczesne technologie niskoemisyjne energooszczędne, to później mamy zwrot z inwestycji, czy też obniżenie kosztów operacyjnych.


Nie każdego na to stać. Tak, jeżeli walczymy o przetrwanie, musimy mniejszym sumptem, ale wdrażać tak, jak umiemy najważniejsze, żeby pokazywać postęp. Unia Europejska, mimo tego, co niektórzy sądzą, nie narzuca nam konkretnych progów. Przede wszystkim tu chodzi o to, żeby ujawnić rzetelną informację. I pokazać jacy jesteśmy i w jakiej sytuacji teraz właśnie się znajdujemy. To jest szalenie istotne dla wszystkich, którzy czytają nasze raporty ten raport. Ma być prawdziwy.

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw o potrzebie klauzuli generalnej dla mikrofirm.

Od teraz nie ma laurek, które pokazują, jacy jesteśmy cudowni i pokazujemy tylko nasze dobre strony.
Teraz ujawniamy też nasze słabości i inwestor czy kontrahent będzie sam mógł podjąć decyzję, z kim chce współpracować. Czy chce współpracować z kimś, kto jest bardziej dojrzały pod kątem ESG czy mniej dojrzały. Ale jeżeli dobrze sporządzimy transparentnie, uczciwie, ten raport tak jak tego wymagają przepisy, to można to zrobić własnym sumptem, własnym kosztem. Najważniejsze, że pokazywać dane postępy rok do roku, jakiś postęp.

Czy więksi inwestorzy europejscy nie będą przenosić swoich firm zamiast ponosić koszty wprowadzania zasad ESG?


Dr Agata Molisz: Nie sądzę zresztą tak jak mówiłam, standardy dla przedsiębiorstw są pozakontynentalne. Wprawdzie spółka na tle europejskim musi raportować w Polsce, ale musisz prześledzić cały swój łańcuch wartości. Czyli musi sprawdzić, jak ich produkcja ma się w Bangladeszu czy też w Stanach Zjednoczonych. I musi sprawdzić kondycję tamtejszych pracowników, czy warunki pracy i wszystkie inne punkty ujawnień musi okazać także na pozostałych kontynentach. Cały swój łańcuch wartości musi sprawdzić.


Jak to będzie w rzeczywistości? To okaże czas tak naprawdę tak i praktyka tych przedsiębiorstw.
Myślę, że rachunek ekonomiczny też to będzie miał znaczenie, ale nie zmniejszą się wymogi i standardy, czyli ten pracownik de facto cały czas będzie musiał mieć zabezpieczone prawa człowieka. Nie można już pozwalać na to, żeby był prześladowany, czy pracował za przysłowiową miskę ryżu. Czy był zmuszany do pracy tak, czy będzie mu zabierany paszport. Tego nie ma prawa być w żadnym przepisie, w żadnej regulacji i na żadnym kontynencie.

Rozmowa przeprowadzona podczas III Kongresu ESG „Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa”

III Kongres ESG „Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa” – organizatorzy, patroni

Organizatorem III Kongresu ESG była Fundacja im. XBW Ignacego Krasińskiego.

Patronat honorowy nad III Kongresem ESG – Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa objęli: Rzecznik Praw Obywatelskich, Minister Nauki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, JM Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

Patronat objęli: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Agencja Nadzoru Audytowego, Polska Agencja Inwestycji i Handlu oraz Politechnika Warszawska.

Partnerem Strategicznym jest: ORLEN.

Partnerami Głównymi są: Adamed Pharma, Alior Bank, AMS, Diaverum, Hasco-Lek S.A., Lidl Polska, PGE Polska Grupa Energetyczna, Grupa Żabka.

Partnerami są: Bank Gospodarstwa Krajowego, Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP), PZU, Huawei Polska, DS Smith. 

Partnerami wspierającymi są: Polska Grupa Porcelanowa, PwC, Grupa Ferrero, Tarczyński, IAR Technologies oraz COGIT, Dobra Fundacja, Bio Planet, LONGI Solar oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Partnerami merytorycznymi są: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Krajowa Izba Gospodarcza, Szkoła ESG, PRME – Polish Chapter Priciples for Responsible Management, Instytut Staszica, Instytut Biznesu, Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Unsung Heroes, Fundacja Polski Instytut Rozwoju Rodziny, Our Future Foundation, Centrum Etyki Technologii Instytutu Humanites, Warsaw Enterprise Institute, Polityka Insight, Fundacja Instytut Studiów Wschodnich – organizator Forum Ekonomicznego, Związek Pracodawców Klastry Polskie, Olimpiady Specjalne Polska. 

Partnerami badawczymi są: PSMM Monitoring & More oraz Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna.

Partnerami medialnymi są: Dziennik Gazeta Prawna, Wyborcza.biz, Polska Agencja Prasowa, Super Biznes, Gazeta Polska, Raport ESG, RaportCSR.pl, oESG.pl, PracodawcaGodnyZaufania.pl, Agencja Informacyjna, Obserwator Gospodarczy, ngo.pl, Świat OZE.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Zapraszamy do lektury innych publikacji o tematyce ESG, które znajdziesz tutaj. Agencja Informacyjna.

AI, ESG /AIN/ 5.03.2024. Fot. głowna, źródło: Lindekidn