Fundacja Adamed - badanie uczniów - trudności w szkole - ilustracja

Fundacja Adamed zbadała uczniów w Polsce. Aż 50 proc. ma problem

Agencja Informacyjna: Fundacja Adamed przeprowadziła badania, które ujawnia, że połowa uczniów w Polsce zmaga się z trudnościami w nauce przedmiotów ścisłych. Który przedmiot respondenci uznali za największe wyzwanie?

Fundacja Adamed przebadała polskich uczniów.


Fundacja Adamed bada uczniów

Adamed Pharma stworzyła pierwszą w Polsce reklamę w pełni wynegenrowaną przez AI – to reklama Maxon Forte.

W ramach obchodów Dnia Nauki Polskiej, święta państwowego upamiętniającego dzień urodzin Mikołaja Kopernika, pojawiły się niepokojące dane dotyczące edukacji w Polsce. Z badania przeprowadzonego przez Fundację Adamed wynika, że nauka przedmiotów ścisłych sprawia trudności aż połowie uczniów, co skłania do refleksji nad aktualnym stanem polskiego systemu edukacyjnego i metodami nauczania.

Co sprawia najwięcej trudności polskim uczniom?

Fundacja Adamed, mając na uwadze rozwój nauki w Polsce i poprawę jakości kształcenia, zleciła badanie mające na celu zdiagnozowanie poziomu trudności, z jakimi uczniowie szkół średnich zmieniają się w kontekście nauki przedmiotów ścisłych. W świetle uzyskanych danych, większość respondentów przyznaje, że przedmioty takie jak matematyka, chemia czy fizyka stanowią dla nich wyzwanie. Według blisko 50 proc. uczniów najtrudniejszym przedmiotem w szkole jest matematyka, a tylko nieco mniej trudne są chemia (44 proc.) i fizyka (43 proc.) Co więcej, aż 4 na 10 uczestników badania nie otrzymało w związku z tym pomocy pozalekcyjnej. Nie odnotowano w tych kwestiach różnic istotnych statystycznie względem płci.

Matematyka – największe wyzwanie

Z badania Fundacji Adamed jasno wynika, że matematyka pozostaje przedmiotem, który uczniowie uznają za najtrudniejszy. Taka sytuacja może mieć dalekosiężne konsekwencje, zważywszy na znaczenie matematyki i kompetencji matematycznych w wielu dziedzinach życia codziennego oraz w przyszłym rynku pracy.

Fundacja Adamed: aż 50 proc. doświadcza problemów z nauką przedmiotów ścisłych.

Przyczyny trudności z nauką przedmiotów ścisłych

Oprócz identyfikacji problemu, badanie zlecone przez Fundację Adamed skupiło się również na przyczynach trudności z nauką przedmiotów ścisłych. Wśród głównych powodów uczniowie wymieniają nieodpowiednie metody nauczania oraz brak zainteresowania tematyką. Blisko połowa respondentów (47 proc.) wskazuje nieodpowiednie tłumaczenie materiału przez nauczycieli, na drugim miejscu znalazło się preferowanie skupienia na przedmiotach, które bardziej ich interesują (41 proc.). Takie wnioski skłaniają do przemyśleń nad potrzebą zmian w podejściu do edukacji i sposobach motywowania młodzieży.

Edukacja nigdy się nie kończy. Żabka Polska i TEB Edukacja uruchamiają II edycję kursu “ABC Biznesu – podstawy własnej przedsiębiorczości”.

Znaczenie nauki przedmiotów ścisłych dla przyszłości zawodowej

Mimo trudności, znacząca część uczniów zdaje sobie sprawę z wartości nauki przedmiotów ścisłych dla swojej przyszłości zawodowej. W badaniu blisko 60% respondentów wskazało, że posiadanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie STEM może przyczynić się do znalezienia lepszej pracy.

Według największej liczby uczniów to kierunki związane z naukami społecznymi najbardziej umożliwiają zdobycie atrakcyjnej pracy w przyszłości (43 proc.). W drugiej kolejności wskazano na kierunki związane z naukami ścisłymi (36 proc.). Kierunki związane z naukami społecznymi statystycznie częściej wskazywały dziewczęta niż chłopcy. Co ciekawe, blisko 6 na 10 uczniów uważa, że nauka przedmiotów ścisłych pozwoli im w przyszłości znaleźć lepszą pracę. 

Wnioski i rekomendacje

Rezultaty badania Fundacji Adamed rzucają światło na problematykę edukacji przedmiotów ścisłych w Polsce, podkreślając potrzebę innowacyjnych rozwiązań w nauczaniu i większego wsparcia dla uczniów. Aby zwiększyć zainteresowanie naukami ścisłymi i poprawić wyniki w nauce, konieczne jest wprowadzenie atrakcyjnych form zajęć, dostęp do nowoczesnych laboratoriów oraz zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w dodatkowych projektach edukacyjnych. Dla blisko 3/4 uczniów, którzy nie rozważają swojej przyszłości związanej z naukami ścisłymi, główną zachętą do zmiany planów byłaby atrakcyjna forma prowadzenia zajęć. Istotnym bodźcem byłoby także uczestnictwo w dodatkowych zajęciach szkolnych (27 proc.).

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jako operator programu Erasmus+ przeznaczyła już 7 mld na finansowania.

Czym jest Fundacja Adamed?

Fundacja Adamed została założona z myślą o wspieraniu rozwoju utalentowanej młodzieży oraz promowaniu nauk ścisłych i przyrodniczych. Jej działalność obejmuje integrację środowiska akademickiego z sektorem farmaceutycznym, medycznym i biotechnologicznym, promując ideę współpracy. Dzięki temu Fundacja Adamed stara się przyczyniać do rozwoju edukacji i wiedzy w Polsce.

Wśród najważniejszych programów realizowanych przez Fundację Adamed wyróżnia się ADAMED SmartUP, którego misją jest popularyzacja nauk ścisłych i przyrodniczych wśród polskich uczniów szkół średnich. Program ten ma na celu pomoc najbardziej zdolnej młodzieży w ujawnianiu ich intelektualnego potencjału. Jest to inicjatywa, która bezpośrednio wpisuje się w cele Fundacji, tj. rozwój, edukacja i dzielenie się wiedzą.

Kolejnym ważnym projektem jest Adamed Expert Foundation, realizowany we współpracy z Radą Naukową. Program ten ma na celu rozpowszechnianie wiedzy, zwłaszcza w dziedzinie ekspertyzy medycznej i biotechnologicznej, zarówno wśród profesjonalistów służby zdrowia, jak i szerszej publiczności. Jest to odpowiedź na wyzwania współczesnego świata, w którym wiedza ekspercka i rozwój nauki odgrywają kluczową rolę.

Zarząd Fundacji Adamed tworzą osoby z wieloletnim doświadczeniem w branży, co zapewnia skuteczną realizację jej misji. Prezesem Zarządu jest Małgorzata Adamkiewicz, a wiceprezesem Maciej Adamkiewicz. Członkiem Zarządu jest również Katarzyna Dubno. Ich zaangażowanie i wizja przekładają się na sukcesy Fundacji w promowaniu nauki i edukacji w Polsce.

Fundacja XBW – organizator III Kongresu ESG “Liderzy Zrównoważonego Rozwoju – Europa” badali poziom edukacji społecznej jeśli chodzi o ESG.

Działalność Fundacji Adamed stanowi znaczący wkład w rozwój edukacyjny i naukowy w Polsce, inspirując młode pokolenia do odkrywania pasji do nauk ścisłych i przyrodniczych. Poprzez swoje programy i inicjatywy, Fundacja Adamed nie tylko wspiera utalentowaną młodzież, ale również przyczynia się do budowania silnego związku między światem nauki a potrzebami społeczeństwa. Więcej informacji na temat Fundacji Adamed i jej działalności można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej.

Podsumowanie

Badanie przeprowadzone na zlecenie Fundacji Adamed stanowi cenny wkład w debatę o stanie polskiej edukacji i wyzwaniach, przed którymi stoi współczesna młodzież. W obliczu rosnącego znaczenia nauk ścisłych dla rozwoju osobistego i zawodowego, kluczowe staje się znalezienie skutecznych metod na przełamanie barier w nauce i zainspirowanie uczniów do pogłębiania swojej wiedzy w tych dziedzinach.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. Zapraszamy do lektury innych publikacji o tematyce gospodarczej, które znajdziesz tutaj. Agencja Informacyjna.

AI, Gospodarka /AIN, EST/ 19.02.2024.