Maksymilian Rogacki: Lewicowe hasła i „troska o dobro teatru” nie przykryją praktyki drapieżnego kapitalizmu

Agencja Informacyjna: 9 listopada 2023 r. Związek Zawodowy Aktorów Polskich wystosował listo do Artura Jóźwika Dyrektora Biura Kultury Urzędu m. st. Warszawy. Publikuje treść listu, do którego dotarła agencja Informacyjna. 

Zarząd Główny Związek Zawodowy Aktorów Polskich, związku którego celem jest „budowanie jedności środowiska aktorskiego, ochrona jego praw, godności interesów materialnych oraz moralnych, zarówno zbiorowych jak i indywidualnych”, z niepokojem obserwuje sytuację w podległym Panu warszawskim Teatrze Dramatycznym. 

Kiedy działania pracodawcy, w tym przypadku dyrekcji Teatru, na rzecz którego nasi członkowie wykonują pracę twórczą, rozbijają środowisko – nie możemy milczeć.

Nie możemy milczeć, kiedy tak zasłużona dla polskiej kultury scena zamiast rozwijać się ulega destrukcji, a jej twórcy-aktorzy bezpardonowo są „wyrzucani na bruk”. Wbrew wszelkim zasadom i tradycyjnym prawom teatru, bez uprzedzenia, w środku sezonu.

Zwolnienie, lub spowodowane odejścia niemal połowy Zespołu Aktorskiego jest faktem skandalicznym i niespotykanym w najnowszej historii polskiego teatru. Takie potraktowanie aktorów Teatru Dramatycznego, budzi nasz głęboki sprzeciw i nie przykryją tego górnolotne sformułowania i niezrozumiałe frazesy pani dyrektor Moniki Strzępki i jej tzw. Kolektywu, które możemy przeczytać w licznych publikacjach prasowych.

Lewicowe hasła i „troska o dobro teatru” nie przykryją praktyki rodem z XIX-wiecznego drapieżnego kapitalizmu, nie liczącego się z losem ludzi i ich rodzin. 

Argumenty o konieczności ograniczenia Zespołu z powodów ekonomicznych, okazują się być cynicznym kłamstwem wobec zatrudniania, w miejsce wyrzuconych, grupy nowych aktorów.

Panie Dyrektorze,

Jako ZG ZZAP oczekujemy z Pana strony, jako organu nadzorczego, aktywnego włączenia się w rozwiązanie problemów i naprawienia zaistniałych szkód w Zespole Teatru Dramatycznego.

„Ci, którzy próbowali wyrugować aktora ze sceny pozostali epizodem. Ci, którzy nie szanują go nie potrzebują – sami stają się niepotrzebni.” (JP Gawlik).

Z wyrazami szacunku za ZG ZZAP Przewodniczący Maksymilian Rogacki

Źródło: facebook


Maksymilian Rogacki – aktor, reżyser, związkowiec

Maksymilian Rogacki – aktor i reżyser. W 2006 r. ukończył Akademię Teatralnaj im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Grał w spektaklach warszawskich teatrów (Powszechny, Ateneum, Capitol, Kwadrat) oraz w filmach i serialach. Od 2008 roku jest w zespole Teatru Polskiego w Warszawie. Maksymilian Rogacki wystepował w spektaklach reżyserowanych przez m.in. Jarosława Kiliana, Piotra Tomaszuka, Janusza Wiśniewskiego, Krystynę Jandę, Dana Jemmetta, Ivana Alexandre’a, Petera Steina czy Jacquesa Lassalle’a.

Maksymilian Rogacki wyreżyserował w Teatrze Polskim spektakle: „Trzy wysokie kobiety” oraz „Podróże Koziołka Matołka”. Aktor występuje również w serialach, dubbinguje filmy i słuchowiska. W latach 2012–2016 był Przewodniczący Komisji Zakładowej ZZAP przy Teatrze Polskim w Warszawie. Od 2017 r. jest przewodniczącym Zarządu Głównego Związku Zawodowego Aktorów Polskich.

Związek Zawodowy Aktorów Polskich

Związek Zawodowy Aktorów Polskich powstał w 2020 r. Zrzesza osoby wykonujące zawód aktora, w szczególności będące absolwentami i słuchaczami ostatniego roku krajowych i zagranicznych szkół aktorskich lub posiadające kwalifikacje zawodowe potwierdzone egzaminem zdanym przed komisją powołaną przez Związek Artystów Scen Polskich lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, bądź też mające ukończone aktorskie szkoły niepubliczne, wskazane w stosownej uchwale Zarządu Głównego Związku. Członkami Związku mogą być także emeryci i renciści. Celem organizacji  zbudowanie jedności środowiska aktorskiego, ochrona jego praw, godności i interesów materialnych oraz moralnych, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych, w tym w szczególności: ochrona interesów materialnych, socjalnych i kulturalnych członków, oraz ich rodzin, zabezpieczenie praw członków, w tym zwłaszcza praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej;  wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy; zapewnienie członkom warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i pogłębiania wiedzy.

Teatr Dramatyczny – jedyny taki 

Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy – teatr miejski w Warszawie. Od 2012 roku łączy trzysceny teatru: Scena im. Gustawa Holoubka (w Pałacu Kultury i Nauki, przy placu Defilad 1 w Warszawie) i Scena Na Woli im. Tadeusza Łomnickiego (przy ul. Kasprzaka 22, w Warszawie), Scena Przodownik (przy ul. Olesińskiej 21 w Warszawie). Powstał w 1949 r. Początkowo działa pod nazwą Teatr Domu Wojska Polskiego. Dyrektorami Teatru Dramatycznego byli m. in. Marian Meller, Jan Świderski, Andrzej Szczepkowski, Jan Bratkowski, Gustaw Holoubek, Mieczysław Marszycki, Jan Paweł Gawlik, Marek Okopiński, Zbigniew Zapasiewicz, Anna Sapiego, Maciej Prus, Piotr Cieślak, Paweł Miśkiewicz, Tadeusz Słobodzianek.

Obecnie dyrektorem jest kontrowersyjna Monika Strzępka.

Placówka organizowała Festiwal Festiwali Teatralnych „Spotkania”, Międzynarodowy Festiwal Teatralny Warszawa Centralna. Obecnie prowadzi Warszawskie Spotkania, Laboratorium Dramatu, Fabula Mundi, DramatOn. W teatrze występowali m. in.: Waldemar Barwiński, Piotr Bajor, Marek Bargiełowski, Andrzej Blumenfeld, Krzysztof Bauman, Marcin Bosak, Anna Dereszowska, Marcin Dorociński, Krzysztof Dracz, Adam Ferency, Katarzyna Figura, Jolanta Fraszyńska, Barbara Garstka, Jadwiga Jankowska-Cieślak, Jan Jankowski, Dominika Kluźniak, Maja Komorowska, Władysław Kowalski, Małgorzata Kożuchowska, Agata Kulesza, Gabriela Muskała, Henryk Niebudek, Małgorzata Niemirska, Sławomir Orzechowski, Dominika Ostałowska, Miłogost Reczek, Piotr Siwkiewicz, Krzysztof Szczepaniak, Olga Sawicka, Danuta Stenka, Maciej Stuhr, Maciej Szary, Joanna Szczepkowska, Ewa Telega, Marcin Troński, Marcin Tyrol, Agnieszka Wosińska, Joanna Wizmur, Wojciech Wysocki i Ewa Żukowska

Agencja Informacyjna, Opinie, /DEC/ 9.11.2023

Fotografia główna: Autorstwa Adrian Grycuk – Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49460214