Klimat. Wspólna sprawa

Festiwal Nauki to jedno z najważniejszych wydarzeń popularnonaukowych w kalendarzu akademickim Wielkopolski. Ta impreza popularnonaukowa edukacyjna jest organizowana już po raz 14. przez Państwową Uczelnię Stanisława Staszica w Pile. Wydarzenie odbywa się pod Patronatem Honorowym Starosty Pilskiego i przy wsparciu Powiatu Pilskiego. Hasłem Festiwalu Nauki w 2021 roku jest “Klimat. Wspólna sprawa”.

Najważniejszym celem 14. Festiwalu Nauki w 2021 roku będzie uświadomienie konieczności zmian dzisiejszego stylu życia – od ograniczania emisji CO2, nadmiernej konsumpcji, produkcji i dystrybucji żywności, po gospodarowanie odpadami.

Wśród działań wpływających na zmianę filozofii życiowej, fundamentalne znaczenie ma edukacja. Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile od lat włącza się w inicjatywy ekologiczne, w tym – tematykę badawczą odnawialnych źródeł energii i budowę farmy fotowoltaicznej. Wiedzą tą chętnie się dzieli, w poczuciu społecznej odpowiedzialności.

Poszczególne bloki tematyczne Festiwalu Nauki w 2021 roku zostały przygotowane przez jednostki Państwowej Uczelni Stanisław Staszica w Pile, takie jak: Katedra Filologii, Katedra Kryminalistyki, Katedra Ekonomii, Katedra Pracy Socjalnej, Katedra Kosmetologii, Katedra Fizjoterapii, Katedra Pielęgniarstwa, Katedra Ratownictwa Medycznego, Katedra Budownictwa, Katedra Elektrotechniki, Katedra Inżynierii Mechanicznej i Katedra Transportu. Łącznie podczas wydarzenia zostanie przedstawionych blisko 60 interesujących tematów.

W programie Festiwalu Nauki w 2021 roku są m. in takie tematy jak:

„Wzrost w kontekście zmiany klimatu”, „Temperatura w Polsce od 1901 roku”, „Przedsiębiorstwo a ekologia”, „Podatkowe aspekty projektu czyste powietrze”, „Ochrona środowiska w prawie karnym”, „Relacje organizacji pozarządowych z administracją publiczną i sektorem prywatnym – dobry klimat do współpracy?”, „Wpływ niezrównoważonej konsumpcji na środowisko naturalne”, „Rola lasów w łagodzeniu skutków zmian klimatycznych” czy „Mity o zmianach klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wodnego, roli młodzieży w ograniczeniu zmian klimatu oraz akcjach na rzecz ochrony klimatu”

https://vimeo.com/538127109?fbclid=IwAR3tks37hs2Bcg73tpbQXbS-dVGJiSog3cXMfqame46EBgM00h06zWnxq_Q

Z uwagi na specyfikę czasu wywołaną pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, Festiwal Nauki odbywa się online odd 19 do 23 kwietnia 2021 r.

W zrozumieniu zagrożeń klimatu, pomagać będą znakomici goście m.in.: dr Tomasz Rożek, dr Marcin Popkiewicz i Piotr Horzela. Tradycyjnie nie zabraknie też spotkań z wykładowcami, pokazów medycznych czy technicznych. Ze szczegółowym programu Festiwal Nauki można się zapoznać pod linkiem: https://festiwal.puss.pila.pl/program

„Powiat Pilski od wielu lat wspiera Festiwal Nauki, organizowany przez Państwową Uczelnię Stanisława Staszica w Pile. Władze Starostwa doceniają jego znaczenie i wkład w edukację mieszkańców.” – Komentuje Eligiusz Komarowski Starosta Powiatu Pilskiego. – „Festiwal Nauki to wyjątkowe wydarzenie. W atrakcyjny sposób popularyzuje ono naukę. Temat wydarzenia w 2021 roku „Klimat. Wspólna sprawa” koresponduje też z działaniami Powiatu Pilskiego, realizując liczne projekty proekologiczne mające na celu wzrost świadomości mieszkańców w zakresie ochrony środowiska. Z przyjemnością objąłem więc Festiwal Nauki Patronatem Honorowym i będę w nim uczestniczył. Gorąco zachęcam do tego wszystkich zainteresowanych zdobyciem rzetelnej wiedzy na temat ochrony klimatu, która leży w interesie nas wszystkich.” – Deklaruje Eligiusz Komarowski Starosta Powiatu Pilskiego.

Partnerami 14 festiwalu Nauki organizowanego przez Państwową Uczelnię Stanisława Staszica w Pile są: Powiat Pilski, erp.axjomat.com, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile, Altvater Piła i Klub Dobrego Klimatu.

Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile jest największą uczelnią publiczną północnej Wielkopolski. Od 2000 roku kształci specjalistów na praktycznych kierunkach studiów medycznych, ekonomicznych, technicznych i humanistycznych. Prowadzi studia licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie, odpowiadające na dynamiczne przemiany rynku pracy.

Agencja Informacyjna gospodarka /DEC/ 19.04.2021